глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Старият Завет

Новият Завет

Матей 27 Цариградски (BG1871)

1. И на сутринта всичките първосвещеници и старейшини народни сториха съвет против Исуса, да го убият.

2. И като го вързаха, заведоха го и предадоха го на управителя Понтийскаго Пилата.

3. Тогаз Юда, който го предаде, като видя че бе осъден разкая се и върна тридесетте сребърници на първосвещениците и старейшините,

4. и казваше: Съгреших че предадох кръв неповинна. А те рекоха: Нам що ни е? Гледай ти.

5. И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде та се обеси.

6. А първосвещениците взеха сребърниците, и рекоха: Не е простено да ги турим в храмската каса; понеже са цена на кръв.

7. И като се съветваха, купиха с тях нивата грънчарска, за погребване на странни.

8. За това се нарече онази нива Кръвна нива и до днес.

9. Тогаз се изпълни реченото от Иеремия пророка, който казва: И взеха тридесетте сребърници, цената на оцененият, когото оцениха от синовете Израилеви,

10. и дадоха ги за грънчарската нива, според както ми Господ заповяда.

11. А Исус застана пред управителя; и попита го управителът, и казваше: Ти ли си царят на Юдеите? А Исус му рече: Ти казваш.

12. И когато го обвиняваха първосвещениците и старейшините, нищо не отвещаваше.

13. Тогаз му казва Пилат: Не чуеш ли колко свидетелствуват на връх тебе?

14. И не му отговори на нищо ни една реч, така щото управителят се много чудеше.

15. А на праздника имаше обичай управителът да пуща на народа едного от запрените, когото би поискали.

16. А имаха тогаз прочут някого си запрян, на име Варава.

17. И тъй като бяха събрани, рече им Пилат: кого искате да ви пусна? Варава ли, или Исуса, нарицаемаго Христа?

18. Понеже знаеше че от завист го предадоха.

19. И когато седеше той на съдейския престол, проводи до него жена му и казваше: Да не струваш нищо на тогоз праведника; защото много пострадах днес на сън за него.

20. А първосвещениците и старейшините нагласиха народа да изпросят Варава, а Исус да погубят.

21. Отговори управителът и рече им: Кого искате от двата да ви пусна? А те рекоха: Варава.

22. Казва им Пилат: Но какво да правя Исуса, нарицаемаго Христа? Казват му всичките: Да се разпне.

23. А управителят каза: че какво зло е сторил? А те много повече викаха, и казваха: Да се разпне.

24. И като видя Пилат че нищо не ползува, но повече мълва бива, взе вода, оми си ръцете пред народа, и казваше: Неповинен съм аз от кръвта на тогоз праведника; вие да видите.

25. И отговори всичкий народ и рече: Неговата кръв на нас да бъде и на чадата наши.

26. Тогаз им пусна Варава; а Исуса би, и предаде го на разпятие.

27. Тогаз войните управителеви, оттеглиха Исуса в преторията, и събраха против него всичкия полк.

28. И съблякоха го та го облякоха с една червена дълга дреха.

29. И сплетоха венец от тръне та го наложиха на главата му, и тръст в десницата му; и коленичиха пред него, та му се поругаваха и казваха: Радвай се, Царю Юдейски!

30. И като го заплюваха, взеха тръста, и удряха го по главата.

31. И като му се поругаха, съблякоха му дългата дреха та го облякоха с неговите дрехи; и го закараха да го разпнат.

32. И на излязване намериха человек Киринеянин, на име Симон; него накараха да носи кръста му.

33. И като стигнаха на мястото нарицаемо Голгота, което се тълкува Лобно Място,

34. дадоха му да пие оцет размесен със жлъчка; и щом вкуси, не рачеше да пие.

35. И като го разпнаха, споделиха си дрехите му, и хвърлиха жребие; [за да се сбъде реченото от пророка: "Разделиха дрехите ми помежду си, и за облеклото ми хвърлиха жребие."]

36. И седяха та го пазеха там.

37. И възложиха над главата му обвинението му написано: ТОЗИ Е ИСУС ЦАРЪТ ЮДЕЙСКИ.

38. Тогаз бидоха разпнати с него двама разбойници, един от дясно, и един от ляво.

39. А онези които минуваха от там хулеха го, и киваха с глави,

40. и думаха: Ти, който разоряваш храма и за три дни го пак съграждаш, спаси себе си; ако си Син Божий, слез от кръста.

41. Подобно и първосвещениците с книжниците и старейшините ругаеха му се, и казваха:

42. Други е избавил, а пък себе си не може да избави. Ако е Цар Израилев, нека слезе сега от кръста, и ще повярваме в него.

43. Упова на Бога, нека го избави сега, ако го иска; понеже каза: Божий син съм.

44. С това истото го укоряваха и разпнатите с него разбойници.

45. А от шестия час стана тъма по всичката земя, до деветия час.

46. А около деветия час извика Исус с голям глас, и казваше; Или, Или, лама савахтани? то ест: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?

47. И някои от стоящите там, като чуха, думаха: Илия зове той.

48. И тутакси един от тях се завтече, и взе гъба, та я напълни с оцет и я обви на тръст, и даваше му да пие.

49. А другите казваха: Остави да видим да ли ще дойде Илия да го избави.

50. А Исус, като извика пак с голям глас, издъхна.

51. И ето завесата на храма раздра се на две от горе до долу, и земята се потресе, и каменете се разпукнаха.

52. и гробовете се разтвориха, и много телеса на умрелите светии възстанаха,

53. и като излязоха от гробовете, след неговото възкресение, влязоха в светия град, и явиха се на мнозина.

54. А стотникът и с него които пазеха Исуса, като видяха землетресението и все що стана, уплашиха се много, и думаха: Истина Син Божи бе този.

55. Там бяха още и гледаха издалеч жени много, които бяха последвали Исуса от Галилея, и му слугуваха;

56. между които беше Мария Магдалина, и Мария майката на Якова и на Иосия, и майката на синовете Зеведееви.

57. И когато стана вечер, дойде един богат человек от Ариматея, на име Иосиф, който и сам беше се учил при Исуса.

58. Той дойде при Пилата, и поиска тялото Исусово. Тогаз Пилат повеле да му се даде тялото;

59. И като взе Иосиф тялото, обви го в чиста плащаница,

60. и положи го в новия свой гроб, който бе изсекъл в камика, и като привали камик голям на гроба на вратата, отиде си.

61. А там беше Мария Магдалина и другата Мария, та седяха срещу гроба.

62. И на утринта, която е след петъка, събраха се първосвещениците и Фарисеите при Пилата,

63. и казваха: Господарю, напомнихме си че онзи измамник, когато бе още жив, рече: След три дни ще възкръсна.

64. Повели прочее да се заварди гробът до третия ден, да не би учениците му да дойдат през нощ да го откраднат, и рекат на народа: Възкръсна от мъртвите; и ще бъде сетната измама по-лоша от първата.

65. Рече им Пилат: Имате стража; идете, завардете както знаете.

66. И те отидоха та завардиха гроба, запечатаха камика, и поставиха стража.