Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Mareko 8 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

‘Ua Fagaina le Motu o Tagata e Iesu

1. O ia ona aso ‘ua matuā to‘atele ai le motu o tagata, ‘ua leai fo‘i ni a latou mea e ‘ai, ‘ona vala‘au atu ai lea o Iesu i ona so‘o, ‘ua fetalai atu ‘iā te i latou,

2. “‘Ou te alofa atu i le motu o tagata, auā o le aso tolu lenei o matou o nonofo ma a‘u, e leai fo‘i ni a latou mea e ‘ai;

3. ‘āfai fo‘i ‘ou te tu‘uina atu ‘iā te i latou e ō i o latou ‘āiga, o matelaina, e lailoa i latou i le ala; auā e mamao mea na ō mai ai nisi o i latou.”

4. ‘Ona tali mai lea o ona so‘o ‘iā te ia, “Maifea e mafai ai se tasi ‘ona fafaga ‘iā te i latou i areto i lenei vao?”

5. ‘Ona fesili atu lea o ia ‘iā te i latou, “Pe fia ‘ea ni a ‘outou areto?”‘Ona latou fai mai lea, “E fitu.”

6. ‘Ona fetalai atu lea o ia i le motu o tagata ‘ia latou ta‘o‘oto i lalo; ‘ona tago lea o ia i areto e fitu, ‘ua fa‘afetai, ‘ua tofitofi, ma avane i ona so‘o, latou te laulauina atu; ‘ona latou laulauina atu ai lea i le motu o tagata.

7. ‘Ua ‘iā te i latou fo‘i nai i‘a lāuiti, ‘ua ia fa‘afetai fo‘i, ‘ona fetalai atu lea ‘ia laulauina atu fo‘i ia mea.

8. ‘Ona latou ‘a‘ai lea, ‘ua mā‘o‘ona; ‘ona latou fu‘e lea o toe ‘aiga, o ‘ato e fitu.

9. O i latou fo‘i na ‘a‘ai pe fa afe; ‘ona ia tu‘uina atu lea ‘iā te i latou e ō.

10. ‘Ua maliu a‘e loa fo‘i o ia ma ona so‘o i le va‘a, ‘ua o‘o atu i le lau‘ele‘ele o Tamanuta.

O le Talosaga a le ‘au Faresaio ‘iā Iesu i se Fa‘ailoga

11. ‘Ona ō mai lea o le ‘au faresaio, ‘ua fesilisili ‘iā Iesu ma sā‘ili ‘iā te ia se fa‘ailoga mai le lagi, ‘ua tofotofo ‘iā te ia.

12. ‘Ona ōi lea o ia i lona finagalo, ‘ua fa‘apea atu, “Se a le mea ‘ua sā‘ili ai lenei tupulaga i le fa‘ailoga. E moni, ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, E leai lava se fa‘ailoga e avatua i lenei tupulaga.”

13. ‘Ona tu‘ua lea o i latou e ia, ‘ua toe maliu a‘e i le va‘a, ‘ua maliu atu o ia i le tasi itū.

O le Mea Fa‘afefete a le ‘au Faresaio ma Herota

14. ‘Ua galo ‘iā te i latou ‘ona ‘ave ni areto, ‘ua na o le areto e tasi ‘ua ‘iā te i latou i le va‘a.

15. ‘Ua apoapoa‘i atu fo‘i o Iesu ‘iā te i latou, ‘ua fa‘apea atu, “‘Ia ‘outou, ‘ia matuā ‘alo ‘ese i le mea fa‘afefete a le ‘au faresaio ma le mea fa‘afefete a Herota.”

16. ‘Ona latou felafolafoa‘i ai lea, ‘ua fa‘apea ane, “‘Ua leai ni a tatou areto.”

17. ‘Ua silafia e Iesu, ‘ona fetalai atu ai lea o ia ‘iā te i latou, “Se a le mea tou te felafolafoa‘i ai, ‘ina ‘ua leai ni a ‘outou areto? Tou te lē āu iloa ‘ea, tou te lē lagona fo‘i? ‘Ua ma‘a‘a pea ‘ea o ‘outou loto?

18. O ‘iā te ‘outou mata, tou te le‘i va‘ai ai ‘ea? O ‘iā te ‘outou taliga fo‘i, tou te lē lagona ai ‘ea? Tou te lē manatua fo‘i?

19. Na ‘ou tofitofi areto e lima i le lima o afe o tagata, pe fia ‘ea ‘ato sa tūtūmu i toe ‘aiga na ‘outou fu‘ea?”‘Ona fai mai lea o i latou ‘iā te ia, “E sefulu ma le lua.”

20. “‘Atoa ma le fitu, i le fa o afe, e fia ‘ato sa tūtūmu i toe ‘aiga na ‘outou fu‘ea?”‘Ona latou fai mai lea, “E fitu.”

21. ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou. “Pe fa‘apefea ‘ona ‘outou lē lagona?”

‘Ua Fa‘apupulaina e Iesu le Tauaso i Petesaita

22. ‘Ua o‘o ia i Petesaita, ‘ona latou ‘aumai lea o le tauaso ‘iā Iesu ma latou ‘ai‘oi ‘iā te ia ‘ina ‘ia pa‘i ane ‘iā te ia.

23. ‘Ona tago atu lea o ia i le lima o le tauaso, ‘ua ta‘ita‘i ane ‘iā te ia i tua o le ‘a‘ai. ‘Ua feanu fo‘i o ia i ona mata, ‘ona fa‘ae‘e lea e ia o ona ‘a‘ao i luga ‘iā te ia, ‘ua fesili atu i ai, “Po ‘ua na iloa se mea.”

24. ‘Ua tepa a‘e o ia, ‘ona fai mai lea o ia, “‘Ua ‘ou iloa atu tagata ‘ua fa‘apei o la‘au, o lo‘o sāvavali.”

25. ‘Ona toe fa‘ae‘e atu lea e Iesu o ona ‘a‘ao i ona mata, ‘ua pupula o ia; ‘ona toe lelei lea o ia, ‘ua na iloa lelei fo‘i o mea uma.

26. ‘Ona tu‘uina atu lea e Iesu ‘iā te ia e alu i lona ‘āiga, ‘ua fa‘apea atu, “‘Aua ‘e te alu ane i le ‘a‘ai.”

‘Ua Fa‘ailoa atu e Peteru o Iesu o le Keriso

27. ‘Ua maliu atu Iesu ma ona so‘o i ‘a‘ai o Kaisareia Filipo; ‘ua i le ala i latou, ‘ona fesili atu lea o ia i ona so‘o, ‘ua fa‘apea atu ‘iā te i latou, “Pe se a le ‘upu a tagata ‘iā te a‘u nei, po o ai?”

28. ‘Ona latou tali mai lea, “O Ioane le papatiso; a o isi, o Elia; o isi fo‘i, o le tasi o le ‘au perofeta.”

29. ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, “A o ‘outou na, se a la ‘outou ‘upu ‘iā te a‘u nei, po o ai?”‘Ona tali mai lea o Peteru, ‘iā te ia, “O oe o le Keriso.”

30. ‘Ona vavao atu lea o ia ‘iā te i latou, ‘ina ne‘i latou ta‘u atu o ia i se tasi.

‘Ua Fetalai Iesu i ona Puapuagā ma lona Maliu

31. ‘Ona amata ai lea e ia ‘ona a‘oa‘o atu ‘iā te i latou, e tatau ‘ona tigā le Atali‘i o le tagata i mea e tele; e lafoa‘iina fo‘i o ia e toeaina, ma le ‘au ositaulaga sili, ma le ‘au tusi‘upu, e fasiotia fo‘i o ia; a mavae aso e tolu, i le toetū mai.

32. ‘Ua ia fa‘aali tino lava lenā ‘upu; ‘ona ta‘ita‘i ane lea o Peteru ‘iā te ia, ‘ua vavao ‘iā te ia.

33. A o ia ‘ua fāliu, ma silasila ane i ona so‘o, ‘ona vavao atu lea o ia ‘iā Peteru, ‘ua fa‘apea atu, “‘Inā alu ia i o‘u tua Satani e. Auā ‘e te lē loto i mea a le Atua, a o mea a tagata.”

34. ‘Ona vala‘au atu lea o Iesu i le motu o tagata ‘atoa ma ona so‘o, ‘ua fetalai atu ‘iā te i latou, “‘Ai se fia mulimuli mai ‘iā te a‘u, ‘ia fa‘afiti o ia ‘iā te ia lava ma ‘ave e ia lona satauro, i le mulimuli mai ai ‘iā te a‘u.

35. Auā ‘ai sē e fia fa‘asaogalemūina lona ola, e māumau ai ‘iā te ia; a o lē fa‘amaumau lona ola ‘ona o a‘u ma le tala lelei, e fa‘asaoina e ia.

36. Auā se a le aogā i le tagata, pe ‘āfai na te maua le lalolagi uma, ‘ae māumau lona ola?

37. Se a fo‘i se mea e avatu e le tagata e togiola a‘i lona ola?

38. Auā ‘ai sē mā ‘iā te a‘u, ma a‘u ‘upu i lenei tupulaga mulilulua ma le agasala, e mā fo‘i le Atali‘i o le tagata ‘iā te ia, pe a sau o ia fa‘atasi ma ana agelu pa‘ia i le mamalu o lona Tamā.”