Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Mareko 11 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O le Malaga a Iesu i Ierusalema

1. ‘Ua fa‘alatalata atu i latou i Ierusalema, ‘ua o‘o i Petefake ma Petania, i le mauga o Olive, ‘ona ‘a‘auina atu lea e ia ona so‘o e to‘alua,

2. ‘ua fa‘apea atu fo‘i ‘iā te i lā‘ua, “Ō ia ‘oulua i le ‘a‘ai o lo‘o i o ‘oulua lumana‘i, a o‘o i ai, lua te maua ai le tama‘i asini o lo‘o noatia, e leai se tagata na ti‘eti‘e i ai; lua te tatalaina ma ‘aumai.

3. ‘Āfai fo‘i e fai ane se tasi ‘iā te ‘oulua, ‘Se a le mea lua te fai ai lea mea?’ ‘Ia ‘oulua fai atu, ‘E mana‘o i ai le Ali‘i ‘ae toe fa‘afo‘i vave mai.’”

4. ‘Ona ō ai lea o i lā‘ua, ‘ua maua le tama‘i asini o noatia i le faitoto‘a i fafo i le ala, ‘ona la tatalaina lea.

5. ‘Ona fai ane lea ‘iā te i lā‘ua o isi o ē na tutū ai, “Se a le mea lua te tatala ai le tama‘i asini?”

6. ‘Ona lā fai atu lea ‘iā te i latou pei ‘ona poloa‘i mai o Iesu; ‘ona latou tu‘uina mai lea ‘iā te i lā‘ua.

7. ‘Ona la ta‘ita‘iina mai lea o le tama‘i asini ‘iā Iesu, ‘ua lafo fo‘i o latou ‘ofu i ona luga, ‘ona ti‘eti‘e ai lea o ia.

8. E to‘atele ‘ua latou fofolaina o latou ‘ofu i le ala; a o isi ‘ua latou tā ifo la o la‘au ma fola i le ala.

9. ‘Ua ‘alalaga fo‘i ē na muamua ma ē na mulimuli, ‘ua fa‘apea, “Osana! ‘Ia manuia lē afio mai i le suafa o le Ali‘i.

10. ‘Ia manuia le mālō ‘ua o‘o mai o le tatou tamā o Tavita, Osana i mea e aupito i luga!”

11. ‘Ua o‘o Iesu i Ierusalema, ‘ona maliu ane lea i le malumalu; ‘ua na silasila solo i mea uma; ‘ua o‘o i le afiafi, ‘ona maliu atu lea o ia i Petania, fa‘atasi ma le to‘atinoagafulu ma le to‘alua.

‘Ua Fa‘amalaia e Iesu le Mati

12. O le taeao ‘ua ō mai ai i latou mai Petania ‘ua fia taumafa o Iesu.

13. ‘Ua silasila atu o ia i le mati o mamao atu, ‘ua i ai lau, ‘ona maliu ane lea o ia i ai, pe maua ai sina mea; ‘ua o‘o i ai, ‘ona leai lava lea o se mea na ia maua, na o lau; auā e le‘i o‘o mai ona po o mati.

14. ‘Ona fa‘apea atu i ai lea o Iesu, “‘Aua le toe ‘aina lava e se tagata sina ou fua e o‘o i le fa‘avavau.”‘Ua fa‘alogo ai fo‘i ona so‘o.

‘Ua Ulufale Iesu i le Malumalu

15. ‘Ua latou o‘o i Ierusalema, ‘ua ulufale Iesu i le malumalu, ‘ona tulia lea e ia i fafo o ē na fefa‘ataua‘i i le malumalu, ma fuli i lalo laulau o ē na sui tupe, ma nofoa o ē na fa‘atau lupe.

16. ‘Ua ia lē mafai fo‘i ‘ina ‘ia ui ane se tasi i le malumalu ma se avega.

17. ‘Ua a‘oa‘o atu fo‘i o ia ‘iā te i latou, ‘ua fa‘apea atu, “E lē ‘ua tusia ‘ea,‘E ta‘ua lo‘u fale o le fale tatalo mo nu‘u uma?’A ‘ua faia e ‘outou ma ana o ē fao mea.”

18. ‘Ua fa‘alogo ai le ‘au tusi‘upu ma le ‘au ositaulaga sili, ‘ona latou sā‘ili ai lea, pe fa‘apefea ‘ona latou fasioti ‘iā te ia; auā ‘ua latou matata‘u ‘iā te ia, ‘ina ‘ua ofo le motu o tagata uma i lana a‘oa‘oga.

19. ‘Ua o‘o i le afiafi, ‘ona maliu atu lea o ia i tua o le ‘a‘ai.

O le A‘oa‘oga mai le Mati

20. O le taeao ‘ua ui ane ai i latou, ‘ua iloa le mati ‘ua mago, e o‘o lava i ona a‘a.

21. ‘Ona manatua ai lea e Peteru, ‘ua fai mai ‘iā te ia, “Rapi e, fa‘auta i le mati na e tu‘itu‘ia, ‘ua mago.”

22. ‘Ona tali atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “‘Ia ‘outou fa‘atuatua i le Atua;

23. auā e moni, ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, ‘ai sē fai atu i lenei mauga, ‘‘Ia si‘itia oe, ma ‘ia lafoina i le sami,’ ma le lē māsalosalo lona loto, ‘ae peita‘i e fa‘atuatua o ia e taunu‘u lava mea na ia fai atu ai, ‘ona faia lea mo ia o le mea na te fai atu ai.

24. O le mea lea ‘ou te fai atu ai ‘iā te ‘outou, o mea uma lava tou te ole mai ai ‘iā ‘outou tatalo, ‘inā fa‘atuatua ia o le a maua e ‘outou, ‘ona faia lava lea mo ‘outou.

25. “A ‘outou tutū ma tatalo, ‘ai se mea tou te tigā ai i se tasi, ‘ia ‘outou fa‘amāgaloina; ‘ina ‘ia fa‘amāgaloina fo‘i e lo ‘outou Tamā o i le lagi a ‘outou agasala.

26. ‘Āfai fo‘i tou te lē fa‘amāgaloina, e lē fa‘amāgaloina e lo ‘outou Tamā o i le lagi a ‘outou agasala.”

‘Ua Fesiligia le Pule o Iesu

27. ‘Ua toe ō ane i latou i Ierusalema, ‘ua savali o ia i le malumalu, ‘ona ō mai lea ‘iā te ia o ositaulaga sili, ma tusi‘upu, ma toeaina,

28. ‘ua fa‘apea mai ‘iā te ia, “O le a ‘ea le pule ‘e te fai ai ia mea? Po o ai fo‘i na ia avatu ‘iā te oe lenā pule ‘e te fai ai ia mea?”

29. ‘Ona tali atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “‘Ou te fesili atu fo‘i se ‘upu e tasi ‘iā te ‘outou, ‘ia ‘outou tali mai ai ‘iā te a‘u; ‘ona ‘ou ta‘u atu ai lea ‘iā te ‘outou le pule ‘ou te fai ai nei mea.

30. O le papatisoga a Ioane, Pe mai le lagi ‘ea? Pe mai tagata? ‘Inā tali mai ia ‘iā te a‘u.”

31. ‘Ona latou felafolafoa‘i lea, ‘ua fa‘apea ane, “‘Āfai tatou te fai atu, ‘Mai le lagi’; ‘ona fai mai lea o ia, ‘Se a fo‘i le mea na ‘outou lē talitonu ai ‘iā te ia?’

32. ‘Ae peita‘i a tatou fai atu, ‘Mai tagata;’” a ‘ua latou matata‘u i le nu‘u; auā ‘ua tāofi uma i latou ‘iā Ioane, o le perofeta aloa‘ia o ia.

33. ‘Ona latou tali mai lea ‘iā Iesu, “Matou te lē iloa.”‘Ona tali atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “‘Ou te lē ta‘u atu fo‘i ‘iā te ‘outou le pule ‘ou te fai ai nei mea.”