Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Mareko 6 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

‘Ua Te‘ena o Isesu i Nasareta

1. ‘Ua tu‘ua e Iesu lea mea, ‘ona maliu atu lea i lona lava nu‘u; ‘ua mulimuli atu fo‘i ona so‘o ‘iā te ia.

2. ‘Ua o‘o i le sapati, ‘ona a‘oa‘o atu lea o ia i le sunako, e to‘atele o ē na fa‘alogo ai, ‘ua ofo i latou, ‘ua fa‘apea atu, “Maifea na maua ai e lenei tagata ia mea? Se a fo‘i lenei poto ‘ua tu‘uina atu ‘iā te ia, ‘ina ‘ua faia e ona lima vāvega e fa‘apenā ‘ona tele?

3. E lē o le tufuga ‘ea lenei, le tama a Maria, o lona uso fo‘i o Iakopo, ma Iose, ma Iuta, ma Simona? E lē o ‘i‘inei fo‘i ‘ea ‘iā te i tatou ona tuafafine?” ‘Ona latou tausuai ai lea ‘iā te ia.

4. A ‘ua fetalai atu Iesu ‘iā te i latou, “E leai se perofeta e lē mamalu, ‘ua na o lona lava nu‘u ma lona ‘āiga ma lona fale e lē mamalu ai.”

5. ‘Ona lē mafaia lea e ia ‘ona fai o se vāvega i lea mea, na o nai tagata mama‘i e to‘aitiiti ‘ua ia fa‘ae‘e i ai ona lima, ma fa‘amālōlōina.

6. ‘Ua ofo fo‘i o ia i lo latou lē fa‘atuatua; ‘ona fa‘ata‘amilo lea o ia i faoa ‘a‘ai ma a‘oa‘o atu.

‘Ua ‘Auina atu le ‘au ‘Aposetolo

7. ‘Ua vala‘au atu o ia i le to‘atinoagafulu ma le to‘alua, ‘ona ‘a‘au atu lea ‘iā te i latou e ta‘ito‘alua, ‘ua ia tu‘u atu fo‘i ‘iā te i latou le pule i agaga leaga;

8. ma na fetalai atu ‘iā te i latou: ‘Aua le ‘ave se mea ‘iā latou malaga, tau lava o le to‘oto‘o e tasi; ‘aua se taga, ‘aua ni mea e ‘ai, ‘ia leai fo‘i ni tupe i o latou fusi,

9. a ‘ia fa‘ase‘evaeina o latou vae; ‘aua fo‘i le ta‘ilua o ‘ofu e ‘ofu ai.

10. ‘Ua fetalai atu fo‘i o ia ‘iā te i latou, “O se mea tou te ulu atu ai i se fale, ‘ia ‘outou nonofo ai i le tou ō ai.

11. ‘Ai sē lē talia ‘outou, pe lē fa‘alogo ‘iā te ‘outou, a ‘outou ō ‘ese i lea mea, i le tou tūtū atu ai le ‘ele‘ele nai o ‘outou vae, e fai ma molimau ‘iā te i latou.”

12. ‘Ona latou ō atu ai lea ma tala‘i atu ‘ina ‘ia latou salamō.

13. E to‘atele fo‘i temoni ‘ua latou tulia, e to‘atele fo‘i o ē na mama‘i ‘ua latou fa‘au‘uina i le suāu‘u ma fa‘amālōlōina.

14. ‘Ua fa‘alogo ai le tupu o Herota, auā ‘ua ta‘ua le suafa o Iesu. ‘Ua fai ane nisi, “‘Ua tula‘i Ioane le papatiso nai ē ‘ua oti, o le mea lea ‘ua, fai ai e ia o vāvega.”

15. ‘Ua fai ane isi, “O Elia lenā.”A o isi, ‘ua fa‘apea ane, “O le perofeta ia, e fa‘apei o se tasi o le ‘au perofeta.”

16. A ‘ua fa‘alogo ai Herota, ‘ona fai ane lea, “O Ioane lenā sa ‘ou vavae‘eseina lona ulu; ‘ua toe tula‘i ia nai ē ‘ua oti.”

17. Auā sa ‘a‘auina nisi e Herota e pu‘e ‘iā Ioane ma noanoa ‘iā te ia i le fale puipui, ‘ona o Herotia le avā a Filipo lona uso, ‘ina ‘ua fai o ia māna avā.

18. auā sa fai atu Ioane ‘iā Herota, “E sā ‘ona e faiavā i le avā a lou uso.”

19. O lea na ita ai Herotia ‘iā Ioane na ia fia fasioti fo‘i ‘iā te ia a ‘ua lē mafai;

20. auā sa mata‘u Herota ‘iā Ioane, ‘ina ‘ua iloa o le tagata amiotonu o ia ma le pa‘ia; sa puipui fo‘i e Herota ‘ia Ioane. A fa‘alogo fo‘i ‘iā te ia, ‘ua ātu tele, ‘ae sa fa‘alogo pea ma le fiafia.

21. ‘Ua o‘o i le aso e paganoa, o le aso lea e fai ai le fa‘amanatuga o le fānau mai a Herota, na fai ai e ia le talisuaga tele i ali‘i sili, ma ta‘ita‘i o ‘au e ta‘ito‘aafe, ma matai sili o Kalilaia.

22. ‘Ua ulufale fo‘i le tama teine a Herotia ‘ua siva, ‘ua fa‘afiafia ai ‘iā Herota, ‘atoa ma i latou sa ta‘o‘oto e ‘a‘ai fa‘atasi ma ia; ‘ona fai atu ai lea o le tupu i le teine, “‘Ia e fai mai ‘iā te a‘u se mea ‘e te mana‘o i ai, ‘ou te avatu lava ‘iā te oe.”

23. ‘Ua ia augani fo‘i ‘iā te ia, “So‘o se mea ‘e te fai mai ai, ‘ou te avatua lava ‘iā te oe, e o‘o lava i le vaeluagalemū o lo‘u mālō.”

24. ‘Ona ulufafo lea o ia, ma fai atu i lona tinā, “Se a se mea ‘ou te fai atu i ai?”“‘Ua fai mai o ia, o le ulu o Ioane le papatiso.”

25. ‘Ona ulufale loa lea o ia i le tupu ma le naunauta‘i, ‘ua fai atu ‘iā te ia, “‘Ou te mana‘o ‘ina ‘ia e ‘aumai nei lava le ulu o Ioane le papatiso i se tanoa.”

26. ‘Ona tigā tele ai lea o le tupu, a ‘ona o lana augani, ma ē ‘ua ta‘o‘oto e ‘a‘ai fa‘atasi ma ia, ‘ua ia lē mafai ‘ona fa‘afiti atu ‘iā te ia.

27. A ‘ua ‘auina loa e le tupu le tasi o le ‘au e fa‘afeao, ‘ua fai atu ‘ia ‘aumaia lona ulu. ‘Ona alu ai lea o ia, ma vavae‘eseina lona ulu i le fale puipui.

28. ‘Ua ia ‘aumai fo‘i lona ulu i le tanoa, ‘ua avane i le teine; ‘ua avatu fo‘i e le teine i lona tinā.

29. ‘Ua fa‘alogo ai ona so‘o, ‘ona ō ane lea o i latou ma ‘ave lona tino ma tu‘u ai i le tu‘ugamau.

‘Ua Fafagaina e Iesu le To‘atele o Tagata

30. ‘Ua potopoto mai le ‘au ‘aposetolo ‘iā Iesu, ‘ua latou talatala mai fo‘i ‘iā te ia o mea uma, na latou faia, ‘atoa ma mea na latou a‘oa‘oina.

31. ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, “‘Inā ō mai ia, tau lava o i tatou, i se mea tu‘ufua, se‘i tou mapu a‘e teisi” Auā e to‘atele ē na feoa‘i ai, ‘ua lē mafai ai i latou ‘ona ‘a‘ai.

32. ‘Ona latou ō atu ai lea ‘ua na o i latou i le va‘a i le mea tu‘ufua.

33. A ‘ua va‘ai atu le motu o tagata ‘ina ‘ua latou ō, e to‘atele fo‘i ‘ua iloa o ia; ‘ona latou taufetuli atu ai lea mai ‘a‘ai uma, ‘ua ui a uta, ‘ua muamua ‘iā te i latou.

34. ‘Ua maliu atu Iesu, ‘ua na silafia le motu o tagata e to‘atele, ‘ona mutimutivale ai lea o lona alofa ‘iā te i latou. Auā ‘ua fa‘apei o mamoe i latou e leai so latou leoleo; ‘ona a‘oa‘o atu lea o ia ‘iā te i latou i mea e tele.

35. ‘Ua levaleva le aso, ‘ona ō mai ai lea o ona so‘o ‘iā te ia, ‘ua fa‘apea mai, “O le mea tu‘ufua lenei, ‘ua levaleva fo‘i le aso;

36. ‘inā e tu‘uina atu i latou ‘ina ‘ia latou ō atu i faoa ‘a‘ai ma ‘a‘ai ‘ua latalata mai, ma fa‘atau ai ni a latou mea e ‘ai.”

37. A ‘ua tali atu o ia ‘iā te i latou, “‘Inā avatu ia e ‘outou ni mea e ‘ai mā latou.”‘Ona latou fai mai lea ‘iā te ia, “A matou ō ‘ea e fa‘atau mai ni mea e ‘ai e tusa ma tenari e lua selau ma avatu ai ‘iā te i latou e ‘a‘ai ai?”

38. ‘Ona fetalai atu ai lea o ia ‘iā te i latou, “Pe fia a ‘outou areto? ‘Inā ō ia se‘i iloilo.”‘Ua latou iloa, ‘ona fai mai ai lea, “E lima ma i‘a e lua.”

39. ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, ‘ia latou fai atu i tagata uma, ‘ia ta‘o‘oto i latou i vasega i le mutia.

40. ‘Ona ta‘o‘oto ai lea o i latou i vasega, e ta‘ito‘aselau, ma ta‘ito‘alimasefulu.

41. ‘Ua tago o ia i areto e lima ma i‘a e lua, ‘ona tepa a‘e lea i le lagi, ‘ua fa‘afetai, ‘ona tofitofi lea i areto, ma avatu i ona so‘o, latou te laulau atu ai ‘iā te i latou; ma i‘a fo‘i e lua ‘ua na tufatufa atu ai ‘iā te i latou uma,

42. ‘Ona ‘a‘ai uma lea o i latou, ‘ua mā‘o‘ona.

43. ‘Ua latou fu‘e fo‘i i ‘ato e sefulu ma le lua, na tūtūmu i toe mea ‘atoa ma fāsi i‘a.

44. O i latou na ‘a‘ai i areto pe limaafe o tane.

‘Ua Savali Iesu i Luga o le Vai

45. ‘Ona u‘una‘i loa lea o ia i ona so‘o ‘ina ‘ia latou ō a‘e i le va‘a ma muamua atu i le tasi itū i Petesaita, ‘ina se‘ia tu‘uina atu e ia le motu o tagata ‘ia ō.

46. ‘Ua fa‘amāvae o ia ‘iā te i latou, ‘ona maliu atu lea o ia i le mauga e tatalo.

47. ‘Ua o‘o i le afiafi, ‘ua i totonu o le vasa le va‘a, a ‘ua to‘atasi o ia i uta.

48. ‘Ua silafia e ia i latou ‘ua tigāina i taualo, auā ‘ua agi mai i luma le matagi; ‘ona maliu atu lea o ia ‘iā te i latou i le leoleoga e fa o le po, ‘ua savali i luga o le vai, o le a maliu loa.

49. A o i latou ‘ua iloa o ia ‘ua savali i luga o le vai, na manatu i latou o le aitu; ‘ona latou uiō ai lea.

50. Auā ‘ua iloa o ia e i latou uma, ‘ua atuatuvale ai; ‘ona fetalai atu loa lea o ia ‘iā te i latou, ‘ua fa‘apea atu ‘iā te i latou, “‘Ia ‘outou loto tetele; o a‘u lenei, ‘aua tou te matata‘u.”

51. ‘Ona maliu a‘e lea o ia i luga o le va‘a ‘iā te i latou, ‘ona malū ai lea o le matagi; ‘ona matuā segia ai lea o latou mauli ‘ua latou ofo ai.

52. Auā ‘ua lē malamalama i latou e uiga i areto, ‘ina ‘ua ma‘a‘a o latou loto.

‘Ua Fa‘amālōlō e Iesu le ma‘i i Kenesareta

53. ‘Ua latou ō atu i le tasi itū, ‘ua o‘o i le nu‘u o Kenesareta, ‘ua latou tuta atu i ai.

54. ‘Ua latou ō atu nai le va‘a, ‘ona latou iloa loa lea o ia;

55. ‘ona taufetuli mai ai lea o i latou i lenā itū uma, o mea uma na fa‘alogo i ai latou, o i ai o ia, ‘ua ‘aumai ai i luga o moega ē ‘ua mama‘i.

56. O mea uma, fo‘i ‘ua ia maliu atu i ai, po o faoa ‘a‘ai, po o ‘a‘ai tetele, po o ‘a‘ai, ‘ua latou tu‘u ai ē mama‘i i malae, ma ‘ai‘oi mai ‘iā te ia, ‘ina ‘ia latou papa‘i atu tau lava o le tu‘upao o lona ‘ofu; o ē na papa‘i ‘iā te ia, na mālōlō ai i latou uma.