Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Mareko 14 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O le Taupulepulega Leaga e Fa‘asaga ‘iā Iesu

1. ‘Ua mavae po e lua ‘ona o‘o lea i le paseka, ma areto e lē fa‘afefeteina; ‘ona sā‘ili lea e le ‘au ositaulaga sili ma le ‘au tusi‘upu, pe fa‘apefea sa latou mailei e pu‘e ai ‘iā te ia ma fasiotia.

2. A ‘ua latou fa‘apea ane, “‘Aua le faia i le tausamiga, ne‘i fa‘anunununu ai le nu‘u.”

‘Ua u‘uina Iesu i Petania

3. Sa i Petania o ia i le fale o Simona le lepela, o ta‘oto i le taumafataga, ‘ona sau lea o le fafine ma le fagu alapasa, ‘ua i ai le u‘u nato tau tele; ‘ua tata‘e le fagu ma liligi ai i luga o lona ao.

4. Sa i ai nisi na tigā ai o latou loto ma latou fa‘apea ane, “Pe se a le mea ‘ua māumau ai fa‘apea le u‘u manogi?

5. Auā ‘ana fa‘atauina lenā mea, po ‘ua maua ai tenari e tolu selau ma ‘ona tupu, e foa‘iina atu ai i ē matitiva” ‘Ona latou muimui lea i le fafine.

6. A ‘ua fetalai atu Iesu, “Tu‘u pea ia ‘iā te ia; se a le mea tou te fa‘alavelave ai ‘iā te ia o le mea lelei ‘ua faia e ia ‘iā te a‘u nei.

7. Auā tou te nonofo pea ma ē matitiva, o aso uma fo‘i tou te loto i ai ‘ua ‘outou mafaia ‘ona agalelei atu ‘iā te i latou; a o a‘u nei, tatou le lē nonofo pea ma ‘outou.

8. ‘Ua faia e ia le mea ‘ua ia mafai ai; ‘ua na u‘uina lo‘u tino e fai ma fa‘ata‘imū‘aga o lo‘u tanuga.

9. E moni, ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, o nu‘u uma lava i le lalolagi e tala‘iina i ai lenei tala lelei, e ta‘ua ai fo‘i lenei mea ‘ua faia e ia, e fa‘amanatu ai ‘iā te ia.”

O le Fa‘alataina o Iesu e Iuta

10. ‘Ona alu lea o Iuta le Sekara, o le tasi o le to‘atinoagafulu ma le to‘alua, i le ‘au ositaulaga sili, e fa‘alataina ai o ia ‘iā te i latou.

11. ‘Ua latou fa‘alogo ai, ‘ona fiafia lea, ma latou folafola ni tupe ‘iā te ia; ‘ona lamalama lea e ia o se itū aso e faigofie ai ‘ona fa‘alataina o ia.

O le Taumafataga Fa‘apaseka a Iesu ma lana ‘au So‘o

12. O le aso muamua o areto e lē fa‘afefeteina, e osi ai le paseka ‘ua fai mai ai ona so‘o ‘iā te ia, “Po o fea ‘e te finagalo i ai, matou te ō e sauni ‘e te taumafa ai le paseka?”

13. ‘Ona ‘a‘au atu lea e ia o ona so‘o e to‘alua, ma na fetalai atu ‘iā te i lā‘ua, “‘Inā ō ia ‘oulua i le ‘a‘ai, tou te fetaia‘i ai ma le tagata o ‘ave le vai ‘omea, lua te mulimuli atu ‘iā te ia.

14. E ‘iloga fo‘i le mea na te ulufale atu i ai, fai ane ia i le matai o le ‘āiga, ‘O lo‘o fai mai le a‘oa‘o, O ifea le afeafe ‘ou te ‘ai ai le paseka ma o‘u so‘o?’

15. Na te fa‘aali ane ‘iā te ‘oulua le afeafe tele e aupito i luga, ‘ua uma ‘ona teu; lua te sauni ai mo i tatou.”

16. ‘Ona ō atu ai lea o ona so‘o, ‘ua o‘o i le ‘a‘ai, ‘ua iloa atu ai fo‘i e pei ‘ona fetalai atu ai o ia ‘iā te i lā‘ua; ‘ona la sauniuni lea o le paseka.

17. ‘Ua o‘o i le afiafi, ‘ona maliu ane lea o ia ma le to‘atinoagafulu ma le to‘alua.

18. O lo‘o nonofo i latou ma ‘a‘ai, ‘ona fetalai atu lea o Iesu, “E moni, ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou o le tasi o ‘outou o lē ‘ai fa‘atasi nei ma a‘u, o ia na te fa‘alataina a‘u.”

19. ‘Ona tigā lea o i latou, ‘ua latou ta‘itasi ma fa‘apea mai ‘iā te ia, “O a‘u ‘ea?”

20. ‘Ona tali atu lea o ia ‘iā te i latou, “O le tasi o le to‘asefulu ma le to‘alua, o lē fufui fa‘atasi nei o mā lima i le tanoa.

21. E alu lava le Atali‘i o le tagata fa‘apei ‘ona tusia ‘iā te ia; a o le tagata na te fa‘alataina le Atali‘i o le tagata ‘oi talofa ‘iā te ia. E lelei i lea tagata pe ana lē fānau mai o ia.”

O le Taumafataga a le Ali‘i

22. O lo‘o ‘a‘ai i latou, ‘ae tago Iesu i le areto, ‘ua fa‘afetai, ‘ona tofitofi lea ma avatu ai ‘iā te i latou, ‘ua fa‘apea atu, “‘Inā tago ia, o lo‘u tino lenei.”

23. ‘Ua tago fo‘i o ia i le ipu, ‘ua fa‘afetai ma avatu ai ‘iā te i latou, ‘ua latou inu uma i ai.

24. ‘Ua fetalai atu fo‘i o ia ‘iā te i latou, “O lo‘u toto lenei, o le toto o le feagaiga, ‘ua fa‘amaligiina mo tagata e to‘atele.

25. E moni, ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, ‘ou te lē toe inu lava i le fua o le vine, se‘ia o‘o i lea lava aso ‘ou te inu ai le uaina fou i le mālō o le Atua.”

26. ‘Ua uma ‘ona faia o a latou pese, ‘ona latou ō atu lea i le mauga o Olive.

‘Ua Fa‘ailoa e Iesu a le Fa‘afiti a Peteru

27. ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “Tou te tausuai uma ‘ona o a‘u i lenei po; auā ‘ua tusia,‘‘Ou te taia le leoleo mamoe,‘ona ta‘ape‘ape ai lea o mamoe.’

28. ‘Ae peita‘i a mavae lo‘u toetū, ‘ona ‘ou muamua atu ai lea ‘iā te ‘outou i Kalilaia.”

29. A ‘ua fai mai Peteru ‘iā te ia, “E ui lava ‘ina tausuai o tagata uma, ‘ou te lē fa‘apea lava a‘u.”

30. ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te ia, “E moni, ‘ou te fai atu ‘iā te oe. O lenei aso, le po nei lava a o le‘i o‘o i le vivini fa‘alua o moa, ‘e te fa‘afiti fa‘atolu mai ‘iā te a‘u.”

31. ‘Ona atili ai lea ‘ona fai mai o ia, “‘Ou te lē fa‘afiti lava ‘iā te oe, e tusa lava pe ‘ou te oti fa‘atasi ma oe.”‘Ua fa‘apea fo‘i ‘ona fai mai o i latou uma.

O le Tatalo a Iesu i Ketesemane

32. ‘Ua latou o‘o atu i le fanua, o Ketesemane lona igoa; ‘ona fetalai atu lea o ia i ona so‘o, “‘Inā nonofo ia ‘outou ‘i‘inei, se‘i ‘ou tatalo.”

33. ‘Ua ō ane fo‘i o ia ma Peteru, ma Iakopo, ma Ioane, ‘ona mata‘utuia lea o ia ma atuatuvale.

34. ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, “O lo‘o matuā tigā lava lo‘u loto e o‘o i le oti; ‘inā nonofo ia ‘outou ‘i‘inei ma mataala.”

35. ‘Ua fa‘aitiiti atu o ia i luma, ‘ona fa‘apa‘ū lea o ia i le ‘ele‘ele ma tatalo ‘ina ‘ia mavae atu lea itū aso ‘iā te ia, pe ‘āfai e mafaia.

36. ‘Ua fa‘apea atu, “Ava, lo‘u Tamā e, ‘e te mafaia e oe mea uma lava; ia ē ‘ave‘eseina lenei ipu ‘iā te a‘u; ‘ae ‘aua le faia lo‘u loto, a o lou finagalo.”

37. ‘Ona maliu ane lea o ia, ‘ua maua i latou o momoe; ‘ona fetalai atu lea o ia ‘iā Peteru, “Simona e, ‘ua e moe ‘ea? ‘E te lē lavā ‘ea ‘ona mataala i le itū po e tasi?

38. ‘Inā mataala ia, ma tatalo, ne‘i o‘o mai le fa‘aosoosoga ‘iā te ‘outou; ‘ua mana‘o i ai le loto, a o le tino ‘ua vaivai.”

39. ‘Ua toe maliu atu o ia, ‘ua toe tatalo, ‘ua fetalai atu le ‘upu lava e tasi.

40. ‘Ua toe fo‘i mai o ia, ‘ua toe maua i latou o momoe, auā ‘ua ma‘a‘a o latou laumata; ‘ua latou lē iloa fo‘i pe se a latou te tali atu ai ‘iā te ia.

41. ‘Ua toe fo‘i mai o ia ‘iā te i latou, o le atu tolu lea, ‘ua fa‘apea atu fo‘i o ia ‘iā te i latou, “‘Ua ‘outou momoe pea ‘ea ma mālōlō. Sōia! ‘Ua o‘o mai le itū po fa‘auta, ‘ua tu‘uina atu le Atali‘i o le tagata i lima o tagata agasala.

42. ‘Inā tutū ia, ‘ia tatou ō. Fa‘auta, ‘ua latalata mai o ia na te fa‘alataina a‘u.”

O le Pu‘ega o Iesu

43. O lo‘o fetalai o ia, ‘ae sau loa Iuta, o le tasi o le to‘atinoagafulu ma le to‘alua, ‘ua fa‘atasi mai fo‘i ma ia le motu o tagata e to‘atele ma le ‘au ositaulaga sili, ma le ‘au tusi‘upu, ma toeaina, ‘ua ‘iā te i latou o pelu ma uatogi.

44. Na tu‘uina atu e lē na fa‘alataina o ia le fa‘ailoga ‘iā te i latou ‘ua fa‘apea atu, “O lē ‘ou te sogi atu i ai, o ia lea; tou te pu‘e ‘iā te ia, ma ta‘ita‘iina atu ma tāofimauina.”

45. ‘Ua o‘o mai o ia, ‘ona sōsō mai loa lea ‘iā te ia, ‘ua fai mai, “Rapi e,” ‘Ua sogi ane fo‘i ‘iā te ia.

46. ‘Ona o‘o atu lea o latou lima ‘iā te ia, ‘ua latou pu‘e fo‘i ‘iā te ia.

47. O le tasi o i latou o ē nā tutū i ai, ‘ua ia tōina lana pelu, ‘ua tā le ‘au‘auna a le ositaulaga sili, ‘ua tipi‘esea lona taliga.

48. ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “‘Ua ‘outou ō mai ‘ea ma pelu ma uatogi e pu‘e mai ai ‘iā te a‘u, peiseaī se fao mea?

49. Sa tatou fa‘atasi ma a‘u i le malumalu sa ‘ou a‘oa‘o atu ai i aso fai so‘o, tou te le‘i pu‘eina ai a‘u. A ‘ua faia ‘ina ‘ia taunu‘u ai Tusi.”

50. ‘Ona tu‘ua ai lea o ia e i latou uma ‘ua sōsōla.

51. A ‘ua mulimuli atu ‘iā te ia le tasi taule‘ale‘a, ‘ua pulupulu lona tino i le ‘ie lino, ‘ua latou pu‘e atu fo‘i ‘iā te ia;

52. a ‘ua tu‘ua e ia le ‘ie lino, ‘ua sola ‘iā te i latou ‘ua lē lavalavā.

O Iesu i luma o le Fono

53. ‘Ona latou ta‘ita‘i lea ‘iā Iesu i le ositaulaga sili; ‘ua potopoto uma atu fo‘i ‘iā te ia le ‘au ositaulaga sili, ma toeaina, ma le ‘au tusi‘upu.

54. ‘Ua mulimuli mamao mai fo‘i Peteru ‘iā te ia, ‘ua o‘o lava i le maota o le ositaulaga sili; ‘ua nofo ai i lalo fa‘atasi ma ‘au‘auna ma fa‘amafanafana i le afi.

55. A o le ‘au ositaulaga sili, ma le taupulega uma ‘ua latou sā‘ili i mau ‘iā Iesu, ‘ina ‘ia fasioti ‘iā te ia; ‘ae le‘i maua lava.

56. Auā e to‘atele ‘ua latou molimau pepelo ‘iā te ia, ‘ae lē tutusa a latou mau.

57. ‘Ona tutū lea o isi, ma molimau pepelo ‘iā te ia, ‘ua fa‘apea atu,

58. “Na mā fa‘alogo atu ‘iā te ia, ‘ua fa‘apea mai, ‘‘Ou te lepetia lenei malumalu na faia e lima, mā ‘ou toe faia se tasi i aso e tolu, e lē faia e lima.’”

59. A ‘ua lē tutusa a lā mau i lea mea.

60. ‘Ona tu lea o le ositaulaga sili i totonu, ‘ua fesili mai ‘iā Iesu, “‘E te lē tali mai ‘ea sina ‘upu? Pe se a le mau a nei tagata ‘iā te oe?”

61. A ‘ua lē fetalai o ia, ‘ua leai fo‘i sana tali. ‘Ona toe fesili mai lea o le ositaulaga sili ‘iā te ia, “O oe ‘ea o le Keriso, o le Alo o Lē Vi‘ia?”

62. ‘Ona fetalai atu lea o Iesu, “O a‘u lava lea;‘tou te iloa fo‘i le Atali‘i o le tagatae nofo i le itū taumatau o Lē e ona le mana,’‘e sau fo‘i o ia i ao o le lagi.’”

63. ‘Ona saeia lea e le ositaulaga sili ona lava ‘ofu, ‘ua fa‘apea ane, “Se a ‘ea le toe aogā ‘iā te i tatou o molimau?

64. ‘Ua ‘outou fa‘alogo i le ‘upu fāifai i le Atua. O le a sa ‘outou manatu?” ‘Ona fai mai lea o i latou uma: E tatau ‘ona oti o ia.

65. ‘Ona feanu ai lea o isi ‘iā te ia, ma ufiufi i ona fofoga, ma tu‘i ‘iā te ia, ‘ua fa‘apea mai fo‘i ‘iā te ia, “‘Inā ‘i‘ite mai ia.” O le ‘au ‘au‘auna fo‘i, ‘ua latou taufaipō mai ‘iā te ia.

O le Fa‘afiti a Peteru ‘iā Iesu

66. Sa i lalo Peteru i le maota; ‘ona alu atu ai lea o le tasi ‘au‘auna teine a le ositaulaga sili.

67. ‘Ua iloa e ia o Peteru o lo‘o fa‘amafanafana, ‘ua na va‘ai atu fo‘i ‘iā te ia, ‘ua fa‘apea atu, “O oe fo‘i sa ‘oulua fa‘atasi ma Iesu le Nasareta.”

68. A o ia ‘ua fa‘afiti, ‘ua fa‘apea, “‘Ou te lē iloa, ‘ou te lē malamalama fo‘i i le mea ‘ua e fai mai ai.”‘Ona alu atu lea o ia i fafo i le fa‘apaologa o le lotoā.

69. ‘Ua toe iloa o ia e le ‘au‘auna teine, ‘ona fai atu lea o ia i ē ‘ua tutū mai, “O le tasi lenā o i latou.” ‘Ona toe fa‘afiti lea o ia.

70. ‘Ua toe itiiti ‘ona toe fai atu lea o ē tutū mai ‘iā Peteru, “E moni, o oe lava o le tasi o i latou, auā o oe o le Kalilaia.”

71. ‘Ona augani lea o ia ma tautō, ‘ua fa‘apea, “‘Ou te lē iloa lava lea tagata tou te fai mai ai.”

72. ‘Ona vivini fa‘alua lea o moa. ‘Ona manatua lea e Peteru o le ‘upu na fetalai atu ai Iesu ‘iā te ia, “E le vivini fa‘alua moa, se‘ia e fa‘afiti fa‘atolu mai ‘iā te a‘u.” ‘Ona matuā tagi tele ai lea o ia.