Rozdziały

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Stary Testament

Nowy Testament

Księga Psalmów 34 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

1. Od Dawida; kiedy zataiwszy swój rozum przed Abimelechem, odszedł wygnany.

2. Będę wielbił WIEKUISTEGO każdego czasu; Jego chwała zawsze na moich ustach.

3. Moja dusza chlubi się w WIEKUISTYM, niech to usłyszą uciśnieni i się pocieszą.

4. Wraz ze mną wynoście BOGA i razem wywyższajmy Jego Imię.

5. Szukałem WIEKUISTEGO, więc mnie wysłuchał; wybawił mnie ze wszystkich moich lęków.

6. Spojrzeli ku Niemu i byli rozpromienieni, a ich oblicza nie pobladły.

7. Ten oto żebrzący wołał, a BÓG go usłyszał i wyzwolił ze wszystkich utrapień.

8. Anioł BOGA rozłożył się dokoła Jego wiernych oraz ich wyrwał.

9. Posmakujcie oraz zobaczcie jak dobrym jest BÓG; szczęśliwy mąż, co się do Niego chroni.

10. Czcijcie BOGA Jego święci, gdyż bogobojny nie ma biedy.

11. Lwięta łakną i cierpią głód, a tym, co szukają BOGA nie zabraknie wszelkiego dobra.

12. Pójdźcie dzieci oraz mnie posłuchajcie, a nauczę was bojaźni WIEKUISTEGO.

13. Kto jest tym mężem, co pragnie życia oraz miłuje swoje dni, aby oglądał dobro?

14. Strzeż swojego języka od zła oraz twych ust od zdradliwej mowy.

15. Stroń od złego, a czyń dobrze; pragnij zgody oraz się o nią ubiegaj.

16. Oto oko WIEKUISTEGO zwrócone na sprawiedliwych, a Jego ucho ku ich błaganiom.

17. Ale gniew BOGA na złoczyńców, aby zgładzić ich pamięć z ziemi.

18. Sprawiedliwi wołają, a BÓG słucha, i wyzwala ich ze wszystkich cierpień.

19. BÓG jest bliskim tym złamanym w sercu; wspomaga skruszonych w duchu.

20. Liczne są dolegliwości sprawiedliwego, ale WIEKUISTY go ze wszystkich wybawia.

21. Strzeże wszystkie jego członki, ani jeden z nich nie jest kaleki.

22. Zło uśmierca niegodziwego; a wrogowie sprawiedliwego będą potępieni.

23. BÓG odkupi duszę swych sług; wszyscy, którzy Mu ufają, nie będą potępieni.