Rozdziały

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Stary Testament

Nowy Testament

Księga Psalmów 94 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

1. Boże pomsty, WIEKUISTY, Boże pomsty – zajaśniej.

2. Podnieś się sędzio ziemi i daj odpłatę pysznym.

3. Jak długo niegodziwi, WIEKUISTY, jak długo będą górować niegodziwi;

4. bluzgać, hardo przemawiać i przechwalać się wszyscy złoczyńcy?

5. Dręczą Twój lud, WIEKUISTY, i Twoje dziedzictwo gnębią.

6. Wdowę i przybysza zabijają, a sieroty mordują.

7. Mówią: WIEKUISTY nie widzi; nie zwraca uwagi Bóg Jakóba.

8. Zastanówcie się nieroztropni w narodzie, ograniczeni – kiedy się opamiętacie?

9. Czyż Ten, kto ukształtował ucho – nie usłyszy? Albo czy Ten, kto zbudował oko – nie zobaczy?

10. Kto karci narody – czyżby nie karał? On, co człowieka uczy wiedzy.

11. WIEKUISTY zna zamysły ludzi, że są marne.

12. Szczęśliwy mąż, którego karcisz, BOŻE, i w Twoim Prawie go nauczasz.

13. Aby mu dać otuchę w dni niedoli, dopóki nie będzie wykopany grób niegodziwego.

14. Gdyż WIEKUISTY nie porzuci Swojego ludu i Swojego dziedzictwa nie opuści.

15. Bowiem sąd wróci z powrotem do sprawiedliwości, a oprócz niego wszyscy prawego serca.

16. Kto przy mnie stawał przeciwko niegodziwym? Kto dla mnie występował przeciw nieprawym?

17. Gdyby WIEKUISTY nie był mą pomocą, moja dusza niemal by legła w grobie.

18. Gdy sądziłem, że już się chwieje ma noga – Twoja łaska, WIEKUISTY, mnie wsparła.

19. Kiedy myśli ścierają się w moim wnętrzu, Twoje pocieszenia rozweselają mą duszę.

20. Czy sprzymierzył się z Tobą tron bezprawia, i sprawca krzywdy zamiast prawa?

21. Skupiają się przeciw duszy sprawiedliwego i niewinną krew potępiają.

22. Ale WIEKUISTY będzie dla mnie Twierdzą; mój Bóg Opoką mego schronienia.

23. Przeciw nim zwróci ich nieprawość i z powodu ich złości wygubi; wygubi ich WIEKUISTY, nasz Bóg.