Rozdziały

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Stary Testament

Nowy Testament

Księga Psalmów 104 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

1. Uwielbiaj WIEKUISTEGO moja duszo! WIEKUISTY, mój Boże, Ty jesteś bardzo wielki, przyodziałeś się majestatem i wspaniałością.

2. Odziewasz się światłem jak szatą, rozpościerasz niebiosa jak zasłonę.

3. Twoje górne sklepienia pokrywasz wodami, Twym wozem czynisz obłoki i unosisz się na skrzydłach wiatru.

4. Wichry czynisz Twoimi posłańcami, a Twoimi sługami gorejące płomienie.

5. Utwierdziłeś ziemię na jej podstawach nie zachwieje się na wieki wieków.

6. Otchłań zakryła się jak szatą, wody stanęły nad górami.

7. Na Twoją groźbę uciekły i na Twój piorunujący głos pomknęły.

8. Wzniosły się ponad góry, a doliny zstąpiły do miejsca, które im ustanowiłeś.

9. Ty wytyczyłeś granicę, by jej nie przekroczyły; by nie wróciły, aby pokryć ziemię.

10. Ty rozprowadzasz źródła po dolinach, więc się toczą między górami.

11. Dają napój wszystkim dzikim zwierzętom, z nich leśne osły gaszą swe pragnienie.

12. Ponad nimi mieszka ptactwo nieba i z gałęzi wydaje głos.

13. Z Twoich sklepień zraszasz góry a ziemia nasyca się owocem Twoich dzieł.

14. Wyprowadzasz trawę dla bydła i rośliny na użytek człowieka, aby z ziemi wydobył chleb.

15. I by wino rozweselało serca ludzi, ich oblicze jaśniało od oliwy, a chleb posilał wnętrze człowieka.

16. Napojone są drzewa WIEKUISTEGO, cedry Libanu, które zasadził.

17. Na nich gnieżdżą się ptaki; bocian, którego domem są cyprysy.

18. Wysokie góry dla kozic, skały schronienia dla królików.

19. Ustanowił księżyc na pewne czasy, a słońcu wyznaczył jego zachód.

20. Ty sprawiasz ciemność i nastaje noc, w niej poruszają się wszelkie dzikie zwierzęta lasu.

21. Lwięta ryczą o żer, od Boga żądając swojego pożywienia.

22. Kiedy zajaśnieje słońce ustępują i zalegają w swoich kniejach.

23. A człowiek wychodzi do swej pracy, do swojej roboty do wieczora.

24. Jak liczne są Twoje dzieła, WIEKUISTY, wszystkie urządziłeś w mądrości, ziemia jest pełną Twych własności.

25. To wielkie morze, rozległe na wszystkie strony; gdzie są płazy bez liczby, zwierzęta duże i małe.

26. Tam krążą okręty oraz potwór, którego Ty stworzyłeś, aby się w nim rozkoszował.

27. Wszystko to spogląda ku Tobie, byś im na czas udzielił strawy.

28. Gdy im dajesz zbierają; otwierasz Twoją dłoń a nasycają się dostatkiem.

29. Ukrywasz Twoje oblicze a ogarnia je trwoga; odbierasz im ducha umierają oraz wracają do swego prochu.

30. Wioniesz Twym tchnieniem i się odradzają, odnawiasz oblicze ziemi.

31. Niech WIEKUISTEMU będzie chwała na wieki, niech BÓG raduje się Swoimi stworzeniami.

32. Kiedy spojrzy na ziemię ona zadrży; dotknie się gór a zadymią.

33. Póki życia będą śpiewał WIEKUISTEMU oraz wysławiał Boga dopóki istnieję.

34. Oby Mu miłą była moja mowa, a ja będę się cieszył przy WIEKUISTYM.

35. Oby grzesznicy zniknęli z ziemi i niegodziwych już nie było. Wielbij moja duszo WIEKUISTEGO. Halleluja!