Rozdziały

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Stary Testament

Nowy Testament

Księga Psalmów 132 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

1. Pieśń pielgrzymia. WIEKUISTY, pamiętaj Dawidowi wszystkie jego utrapienia.

2. Jak złożył przysięgę BOGU i ślubował Mocarzowi Jakóba:

3. Nie wejdę do przybytku mego domu, nie wstąpię na posłanie mego łoża,

4. nie użyczę snu moim oczom, a mym powiekom drzemania,

5. dopóki nie znajdę miejsca dla BOGA, siedziby dla Mocarza Jakóba.

6. Oto słyszeliśmy o niej w Efrata i znaleźliśmy ją na błoniach Jaar.

7. Wejdźmy do Jego Przybytków, ukorzmy się u podnóżka Jego stóp.

8. Zstąp WIEKUISTY do miejsca Twojego spoczynku, Ty i Arka Twojego Majestatu.

9. Twoi kapłani odzieją się sprawiedliwością, a Twoi święci się uradują.

10. Z powodu Twojego sługi Dawida, nie odtrącaj oblicza Twojego pomazańca.

11. BÓG w prawdzie zaprzysiągł Dawidowi i się nie cofnie od niej: Z owocu twojego życia wyniosę na twój tron.

12. Jeśli twoi synowie będą przestrzegać Mojego przymierza oraz tego świadectwa, którego ich nauczam, także ich synowie będą na wieki zasiadać na twoim tronie.

13. Bowiem BÓG wybrał Cyon, upodobał go Sobie na Swą siedzibę, mówiąc:

14. To jest mój spoczynek na wieki, tu zasiądę, bo go Sobie upodobałem.

15. Jego płodom pobłogosławię, jego biednych nasycę chlebem,

16. jego kapłanów oblekę zbawieniem, a jego święci będą się cieszyć.

17. Tam dam wzrosnąć wierzchołkowi Dawida, przygotuję pochodnię Mojemu Pomazańcowi.

18. Jego wrogów okryje hańba, a na Nim będzie błyszczeć Jego korona.