Rozdziały

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Stary Testament

Nowy Testament

Księga Psalmów 81 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

1. Przewodnikowi chóru Gitejczyków; psalm Asafa.

2. Zaśpiewajcie prawdziwemu Bogu, naszej potędze, wykrzykujcie Bogu Jakóba.

3. Wznieście pieśń, uderzcie w bębny, we wdzięczne cytry i lutnie.

4. Zadmijcie w trąby w miesiącu, podczas pełni, w dzień naszej uroczystości.

5. Gdyż to jest ustawą dla Israela, prawem Boga Jakóba.

6. Ustanowił je świadectwem w Josefie, kiedy wystąpił przeciw ziemi Micraim. Usłyszałem nieznaną mi mowę.

7. Wyzwoliłem jego grzbiet od brzemienia, a jego ręce uwolniły się od cebra.

8. Wołałeś w niedoli, zatem cię wyzwoliłem; wysłuchałem cię w osłonie gromu; doświadczyłem cię u wód szemrania. Sela.

9. Słuchaj Mój ludu; ostrzegam cię, Israelu; czy Mnie usłuchasz?

10. Nie będzie wśród ciebie cudzego boga, nie będziesz się korzył obcemu bóstwu.

11. Ja jestem WIEKUISTY, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Micraim; otwórz szeroko twoje usta, a je napełnię.

12. Lecz Mój lud nie usłuchał Mojego głosu oraz Israel Mi nie uległ.

13. Więc zostawiłem go w uporze jego serca i poszli za swoimi zamysłami.

14. Gdyby Mój lud Mnie słuchał, gdyby Israel chodził Moimi drogami,

15. szybko bym upokorzył ich wrogów oraz zwrócił Mą rękę przeciwko ich ciemięzcom.

16. Schlebiali by mu nieprzyjaciele WIEKUISTEGO, a ich czas trwałby na wieki.

17. I karmiłbym go wyborną pszenicą oraz nasycał go miodem z Opoki.