Rozdziały

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Stary Testament

Nowy Testament

Księga Psalmów 69 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

1. Przewodnikowi chóru, na sześć głosów. Od Dawida.

2. Wspomóż mnie, Panie, bo wody doszły aż do zagrożenia życia.

3. Ugrzęzłem w bezdennym bagnie i nie ma oparcia; dostałem się na głębię wód i prąd mnie zniósł.

4. Znużyłem się; wołając, zaschło moje gardło; omdlały moje oczy wyglądając mojego Boga.

5. Liczniejsi niż włosy mojej głowy są ci, co mnie bez przyczyny nienawidzą, wzmogli się moi ciemięzcy, moi wrogowie bez powodu; mam zwrócić to, czego nigdy nie zagrabiłem.

6. Boże, Ty znasz moją nieroztropność, a me winy nie są przed Tobą tajne.

7. Niech się przeze mnie nie powstydzą ci, co Tobie ufają, Panie, WIEKUISTY Zastępów; niech się przeze mnie nie zarumienią ci, którzy Ciebie szukają, Boże Israela.

8. Bo dla Ciebie znosiłem szyderstwo i rumieniec okrył moje oblicze.

9. Stałem się obcym moim braciom i nieznanym dla synów mojej matki.

10. Gdyż trawiła mnie gorliwość dla Twego domu i spadały na mnie szyderstwa tych, którzy Ci urągali.

11. Poszcząc, wypłakałem moją duszę, lecz i to było dla mnie na urągowisko.

12. Włożyłem wór zamiast szaty i stałem się im przysłowiem.

13. Rozpowiadają o mnie ci, co przesiadują w bramach, i jestem w śpiewkach pijanych.

14. Ale ja, WIEKUISTY, w porze łaski przychodzę do Ciebie z mą modlitwą; Boże, w Twym wielkim miłosierdziu, odpowiedz mi ziszczeniem się Twego zbawienia.

15. Wydobądź mnie z błota, bym nie utonął; niech będę ocalony od moich przeciwników i z głębin wód.

16. Niech mnie nie uniesie prąd wody, niechaj mnie nie pochłonie głębia, a topiel nie zawrze nade mną swojej paszczy.

17. Wysłuchaj mnie, WIEKUISTY, bo błogą jest Twoja łaska; zwróć się do mnie w Twym wielkim miłosierdziu

18. i nie skrywaj Twojego oblicza przed Twym sługą, gdyż jestem uciśniony; pospiesz się oraz mnie wysłuchaj.

19. Zbliż się do mojej duszy i ją wybaw; wyzwól mnie z powodu wrogów.

20. Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i mą sromotę; przed Tobą są wszyscy moi ciemięzcy.

21. Hańba kruszy me serce oraz jestem zbolały; oczekuję współczucia, lecz go nie ma; nie znalazłem tych, co pocieszają.

22. Wlali żółć do mojego pokarmu, w mym pragnieniu poili mnie kwasem.

23. Niech ich stół będzie dla nich zasadzką oraz sidłem bezpiecznie ucztujących.

24. Niech się zaćmią ich oczy, by nie widzieli, a ich biodra nieustannie czyń chwiejne.

25. Wylej na nich Twój gniew, niech ich dosięgnie Twoja zapalczywość.

26. Niech ich miejsce warowne stanie się pustkowiem, a w ich namiocie nie będzie mieszkańca.

27. Gdyż kogo zraniłeś – tego ścigają, rozpowiadają o bólu porażonych przez Ciebie.

28. Dodaj nieprawość do ich nieprawości, niech nie wchodzą przez Twoją sprawiedliwość.

29. Niech będą wymazani z Księgi Życia oraz nie zapisani wraz z prawymi.

30. A mnie, utrapionego i zbolałego, wydźwignie Twoja pomoc, Boże.

31. Będę sławił pieśnią Imię Boga i wielbił je wdzięcznością.

32. I będzie to milsze WIEKUISTEMU niż cielę, niż dwukopytny, rogaty byk.

33. Zobaczą to poniżeni i się ucieszą; zobaczą to ci, co szukają Boga i ożyje ich serce.

34. Bo WIEKUISTY słucha ubogich, a Swoimi pojmanymi nie gardzi.

35. Chwalą Go niebiosa i ziemia, morza i wszystko, co się w nich roi.

36. Bowiem Bóg wspomoże Cyon, odbuduje miasta Judy; osiądą tam i odziedziczą tą ziemię.

37. Nadto będą ją posiadać potomkowie Jego sług, a zamieszkają w niej ci, którzy miłują Jego Imię.