Rozdziały

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Stary Testament

Nowy Testament

Księga Psalmów 77 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

1. Przewodnikowi chóru Jedutunów. Pieśń Asafa.

2. Kiedy wołam, podnoszę mój głos do Boga; mój głos kieruję do Boga, więc mnie wysłuchaj.

3. W dzień mojej niedoli szukam Pana, w nocy nie przestaje wyciągać się moja ręka i nie daje się ukoić moja dusza.

4. Wspominam Boga i zawodzę; rozmyślam i omdlewa mój duch. Sela.

5. Chwyciłeś powieki moich oczu, strwożony jestem i oniemiałem.

6. Dumam o dniach przeszłości, o dawnych latach.

7. W nocy wspominam moją pieśń oraz rozmyślam w moim sercu, zatem mój duch docieka.

8. Czy Bóg porzuci na wieki i już nigdy się nie ulituje?

9. Czy Jego miłosierdzie znikło na zawsze i ustanowił wyrok na wieki wieków?

10. Czy Bóg zapomniał się litować? Czy w gniewie wstrzymał Swe miłosierdzie? Sela.

11. Więc powiedziałem: Takie jest moje błaganie – o powrót prawicy Najwyższego.

12. Wspominam czyny Przedwiecznego; tak, wspominam Twoje dawne cuda.

13. Rozważam wszystkie Twoje dzieła oraz rozpamiętuję Twe czyny.

14. Boże, Twoja droga w świętości; który bóg jest wielkim jak Bóg?

15. Ty, o Boże, cudotwórco, objawiłeś pomiędzy ludźmi Twą potęgę.

16. Dzielnym ramieniem wyzwoliłeś Twój lud, synów Jakóba i Josefa. Sela.

17. Ujrzały Cię wody, Boże, ujrzały Cię wody, a otchłanie zadrżały i zostały wstrząsnięte.

18. Powodzią rozlały się obłoki, dały odgłos chmury i przebiegały Twoje strzały.

19. W wichrze odgłos Twojego gromu, świat oświeciły błyskawice; drżała i wstrząsnęła się ziemia.

20. Twoja droga przez morze, Twoja ścieżka przez wielkie wody, a Twoich śladów nie widać.

21. Prowadziłeś Twój lud, jakby trzodę, ręką Mojżesza i Ahrona.