Rozdziały

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Stary Testament

Nowy Testament

Księga Psalmów 107 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

1. Dziękujcie WIEKUISTEMU, bo jest dobry, bowiem na wieki Jego łaska.

2. Niech to powiedzą wyswobodzeni przez BOGA, których wyzwolił z ręki ciemięzcy,

3. i zgromadził ich z ziem, od Wschodu i Zachodu, od Północy oraz od morza.

4. Błąkali się po pustyni, po stepie bezdrożnym, a miasta do osiedlenia nie znaleźli.

5. Byli głodni, spragnieni, aż dusza w nich omdlewała.

6. Więc w swej niedoli wołali do BOGA, zatem wybawił ich z utrapień.

7. I poprowadził ich prostą drogą, aby doszli do miasta osiedlenia.

8. Niech sławią przed WIEKUISTYM Jego łaskę i Jego cuda względem synów Adama.

9. Bo nasycił spragnioną duszę oraz duszę zgłodniałą napełnił dobrem.

10. Tych, co przebywali w mroku, w cieniu śmierci, więzionych w nędzy i w żelazie.

11. Gdyż byli przekorni słowom Boga i urągali radom Najwyższego.

12. Dlatego ich serce zgnębił biedą; upadli, a nie było wybawcy.

13. Lecz wołali do WIEKUISTEGO w swej niedoli, a wybawił ich z ich utrapień.

14. Wyprowadził ich z mroku, z cienia śmierci, a więzy ich porozrywał.

15. Niech sławią przed WIEKUISTYM Jego łaskę i Jego cuda względem synów Adama.

16. Bo skruszył spiżowe bramy, a żelazne zawory połamał.

17. Niebaczni cierpieli za swoją grzeszną drogę oraz za swe występki.

18. Ich dusza gardziła wszelką strawą i doszli do bram śmierci.

19. Lecz wołali do WIEKUISTEGO w swej niedoli, zatem wybawił ich z utrapień.

20. Zesłał też Swoje Słowo i ich wyleczył, ocalił ich od zguby.

21. Niech sławią przed BOGIEM Jego łaskę i Jego cuda względem synów Adama.

22. Niech składają dziękczynne ofiary i w radości opowiadają Jego dzieła.

23. Ci, co są na okrętach oraz schodzą do morza, ci co pracują na szerokich wodach,

24. oni widzieli sprawy BOGA i Jego cuda w głębinie.

25. Więc powiedział i wzniecił gwałtowny wicher, który podniósł jego bałwany;

26. piętrzą się ku niebu, zstępują w głębiny; tak w niebezpieczeństwie mięknie ich dusza.

27. Zataczają się, chwieją się jak pijany, a cała ich umiejętność zostaje zniweczona.

28. Lecz wołali do BOGA w swej niedoli, a wyprowadził ich z utrapień.

29. Zamienił burzę na ciszę i uśmierzyły się fale.

30. Więc ucieszyli się, że zamilkły, i doprowadził ich do celu ich pragnień.

31. Niech sławią przed BOGIEM Jego łaskę i Jego cuda względem synów Adama.

32. Niechaj Go wywyższają w zborze ludu i niech Go chwalą na radzie starszych.

33. Obrócił rzeki w pustynie, a źródła wód w suszę.

34. Płodną ziemię zamienił w solną glebę, z powodu niegodziwości jej mieszkańców.

35. On zamienia pustynie w jeziora, a suchą ziemię w źródła wód.

36. Osadza tam zgłodniałych, by założyli miasto zamieszkania.

37. Zatem obsiali pola i nasadzili winnice, więc przyniosły im owoc plon coroczny.

38. Także im błogosławił, więc bardzo się rozmnożyli, a ich dobytku nie umniejszał.

39. Ale zmaleli i byli pognębieni od udręczenia, nędzy i troski.

40. Wylał hańbę na dostojników, zbłąkał ich pośród bezdrożnego stepu.

41. A żebrzącego wyniósł z nędzy i rozmnożył jak trzodę rodziny.

42. Widzą to prawi i się cieszą, a wszelkie bezprawie zamyka swoje usta.

43. Kto mądry zachowa to wszystko oraz rozważy łaski WIEKUISTEGO.