Rozdziały

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Stary Testament

Nowy Testament

Księga Psalmów 85 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

1. Przewodnikowi chóru. Pieśń Korachitów.

2. WIEKUISTY, umiłowałeś Twoją ziemię, przywróciłeś wygnańców Jakóba.

3. Zniosłeś winę Twojego ludu, zatarłeś cały ich grzech.

4. Powściągnąłeś cały Twój gniew, ochłonąłeś od ognia Twojego uniesienia.

5. Uspokój nas, Boże naszego ocalenia, i uśmierz Twe na nas oburzenie.

6. Czyż na wieki będziesz miał do nas urazę? Czy Twój gniew będziesz przenosił z pokolenia na pokolenie?

7. Czy z powrotem nas nie ożywisz, a Twój lud się ucieszy przy Tobie?

8. Objaw nam, WIEKUISTY, Twą łaskę i użycz nam Twej pomocy.

9. Słyszę co mówi Bóg, WIEKUISTY, zapowiada pokój Swojemu ludowi oraz tym, którzy Go miłują, jeśli nie wrócą do niedorzeczności.

10. Przecież dla bogobojnych bliską jest Jego pomoc, aby chwała zapanowała na naszej ziemi.

11. Miłosierdzie i prawda się zeszły, sprawiedliwość i zgoda się całują.

12. Prawda wyrasta z ziemi, a sprawiedliwość patrzy z niebios.

13. WIEKUISTY także użyczy szczęścia, a ziemia wyda swój plon.

14. Przed Nim będzie szła sprawiedliwość, gdy na drodze postawi swe stopy.