Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Irimia 13 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Siombail an Chreasa agus an Chrúsca

1. Dúirt an Tiarna é seo liom: “Imigh agus ceannaigh duit féin crios línéadaigh agus cuir faoi do chom é. Ach ná tum in uisce é.”

2. Cheannaigh mé crios ansin mar a d'ordaigh an Tiarna dom agus chuir faoi mo chom é.

3. Tháinig briathar an Tiarna chugam an dara huair:

4. “Tóg an crios a cheannaigh tú agus atá faoi do chom; éirigh agus imigh leat go dtí an Eofrataes agus folaigh ansin é i bpoll sa charraig.”

5. D'imigh mé mar sin agus d'fholaigh mé ag an Eofrataes é mar a d'ordaigh an Tiarna dom.

6. Tar éis mórán laethanta dúirt an Tiarna liom: “Éirigh agus imigh leat go dtí an Eofrataes agus tóg as sin an crios a d'ordaigh mé duit a fholach ann.”

7. D'imigh mé ansin go dtí an Eofrataes, thochail mé agus thóg an crios as an áit ar fholaigh mé é. Bhí an crios millte, gan mhaith.

8. Ansin tháinig briathar an Tiarna chugam:

9. “Is mar seo a deir an Tiarna: ‘Sa chaoi chéanna millfidh mé uabhar Iúdá agus Iarúsailéim.

10. An pobal dona seo a dhiúltaíonn mo bhriathar a éisteacht, a imíonn de réir comhairle a gcruachroí féin, a chuaigh i ndiaidh déithe eile, a dhéanamh freastail orthu agus á n‑adhradh, bídís ar nós an chreasa seo, gan mhaith.

11. Óir díreach mar a theannann an crios le com duine, is mar sin ba rún domsa teach Iúdá uile a theannadh liomsa - an Tiarna a labhraíonn - go mbeidís ina bpobal agam, ina nglóir, ina n‑onóir, ina moladh agam. Ach níor éist siad.’

12. “Abair leis an bpobal seo: ‘Is féidir aon chrúsca a líonadh le fíon.’ Agus má fhreagraíonn siad thú: ‘Nach fios dúinne go deimhin gur féidir aon chrúsca a líonadh le fíon?’

13. séard a déarfaidh tusa leo: ‘Is mar seo a deir an Tiarna: Líonfaidh mé anois áitritheoirí uile na tíre seo le meisce, na ríthe a shuíonn i ríchathaoir Dháiví, na sagairt agus na fáithe, agus muintir uile Iarúsailéim.

14. Déanfaidh mé iad a ghreadadh in aghaidh a chéile, athair agus mac in éineacht - an Tiarna a labhraíonn. Ní bheidh trua agam, ní choigleoidh mé, ní dhéanfaidh mé trócaire, ach scriosfaidh mé iad.’ ”

Fís agus Rabhadh

15. Éistigí, tugaigí cluas, ná bígí uaibhreachtá an Tiarna ag labhairt.

16. Tugaigí glóir don Tiarna ár nDiasula mbéarfaidh sé dorchadas anuas,sula dtuisleoidh bhur gcosa ar na sléibhte dorcha.Tá súil agaibh le solas, ach fillfidh seisean i scáile é,déanfar de dorchacht tiubh.

17. Mura n‑éisteann sibh leis an rabhadh seo,caoinfidh mé go haonraic bhur n‑uabhar,líonfaidh mo shúile le deora,mar go bhfuil tréad an Tiarna á dtabhairt i mbraighdeanas.

18. Abair leis an rí agus leis an ríonmháthair:“Suígí in áit níos ísle,mar gur thit anuas díbhcoróin bhur nglóire.”

19. Tá bailte an Neigib druidte suas,gan tarrtháil i ndán dóibh ó aon duine.Rugadh Iúdá uile ar shiúl,tógadh gach aon duine i mbraighdeanas.

20. “Ardaigh do shúile, a Iarúsailéim, agus féach an dreamatá ag teacht anois as an tuaisceart.Cá bhfuil an tréad a tugadh duitse uair ar iontaoibh,an tréad as a ndéanfá mórtas?

21. Céard a déarfaidh tú nuair a thiocfaidh siad anuas ortmar bhuaiteoirí,an dream a mhúin tú féina bheith mar chairde agat?Nach mbéarfaidh doilíos ortfearacht mná i dtinneas clainne?

22. Má deir tú leat féin i do chroí:‘Cad chuige ar éirigh na nithe seo domsa?’Is mar gheall ar mhéid d'oilca ardaíodh do chótaí agus a tugadh ainíde duit.

23. An bhféadann an tAetópach a chraiceann a mhalairtnó an liopard a bhreacadh?Agus tusa, an bhféadann tú maith a dhéanamh,tusa a ghnáthaíonn déanamh an oilc?

24. Scaoilfidh mé ó chéile thú ar nós cáthaa imíonn le gaoth an fhásaigh.

25. Seo é cuid do thomhais,do thuarastal uaimse in íoc do shéanta- an Tiarna a labhraíonn - mar gur lig tú mise i ndearmadagus gur thaobhaigh tú le bréag.

26. Ligfidh mise do chótaí aníos le d'aghaidh,le go mba léir do náire,

27. d'adhaltranais, do ghártha macnasa, gráin do striapachais!Ar na cnoic faoin tuaith chonaic mé do nithe gránna.Mairg duit, a Iarúsailéim, atá go fóill neamhghlan!Cá fada duit fós ag leanúint ort mar seo?”