Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Hen Destament

Testament Newydd

Job 40 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

1. Dywedodd yr ARGLWYDD wrth Job:

2. “A ddylai un sy'n dadlau â'r Hollalluog fod yn ystyfnig?Caiff yr un sy'n ymryson â Duw ateb am hynny.”

3. Yna atebodd Job:

4. “Un dibwys wyf fi; beth allaf ei ddweud?Rhof fy llaw ar fy ngheg.

5. Yr wyf wedi llefaru unwaith, ac nid atebaf eto;do ddwywaith, ac ni chwanegaf.”

6. Yna atebodd yr ARGLWYDD Job o'r corwynt:

7. “Gwna dy hun yn barod i'r ornest;fe holaf fi di, a chei dithau ateb.

8. A wyt ti'n gwadu fy mod yn iawn,ac yn fy nghondemnio, i'th gyfiawnhau dy hun?

9. A oes gennyt nerth fel sydd gan Dduw?A fedri daranu â'th lais fel y gwna ef?

10. “Addurna dy hun â balchder ac urddas,a gwisga ogoniant a harddwch.

11. Gollwng yn rhydd angerdd dy ddig;edrych ar bob balch, i'w daflu i'r llawr.

12. Sylwa ar bob balchder, i'w ddiraddio;sathra'r rhai drygionus yn eu lle.

13. Cuddia hwy i gyd yn y llwch;cuddia'u hwynebau o'r golwg.

14. Yna fe'th ganmolafam fod dy law dde'n dy waredu.

15. “Edrych ar Behemoth, a greais yr un adeg â thi;y mae'n bwyta glaswellt fel yr ych.

16. Y mae ei nerth yn ei lwynau,a'i gryfder yng nghyhyrau ei fol.

17. Y mae ei gynffon yn syth fel cedrwydden,a gewynnau ei gluniau wedi eu clymu i'w gilydd.

18. Y mae ei esgyrn fel pibellau pres,a'i goesau fel barrau haearn.

19. “Ef yw'r cyntaf o'r pethau a wnaeth Duw;gwnaed ef yn deyrn dros ei gymrodyr.

20. Y mae'r mynyddoedd yn darparu ysglyfaeth iddo;yr holl anifeiliaid sy'n chwarae yno.

21. Fe orwedd dan y lotus,a chuddio yn y brwyn a'r corsydd.

22. Y mae'r lotus yn gysgod drosto,a helyg yn y nant yn ei guddio.

23. Os cyfyd yr afon drosto, ni chynhyrfa;byddai'n ddi-fraw pe bai'r Iorddonen yn llifo i'w geg.

24. A ellir ei fachu yn ei lygaid,a gwthio tryfer i'w drwyn?”