Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Hen Destament

Testament Newydd

Job 23 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

1. Atebodd Job:

2. “Heddiw eto y mae fy nghwyn yn chwerw,a'i law sy'n drwm er gwaethaf f'ochenaid.

3. O na wyddwn ble y cawn ef,a pha fodd i ddod at ei drigfan!

4. Yna gosodwn fy achos o'i flaen,a llenwi fy ngenau â dadleuon.

5. Mynnwn wybod sut yr atebai fi,a deall beth a ddywedai wrthyf.

6. Ai gyda'i holl nerth y dadleuai â mi?Na, ond fe roddai sylw imi.

7. Sylwai mai un uniawn a ymresymai ag ef,a chawn fy rhyddhau am byth gan fy marnwr.

8. “Os af i'r dwyrain, nid yw ef yno;ac os i'r gorllewin, ni chanfyddaf ef.

9. Pan weithreda yn y gogledd, ni sylwaf;os try i'r de, nis gwelaf.

10. Ond y mae ef yn deall fy ffordd;wedi iddo fy mhrofi, dof allan fel aur.

11. Dilyn fy nhroed ei lwybr;cadwaf ei ffordd heb wyro.

12. Ni chiliaf oddi wrth orchmynion ei enau;cadwaf ei eiriau yn fy mynwes.

13. Erys ef yr un, a phwy a'i try?Fe wna beth bynnag a ddymuna.

14. Yn wir fe ddwg fy nedfryd i ben,fel llawer o rai eraill sydd ganddo.

15. Am hyn yr arswydaf rhagddo;pan ystyriaf, fe'i hofnaf.

16. Duw sy'n gwanychu fy nghalon;yr Hollalluog sy'n fy nychryn;

17. nid y tywyllwch sy'n cyfyngu arnaf,na'r fagddu'n fy nghuddio.”