Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Hen Destament

Testament Newydd

Job 39 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

1. “A wyddost ti amser llydnu ygeifr gwylltion?A fuost ti'n gwylio'r ewigod yn esgor,

2. yn cyfrif y misoedd a gyflawnantac yn gwybod amser eu llydnu?

3. Y maent yn crymu i eni eu llydnod,ac yn bwrw eu brych.

4. Y mae eu llydnod yn cryfhau ac yn prifio yn y maes,yn mynd ymaith, ac ni ddônt yn ôl.

5. “Pwy sy'n rhoi ei ryddid i'r asyn gwyllt,ac yn datod rhwymau'r asyn cyflym

6. y rhoddais yr anialdir yn gynefin iddo,a thir diffaith yn lle iddo fyw?

7. Y mae'n gas ganddo sŵn y dref;y mae'n fyddar i floeddiadau gyrrwr.

8. Crwydra'r mynyddoedd am borfa,a chwilia am bob blewyn glas.

9. “A yw'r ych gwyllt yn fodlon bod yn dy wasanaeth,a threulio'r nos wrth dy breseb?

10. A wyt yn gallu ei rwymo i gerdded yn y rhych,neu a fydd iddo lyfnu'r dolydd ar dy ôl?

11. A wyt ti'n dibynnu arno am ei fod yn gryf?A adewi dy lafur iddo?

12. A ymddiriedi ynddo i ddod â'th rawn yn ôl,a'i gasglu i'th lawr dyrnu?

13. “Ysgwyd yn brysur a wna adenydd yr estrys,ond heb fedru hedfan fel adenydd y garan;

14. y mae'n gadael ei hwyau ar y ddaear,i ddeor yn y pridd,

15. gan anghofio y gellir eu sathru dan draed,neu y gall anifail gwyllt eu mathru.

16. Y mae'n esgeulus o'i chywion,ac yn eu trin fel pe na baent yn perthyn iddi,heb ofni y gallai ei llafur fod yn ofer.

17. Oherwydd gadawodd Duw hi heb ddoethineb,ac nid oes ganddi ronyn o ddeall.

18. Ond pan gyfyd a rhedeg,gall chwerthin am ben march a'i farchog.

19. “Ai ti sy'n rhoi nerth i'r march,ac yn gwisgo'i war â mwng?

20. Ai ti sy'n gwneud iddo ruglo fel locust,a gweryru nes creu dychryn?

21. Cura'r llawr â'i droed, ac ymffrostia yn ei nerthpan â allan i wynebu'r frwydr.

22. Y mae'n ddi-hid ac yn ddi-fraw;ni thry'n ôl rhag y cleddyf.

23. O'i gwmpas y mae clep y cawell saethau,fflach y cleddyf a'r waywffon.

24. Yn aflonydd a chynhyrfus y mae'n difa'r ddaear;ni all aros yn llonydd pan glyw sain utgorn.

25. Pan glyw'r utgorn, dywed, ‘Aha!’Fe synhwyra frwydr o bell,trwst y capteiniaid a'u bloedd.

26. “Ai dy ddeall di sy'n gwneud i'r hebog hedfana lledu ei adenydd tua'r De?

27. Ai d'orchymyn di a wna i'r eryr hedfana gosod ei nyth yn uchel?

28. Fe drig ar y graig, ac aros ynoyng nghilfach y graig a'i diogelwch.

29. Oddi yno y chwilia am fwyd,gan edrych i'r pellter.

30. Y mae ei gywion yn llowcio gwaed;a phle bynnag y ceir ysgerbwd, y mae ef yno.”