Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Hen Destament

Testament Newydd

Job 20 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

1. Yna atebodd Soffar y Naamathiad:

2. “Yn awr, fe'm cynhyrfir i ateb;am hynny atebaf ar frys.

3. Clywais gerydd sy'n fy nifrïo;y mae cynnwrf fy meddwl yn fy ngorfodi i ateb.

4. Onid wyt yn gwybod hyn? o'r dechrau,er pan osodwyd pobl ar y ddaear,

5. byr yw gorfoledd y drygionus,ac am gyfnod yn unig y pery llawenydd yr annuwiol.

6. Er i'w falchder esgyn i'r uchelder,ac i'w ben gyffwrdd â'r cymylau,

7. eto derfydd am byth fel ei dom ei hun,a dywed y rhai a'i gwelodd, ‘Ple mae ef?’

8. Eheda ymaith fel breuddwyd, ac ni fydd yn bod;fe'i hymlidir fel gweledigaeth nos.

9. Y llygad a'i gwelodd, ni wêl mohono mwy,ac nid edrych arno yn ei le.

10. Cais ei blant ffafr y tlawd,a dychwel ei ddwylo ei gyfoeth.

11. Y mae ei esgyrn sy'n llawn egniyn gorwedd gydag ef yn y llwch.

12. “Er i ddrygioni droi'n felys yn ei enau,a'i fod yntau am ei gadw dan ei dafod,

13. ac yn anfodlon ei ollwng,ond yn ei ddal dan daflod ei enau,

14. eto y mae ei fwyd yn ei gyllayn troi'n wenwyn asb iddo.

15. Llynca gyfoeth, ac yna'i chwydu;bydd Duw'n ei dynnu allan o'i fol.

16. Sugna wenwyn yr asb,ac yna fe'i lleddir gan golyn gwiber.

17. Ni chaiff weld ffrydiau o olew,nac afonydd o fêl a llaeth.

18. Dychwel ffrwyth ei lafur heb iddo elwa arno;er cymaint ei enillion, ni chaiff eu mwynhau.

19. Oherwydd gorthrymodd y tlawd a'i adael yn ddiymgeledd;cipiodd dŷ nas adeiladodd.

20. Ni ŵyr sut i dawelu ei chwant,ac ni ddianc dim rhag ei wanc.

21. Nid oes gweddill iddo'i fwyta,ac felly nid oes parhad i'w ffyniant.

22. Wedi digoni ei chwant, â'n gyfyng arno;daw holl rym gofid arno.

23. Pan fydd ar fedr llenwi ei fol,gyrrir arno angerdd llid,a'i dywallt i lawr i'w berfedd.

24. “Fe ffy rhag arfau haearn,ond fe'i trywenir gan y saeth bres.

25. Tynnir hi allan o'i gorff,y blaen gloyw allan o'i fustl;daw dychrynfeydd arno.

26. Tywyllwch llwyr a gadwyd ar gyfer ei drysorau;ysir ef gan dân nad oes raid ei chwythu;difethir yr hyn a adawyd yn ei babell.

27. Dadlenna'r nefoedd ei gamwedd,a chyfyd y ddaear yn ei erbyn.

28. Bydd i'r dilyw ddwyn ymaith ei dŷ,a llifogydd, yn nydd ei lid.

29. Dyma dynged yr annuwiol oddi wrth Dduw,a'r etifeddiaeth a osododd iddo.”