Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Hen Destament

Testament Newydd

Eseia 15 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Yn Erbyn Moab

1. Yr oracl am Moab:Y noson y dinistrir Ar, fe dderfydd am Moab;y noson y dinistrir Cir, fe dderfydd am Moab.

2. Dringa merch Dibon i'r uchelfa i wylo;dros Nebo a thros Medeba fe uda Moab.Bydd moelni ar bob pen, a phob barf wedi ei heillio;

3. gwisgir sachliain yn yr heolydd;ar bennau'r tai, ac yn sgwâr y dref,bydd pawb yn udo ac yn beichio wylo.

4. Bydd Hesbon ac Eleale yn llefain,a chlywir eu cri hyd Jahas;am hynny bydd lwynau Moab yn crynu,ac yntau yn ysgwyd drwyddo.

5. Y mae fy nghalon yn llefain dros Moab.Bydd ei ffoaduriaid yn mynd mor bell â Soar,hyd Eglath-shalisheia;dringant riw Luhith dan wylo,a thorri calon ar ffordd Horonaim.

6. Bydd dyfroedd Nimrim yn sychdir;gwywa'r llysiau, metha'r egin, diflanna'r glesni.

7. Am hynny cludant dros nant Arabimyr eiddo a'r enillion a gasglwyd ganddynt.

8. Aeth y gri o amgylch terfynau Moab,nes bod udo yn Eglaim, ac udo yn Beer-elim.

9. Y mae dyfroedd Dimon yn llawn o waed,ond dygaf waeth eto ar Dimon—llew ar warthaf ffoaduriaid Moab,ac ar warthaf y gweddill yn y tir.