Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Hen Destament

Testament Newydd

Eseia 23 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Yn Erbyn Tyrus

1. Yr oracl am Tyrus:Udwch, longau Tarsis, oherwydd anrheithiwyd y porthladd;wrth groesi o dir Chittim fe welir hynny.

2. Wylwch, drigolion y glannau,masnachwyr Sidon, sy'n tramwyo'r môr,

3. a'th weision ar y dyfroedd mawrion;cnwd Sihor, cynhaeaf y Neil, oedd dy gyllid,a masnachwr y cenhedloedd oeddit ti.

4. Cywilydd arnat, Sidon, canys llefarodd y môr,caer y môr, a dweud,“Nid wyf mewn gwewyr nac yn esgor,nac yn magu llanciau nac yn meithrin morynion.”

5. Pan ddaw'r newydd i'r Aifft,gwingant wrth glywed am Tyrus.

6. Ewch drosodd i Tarsis;udwch, drigolion y glannau.

7. Ai hon yw eich dinas brysur,sydd â'i hanes mor hen,a'i theithio wedi mynd â hii ymsefydlu mor bell?

8. Pwy a gynlluniodd hyn yn erbyn Tyrus goronog,oedd â'i masnachwyr yn dywysogiona'i marchnatwyr yn fawrion y ddaear?

9. ARGLWYDD y Lluoedd a'i cynlluniodd,i ddifwyno pob gogoniant balch,i ddiraddio holl fawrion y ddaear.

10. Dos trwy dy dir, fel y gwna'r Neil, ferch Tarsis;nid oes atalfa mwyach.

11. Estynnodd yr ARGLWYDD ei law dros y môr,ysgydwodd deyrnasoedd;rhoes orchymyn ynghylch Canaan,i ddinistrio ei cheyrydd.

12. A dywedodd,“Ni chei ymffrostio ddim mwy,ti forwyn a orthrymwyd, ferch Sidon;cod, dos drosodd i Chittim,ond ni chei orffwys yno chwaith.”

13. Edrych ar wlad y Caldeaid. Y rhain—nid yr Asyriaid—yw'r bobl a bennodd Tyrus i'r anifeiliaid gwylltion. Hwy a gododd warchae, a dryllio'i phalasau, a'i thynnu i lawr yn adfeilion.

14. Udwch, chwi longau Tarsis,oherwydd anrheithiwyd eich amddiffynfa.

15. Yn yr amser hwnnw fe anghofir Tyrus am ddeng mlynedd a thrigain, sef hyd einioes un brenin; ac ymhen deng mlynedd a thrigain bydd cyflwr Tyrus fel y butain yn y gân:

16. “Cymer dy delyn, rhodianna trwy'r ddinas,di butain a anghofiwyd;tyn yn dyner ar y tannau,cân dy ganeuon yn aml,fel y cofir di drachefn.”

17. Ar ddiwedd y deng mlynedd a thrigain, bydd yr ARGLWYDD yn ymweld eto â Tyrus; fe â hithau'n ôl at ei masnach a'i llogi ei hun i bob teyrnas ar y ddaear.

18. Ond bydd ei helw a'i henillion wedi eu neilltuo i'r ARGLWYDD; ni chronnir hwy na'u cuddio, ond bydd ei masnach yn darparu llawnder o fwyd a gwisgoedd hardd i'r rhai sy'n byw yng ngŵydd yr ARGLWYDD.