Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Hen Destament

Testament Newydd

Diarhebion 13 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

1. Y mae mab doeth yn derbyn disgyblaeth tad,ond ni wrendy gwatwarwr ar gerydd.

2. Trwy ffrwyth ei enau y digonir pob un â daioni,ond awchu am drais y mae twyllwyr.

3. Y mae'r un sy'n gwylio'i eiriau yn diogelu ei fywyd,ond ei ddinistrio'i hun y mae'r un sy'n siarad gormod.

4. Y mae'r diogyn yn awchu, ac eto heb gael dim,ond y mae'r diwyd yn ffynnu.

5. Y mae'r cyfiawn yn casáu twyll,ond y mae'r drygionus yn gweithredu'n ffiaidd a gwarthus.

6. Y mae cyfiawnder yn amddiffyn ffordd y cywir,ond drygioni yn dymchwel y pechadur.

7. Rhydd ambell un yr argraff ei fod yn gyfoethog, a heb ddim ganddo;ymddengys arall yn dlawd, ac yntau'n gyfoethog iawn.

8. Y pridwerth am fywyd pob un yw ei gyfoeth,ond ni chlyw'r tlawd fygythion.

9. Disgleiria goleuni'r cyfiawn,ond diffydd lamp y drygionus.

10. Y mae'r disynnwyr yn codi cynnen trwy ymffrostio,ond y mae doethineb gan y rhai sy'n derbyn cyngor.

11. Derfydd cyfoeth a gafwyd yn ddiymdrech,ond o'i gasglu bob yn dipyn fe gynydda.

12. Y mae'r gobaith a oedir yn clafychu'r galon,ond y dymuniad a gyflawnir yn bren bywiol.

13. Ei niweidio'i hun y mae'r un sy'n dirmygu cyngor,ond gwobrwyir yr un sy'n parchu gorchymyn.

14. Y mae cyfarwyddyd y doeth yn ffynnon fywioli arbed rhag maglau marwolaeth.

15. Y mae deall da yn ennill ffafr,ond garw yw ffordd y twyllwyr.

16. Y mae pawb call yn gweithredu'n ddeallus,ond y mae'r ffôl yn amlygu ffolineb.

17. Y mae negesydd drwg yn achosi dinistr,ond cennad cywir yn dwyn lles.

18. Tlodi a gwarth sydd i'r un sy'n anwybyddu disgyblaeth,ond anrhydeddir y sawl sy'n derbyn cerydd.

19. Y mae dymuniad a gyflawnir yn felys ei flas,ond cas gan ffyliaid droi oddi wrth ddrwg.

20. Trwy rodio gyda'r doeth ceir doethineb,ond daw niwed o aros yng nghwmni ffyliaid.

21. Y mae dinistr yn dilyn pechaduriaid,ond daioni yw gwobr y cyfiawn.

22. Gedy'r daionus etifeddiaeth i'w blant,ond rhoddir cyfoeth pechadur i'r cyfiawn.

23. Ceir digon o fwyd ym mraenar y tlodion,ond heb gyfiawnder fe ddiflanna.

24. Casáu ei fab a wna'r un sy'n arbed y wialen,ond ei garu y mae'r sawl a rydd gerydd cyson.

25. Y mae'r cyfiawn yn bwyta hyd ddigon,ond gwag fydd bol y drygionus.