Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Hen Destament

Testament Newydd

Diarhebion 11 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

1. Y mae cloriannau twyllodrus yn ffiaidd gan yr ARGLWYDD,ond pwysau cywir wrth ei fodd.

2. Yn dilyn balchder fe ddaw amarch,ond gyda'r rhai gwylaidd y mae doethineb.

3. Y mae eu gonestrwydd yn arwain yr uniawn,ond eu gwyrni eu hunain yn difa'r twyllwyr.

4. Nid oes gwerth mewn cyfoeth yn nydd dicter,ond y mae cyfiawnder yn amddiffyn rhag angau.

5. Y mae cyfiawnder y cywir yn ei gadw ar y ffordd union,ond cwympa'r drygionus trwy ei ddrygioni.

6. Y mae eu cyfiawnder yn gwaredu'r uniawn,ond eu trachwant yn fagl i'r twyllwyr.

7. Pan fydd farw'r drygionus, derfydd gobaith,a daw terfyn ar hyder mewn cyfoeth.

8. Gwaredir y cyfiawn rhag adfyd,ond fe â'r drygionus dros ei ben iddo.

9. Y mae'r annuwiol yn dinistrio'i gymydog â'i eiriau,ond gwaredir y cyfiawn trwy ddeall.

10. Ymhyfryda dinas yn llwyddiant y cyfiawn,a cheir gorfoledd pan ddinistrir y drygionus.

11. Dyrchefir dinas gan fendith yr uniawn,ond dinistrir hi trwy eiriau'r drygionus.

12. Y mae'r disynnwyr yn dilorni ei gymydog,ond cadw'n dawel a wna'r deallus.

13. Y mae'r straegar yn bradychu cyfrinach,ond y mae'r teyrngar yn ei chadw.

14. Heb ei chyfarwyddo, methu a wna cenedl,ond y mae diogelwch mewn llawer o gynghorwyr.

15. Daw helbul o fynd yn feichiau dros ddieithryn,ond y mae'r un sy'n casáu mechnïaeth yn ddiogel.

16. Y mae gwraig raslon yn cael clod,ond pobl ddidostur sy'n ennill cyfoeth.

17. Dwyn elw iddo'i hun y mae'r trugarog,ond ei niweidio'i hun y mae'r creulon.

18. Gwneud elw twyllodrus y mae'r drygionus,ond caiff yr un sy'n hau cyfiawnder gyflog teg.

19. I'r un sy'n glynu wrth gyfiawnder daw bywyd,ond i'r sawl sy'n dilyn drygioni marwolaeth.

20. Y mae'r rhai gwrthnysig yn ffiaidd gan yr ARGLWYDD,ond y mae'r rhai cywir wrth ei fodd.

21. Y mae'n sicr na chaiff un drwg osgoi cosb,ond caiff plant y cyfiawn fynd yn rhydd.

22. Fel modrwy aur yn nhrwyn hwch,felly y mae gwraig brydferth heb synnwyr.

23. Dymuno'r hyn sydd dda a wna'r cyfiawn,ond diflanna gobaith y drygionus.

24. Y mae un yn hael, ac eto'n ennill cyfoeth,ond arall yn grintach, a phob amser mewn angen.

25. Llwydda'r un a wasgar fendithion,a diwellir yr un a ddiwalla eraill.

26. Y mae pobl yn melltithio'r un sy'n cronni ┼Ěd,ond yn bendithio'r sawl sy'n ei werthu.

27. Y mae'r un sy'n ceisio daioni yn ennill ffafr,ond syrth drygioni ar y sawl sy'n ei ddilyn.

28. Cwympa'r un sy'n ymddiried yn ei gyfoeth,ond ffynna'r cyfiawn fel deilen werdd.

29. Y mae'r un sy'n peri helbul i'w deulu'n etifeddu'r gwynt,a bydd y ffôl yn was i'r doeth.

30. Ffrwyth cyfiawnder yw pren y bywyd,ond y mae trais yn difa bywydau.

31. Os caiff y cyfiawn ei dalu ar y ddaear,pa faint mwy y drygionus a'r pechadur?