Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Hen Destament

Testament Newydd

Diarhebion 26 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

1. Fel eira yn yr haf, neu law yn ystod y cynhaeaf,felly nid yw anrhydedd yn gweddu i'r ffôl.

2. Fel aderyn y to yn hedfan, neu wennol yn gwibio,felly ni chyflawnir melltith ddiachos.

3. Chwip i geffyl, ffrwyn i asyn,a gwialen i gefn ffyliaid!

4. Paid ag ateb y ffŵl yn ôl ei ffolineb,rhag i ti fynd yn debyg iddo.

5. Ateb y ffŵl yn ôl ei ffolineb,rhag iddo fynd yn ddoeth yn ei olwg ei hun.

6. Y mae'r sawl sy'n anfon neges yn llaw ffŵlyn torri ymaith ei draed ei hun ac yn profi trais.

7. Fel coesau'r cloff yn honcian,felly y mae dihareb yng ngenau ffyliaid.

8. Fel gosod carreg mewn ffon dafl,felly y mae rhoi anrhydedd i ffŵl.

9. Fel draenen yn mynd i law meddwyn,felly y mae dihareb yng ngenau ffyliaid.

10. Fel saethwr yn clwyfo pawb sy'n mynd heibio,felly y mae'r un sy'n cyflogi ffŵl neu feddwyn.

11. Fel ci yn troi'n ôl at ei gyfog,felly y mae'r ffŵl sy'n ailadrodd ei ffolineb.

12. Fe welaist un sy'n ddoeth yn ei olwg ei hun;y mae mwy o obaith i ffŵl nag iddo ef.

13. Dywed y diog, “Y mae llew ar y ffordd,llew yn rhydd yn y strydoedd!”

14. Fel y mae drws yn troi ar ei golyn,felly y mae'r diog yn ei wely.

15. Y mae'r diog yn gwthio'i law i'r ddysgl,ond yn rhy ddiog i'w chodi i'w geg.

16. Y mae'r diog yn ddoethach yn ei olwg ei hunna saith o rai sy'n ateb yn synhwyrol.

17. Fel cydio yng nghlustiau ci sy'n mynd heibio,felly y mae ymyrryd yng nghweryl rhywun arall.

18. Fel rhywun gwallgof yn saethupentewynion â saethau marwol,

19. felly y mae'r un sy'n twyllo'i gymydog,ac yn dweud, “Dim ond cellwair yr oeddwn.”

20. Heb goed fe ddiffydd tân,a heb y straegar fe dderfydd am gynnen.

21. Fel glo i farwor, a choed i dân,felly y mae'r cwerylgar yn creu cynnen.

22. Y mae geiriau'r straegar fel danteithionsy'n mynd i lawr i'r cylla.

23. Fel golchiad arian ar lestr pridd,felly y mae geiriau esmwyth a chalon ddrygionus.

24. Y mae gelyn yn rhagrithio â'i eiriau,ac yn cynllunio twyll yn ei galon;

25. pan yw'n llefaru'n deg, paid ag ymddiried ynddo,oherwydd y mae saith peth ffiaidd yn ei feddwl;

26. er iddo guddio'i gasineb â rhagrith,datguddir ei ddrygioni yn y gynulleidfa.

27. Y mae'r un sy'n cloddio pwll yn syrthio iddo,a daw carreg yn ôl ar yr un sy'n ei threiglo.

28. Y mae tafod celwyddog yn casáu purdeb,a genau gwenieithus yn dwyn dinistr.