Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Luka 20 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

‘Ua Fesiligia le Pule o Iesu

1. O le tasi aso, a o a‘oa‘o o Iesu i le nu‘u i le malumalu ma folafola le tala lelei, ‘ua tutū mai ai ‘iā te ia ositaulaga sili ma tusi‘upu, ma toeaina.

2. ‘Ona latou fai mai lea ‘iā te ia, “Fai mai ia ‘iā te i matou, se a le pule ‘e te fai ai na mea? Po o ai fo‘i na ia avatu ‘iā te oe lenei pule?”

3. ‘Ua tali atu o ia, ‘iā te i latou, “‘Ou te fesili atu fo‘i ‘iā te ‘outou se mea, se‘i ‘outou ta‘u mai ‘iā te a‘u.

4. Mai le lagi ‘ea le papatisoga a Ioane, pe mai tagata?”

5. ‘Ona latou felafolafoa‘i lea ‘ua fa‘apea ane, “‘Āfai tatou te fai atu, ‘Mai le lagi’; ‘ona fai mai ai lea o ia, ‘Se a fo‘i le mea tou te le‘i talitonu ai ‘iā te ia?’

6. A tatou fai atu, ‘Mai tagata’; ‘ona fetogi mai ai lea o le nu‘u uma ‘iā te i tatou i ma‘a; auā o la latou lea tāofi, o Ioane o le perofeta ia.”

7. ‘Ona latou tali mai lea: Matou te lē iloa pe maifea.

8. ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “‘Ou te lē ta‘u atu fo‘i ‘iā te ‘outou le pule ‘ou te fai ai nei mea.”

O le Fa‘ata‘oto o ē Galulue i le Tōvine

9. ‘Ona fetalai atu lea o Iesu i lenei fa‘ata‘oto, “Na fai e le tasi tagata le tōvine, ‘ua tu‘u atu ai i ē galulue i vine, ‘ona alu malaga lea o ia i le nu‘u ‘ese i se taimi umi lava.

10. ‘Ua o‘o i le vaitau o le fuata, ‘ona ‘auina atu lea e ia o le ‘au‘auna i ē galulue i vine, ‘ia latou ‘aumai ‘iā te ia ni fua o le tōvine; a o ē galulue i vine ‘ua latou sasaina o ia, ma toe fa‘afo‘i atu o ia e aunoa ma se fua o le vine na te ‘ave.

11. ‘Ua toe ‘auina atu e ia le tasi ‘au‘auna; ‘ua latou sasa ma agaleaga ‘iā te ia, ‘ona latou toe fa‘afo‘i atu lea o ia.

12. ‘Ua toe ‘auina atu e ia lona to‘atolu, ‘ua latou fasia o ia ‘ua manu‘a ma latou tuli‘esea.

13. ‘Ona fai ane ai lea o le ali‘i e ona le tōvine, ‘Se a se mea ‘ou te faia? ‘Ou te ‘auina atu lo‘u atali‘i pele; atonu latou te āva mai ‘iā te ia.’

14. A ‘ua iloa atu o ia e tagata galulue i vine ‘ona latou fetautalatala‘i ai lea, ‘ua fa‘apea ane, ‘O le suli lenā; ō mai ia, ‘inā tatou fasioti ‘iā te ia, ‘ona maua lea e tatou lona fanua.’

15. ‘Ua latou tuli ‘iā te ia i tua o le tōvine, ma latou fasiotia.Se a fo‘i le mea e faia ‘iā te i latou e le ali‘i e ona le tōvine?

16. E alu atu o ia ma fa‘auma ia tagata galulue i vine, e tu‘u atu fo‘i le tōvine i nisi tagata.”‘Ua latou fa‘alogo atu, ‘ona latou fai mai lea, “E lē o‘o lava lenā mea.”

17. ‘Ona silasila lea o ia ‘iā te i latou, ‘ua fa‘apea atu, “Se a fo‘i lenei ‘upu ‘ua tusia,‘O le ma‘a na lafoa‘iina e tufuga fai fale,‘ua ‘avea lea ma ma‘a tulimanu aupitoaluga?’

18. O sē e pa‘ū i luga o lea ma‘a, e gaugau ai o ia; a o sē tasi e pa‘ū ifo i ai le ma‘a, e nutipalaina ai o ia.”

O le Fesili e Uiga i Lafoga

19. ‘Ua fia pu‘e ‘iā te ia le ‘au ositaulaga sili ma le ‘au tusi‘upu i lea lava itū aso; a ‘ua latou matata‘u i le nu‘u, auā ‘ua latou iloa ‘ua fa‘auiga e ia lenā fa‘ata‘oto ‘iā te i latou.

20. ‘Ua latou lamalama ma ‘a‘auina atu nisi e va‘ava‘ai ‘iā te ia, ‘ua latou fa‘atagā amiotonu, ‘ina ‘ia latou maua ai sana ‘upu e tu‘u atu ai ‘iā te ia i le lima ma le pule a le kovana.

21. ‘Ua latou fesili mai ‘iā te ia, “Le a‘oa‘o e, na matou iloa ‘ua e tautala ma a‘oa‘o mai ma le tonu, e lē fa‘ailogaina e oe se tagata, a ‘ua e a‘oa‘o i le ala o le Atua ma le fa‘amaoni.

22. Pe sā ‘ea ‘ona matou avatu le lafoga ‘iā Kaisara pe leai?”

23. A ‘ua silafia e ia lo latou togafiti, ‘ona fetalai atu ai lea o ia ‘iā te i latou,

24. “Fa‘aali mai ia ‘iā te a‘u se tenari. O ai ‘ea e ona le fa‘atagata ma le tusi e i ai?”‘Ua latou fai mai ‘iā te ia, “O Kaisara.”

25. ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, “O mea a Kaisara ‘ia ‘outou avatu ‘iā Kaisara; a o mea a le Atua avatu ia i le Atua.”

26. Latou te lē mafaia lava ‘ona maua o ia ‘ona o ana ‘upu i luma o le nu‘u; ‘ua latou ofo i lana tali, ‘ua latou fa‘alologo ai.

O le Fesili e Uiga i le Toetū A‘e mai le Oti

27. ‘Ua ō mai ‘iā Iesu isi o le ‘au satukaio o ē tāofi e leai se toetū; ‘ua latou fesili mai ‘iā te ia,

28. “Le a‘oa‘o e, ‘ua tusi mai Mose ‘iā te i matou, pe ‘āfai e oti le uso o le tasi tagata ‘ua fai lana avā, a ‘ua oti o ia e leai sana fānau, ‘ia fai avā lona uso i le fafine, ‘ina ‘ia tupu ai se gafa o lona uso.

29. ‘Ia, e to‘afitu le ‘au uso; na fai avā le ulumatua, na oti e leai sana fānau.

30. ‘Ona fai avā lea i le fafine o lē aupito ane i ai, na oti fo‘i o ia e leai sana fānau.

31. ‘Ua fai avā fo‘i i ai lona to‘atolu, na fa‘apea fo‘i ‘ua o‘o i lona to‘afitu, ‘ua latou oti ‘ua leai ni a latou fānau.

32. ‘Ae mulia‘i oti fo‘i le fafine.

33. A o‘o fo‘i i le toetū, O ai o latou e ana le avā? Auā na fai avā i ai le to‘afitu?”

34. ‘Ona tali atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “O tagata o le olaga nei, ‘ua fai avā ma nofo tane i latou;

35. a o ē ta‘uaogāina ‘ia maua e i latou lea olaga, ma le toetū mai o ē ‘ua oti, latou te lē fai avā, pe nofo tane.

36. E lē mafai fo‘i ‘ona toe oti o i latou; auā ‘ua latou tutusa ma agelu; o fānau fo‘i i latou a le Atua, o tagata o le toetū.

37. A o le fa‘atūina o ē ‘ua oti, ‘ua fa‘ailoa mai lea mea e Mose i le la‘au talatala i lona ta‘ua o le Ali‘i, o le Atua o Aperaamo, o le Atua fo‘i o Isaako, o le Atua fo‘i o Iakopo.

38. E lē o le Atua ia o ē ‘ua oti, a o ē ola; auā ‘ua ola uma ‘iā te ia.”

39. ‘Ona tali mai ai lea o isi o le ‘au tusi‘upu, “Le a‘oa‘o e, ‘ua tonu lau ‘upu.”

40. Auā ‘ua lē toe fa‘amalosi i latou ‘ona fesili mai ‘iā te ia i se mea e tasi.

O le Fesili e Uiga i le Mesia

41. ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, “Pe fa‘apefea ‘ona fai mai tagata, o le Keriso o le Atali‘i o ia o Tavita?

42. Auā ‘ua fai mai Tavita lava i le tusi o salāmo,‘Na fetalai atu le Ali‘i i lo‘u Ali‘i:“‘Inā nofo ia oe i lo‘u itū taumatau,

43. se‘ia ‘ou faia ē na fai oe mo latou fili ma mea e tu ai ou vae.”’

44. “O lenei, ‘ua ta‘ua o ia e Tavita o lona Ali‘i, pe fa‘apefea ‘ona fai mo ona atali‘i?”

‘Ua Lapata‘ia e Iesu le ‘au A‘oa‘o o le Tulafono

45. ‘Ona fetalai atu lea o Iesu i ona so‘o, a o fa‘alogo mai le nu‘u uma,

46. “‘Ia ‘outou fa‘aeteete i le ‘au tusi‘upu o ē ‘ua fia evaeva ma ‘ofu tātapuvae, ‘ua mana‘o fo‘i ‘ia alofagia i latou i malae, ma nofoa sili i sunako, ma mea sili e ta‘o‘oto ai i faigā‘ai;

47. o ē fa‘auma fale o fafine ‘ua oti a latou tane, ‘ua fa‘alevaleva fo‘i a latou tatalo e fai ma ufiufi; e atili ai ‘ona fa‘asalaina o i latou.”