Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Luka 1 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O le ‘Upu Tomua

1. E to‘atele ‘ua taumafai ‘ona tusi fa‘asolo le tala i mea ‘ua māe‘a ‘ona faia i o tatou luma.

2. E fa‘apei ‘ona tu‘uina mai ‘iā te i tatou e i latou na matamata ai, o ē fo‘i ‘ua fai ma ‘au‘auna a le ‘upu talu le amataga;

3. o le mea lea ‘ua ‘ou manatu ai, ‘ona ‘ua ‘ou matuā su‘e i mea uma lava talu le amataga, ‘ou te tusi fa‘asolo atu ‘iā te oe le ali‘i e, Teofilo,

4. ‘ina ‘ia e silafia le moni o tala ‘ua a‘oa‘oina ai oe.

O le Fa‘alauiloaina o le Fānau mai o Ioane Papatiso

5. O ona po o Herota le tupu o Iutaia, sa i ai le tasi ositaulaga e igoa ‘iā Sakaria sa i le vasega o Avia; o lana avā fo‘i o le sā Aronā, e igoa ‘iā Elisapeta,

6. Sa amiotonu i lā‘ua i luma o le Atua, o sāvavali i poloa‘iga ma tulafono uma a le Ali‘i e lē mata‘uleagaina.

7. A ‘ua leai sa la fānau, ‘ina ‘ua pā o Elisapeta ‘ua matutua lava fo‘i i lā‘ua uma.

8. ‘Ua faia e ia le faiva o le ositaulaga i luma o le Atua, e ‘auai i lona vasega,

9. pei o le tu a ositaulaga, ‘ua tofia ai o ia ‘ina ‘ua pa‘ū ‘iā te ia le vili, e ulu i le malumalu o le Ali‘i e fa‘amū ai mea manogi.

10. ‘Ua tatalo fo‘i i fafo le motu o tagata uma i le itū aso e mū ai mea manogi.

11. ‘Ona fa‘aali lea ‘iā te ia le agelu a le Ali‘i, o lo‘o tu i le itū taumatau o le fata e mū ai mea manogi.

12. ‘Ua iloa e Sakaria, ‘ona atuatuvale ai lea, ‘ua o‘o ‘iā te ia le mata‘u.

13. A ‘ua fa‘apea mai le agelu ‘iā te ia, “Sakaria e, ‘aua ‘e te mata‘u; auā ‘ua fa‘afofogaina lau tatalo; e fānau lau avā o Elisapeta sou atali‘i, ‘e te fa‘aigoa ‘iā te ia o Ioane.

14. E ‘iā te oe le fiafia ma le ‘oli‘oli; e to‘atele fo‘i ē fiafia i lona fānau mai.

15. Auā e sili o ia i luma o le Ali‘i; e lē inu o ia i le uaina po o le ‘ava malosi; e fa‘atumuina fo‘i o ia i le Agaga Pa‘ia e āfua i lona fānau mai.

16. E fa‘aliliu e ia le fānauga a Isaraelu e to‘atele i le Ali‘i lo latou Atua.

17. E muamua atu o ia i ona luma ma le agaga ma le malosi o Elia, e fa‘aliliu loto o tamā i le fānau, e fa‘aliliu fo‘i ē ‘ua fa‘alogogatā i le poto o ē amiotonu; e sauni le nu‘u e fa‘atatauina mo le Ali‘i.”

18. ‘Ona fai atu lea o Sakaria i le agelu, “Pe fa‘apefea ‘ona ‘ou iloa le mea nei? Auā ‘ua ‘ou toeaina, o la‘u avā fo‘i ‘ua lo‘omatua ia.”

19. ‘Ua tali mai le agelu, “O a‘u o Kaperielu, o lē tu i luma o le Atua; ‘ua ‘auina mai a‘u e fai atu, ma ta‘u atu ‘iā te oe lenei tala lelei.

20. Fa‘auta fo‘i e gūgū oe, ‘e te lē magagana se‘ia o‘o i le aso e fai ai nei mea, auā ‘ua e lē talitonu mai i a‘u ‘upu, o mea ia e taunu‘u lava pe a o‘o i ona po.”

21. O lo‘o fa‘atali le nu‘u ‘iā Sakaria, ma ofo ‘ina ‘ua fa‘atuai o ia i le malumalu.

22. ‘Ua alu ia i fafo, a ‘ua lē magagana ‘iā te i latou; ‘Ua latou iloa ai ‘ua na va‘aia se fa‘aaliga i le malumalu; a o ia ‘ua genogeno atu ‘iā te i latou, ‘ua gūgū pea o ia.

23. ‘Ua uma ona aso na fai ai le galuega, ‘ona alu ai lea o ia i lona ‘āiga.

24. ‘Ua mavae ia aso, ‘ona tō lea o Elisapeta lana avā, ‘ua nofo fa‘alilo o ia i ona masina e lima, ‘ua fa‘apea ane,

25. “‘Ua fa‘apea ‘ona faia e le Ali‘i ‘iā te a‘u i ona aso ‘ua silasila mai ai o ia, e ‘ave ‘ese ai lo‘u luma i tagata.”

O le Fa‘alauiloaina o le Fānau mai o Iesu

26. O le ono o masina ‘ua ‘auina mai ai e le Atua o le agelu o Kaperielu i le ‘a‘ai o Kalilaia, o Nasareta le igoa,

27. i le taupou o le ‘āiga o Tavita, ‘ua faufautane i le tagata e igoa ‘iā Iosefa; o Maria fo‘i le igoa o le taupou.

28. ‘Ua ulufale mai le agelu ‘iā te ia ‘ona fa‘apea mai lea o ia, “Si ‘ou alofa ‘iā te oe lē ‘ua alofaina, ‘ua ‘iā te oe le Ali‘i.”

29. A ‘ua atuatuvale o ia i lana ‘upu, ‘ua taumanatunatu fo‘i o ia, pe se a le uiga o lenei alofa‘aga.

30. ‘Ua fai mai fo‘i le agelu ‘iā te ia, “Maria e, ‘aua ‘e te fefe; auā ‘ua alofaina mai oe e le Atua.

31. Fa‘auta fo‘i, o le a tō oe, ma e fānauina se tama tane, ‘e te fa‘aigoa ‘iā te ia o Iesu.

32. E sili o ia, e ta‘ua fo‘i o le Alo o le Silisili‘ese; e foa‘i atu e le Ali‘i le Atua ‘iā te ia le nofoa‘iga a Tavita lona tamā.

33. E fai o ia ma tupu i le ‘āiga o Iakopo e fa‘avavau; o lona mālō fo‘i e leai sona gata‘aga.”

34. ‘Ona fai atu lea o Maria i le agelu, “A fa‘apefea le mea nei; auā ‘ou te lē iloa se tane?”

35. ‘Ua tali mai le agelu, ‘iā te ia, “E afio ifo le Agaga Pa‘ia i luga ‘iā te oe, e fa‘amalumalu ifo fo‘i ‘iā te oe le mana o lē Silisili‘ese; o le mea lea e ta‘ua ai le tama pa‘ia e fānau mai, o le Alo o le Atua.

36. Fa‘auta fo‘i, o lou ‘āiga o Elisapeta, ‘ua tō o ia ‘ina ‘ua lo‘omatua, o le tama tane fo‘i lana tama; o le onoga masina lenei i lē ‘ua ta‘ua e pā.

37. Auā e leai lava se mea e tasi e lē mafaia e le Atua.”

38. ‘Ua fai atu Maria, “Fa‘auta, o a‘u nei o le ‘au‘auna a le Ali‘i; ‘ia faia ‘iā te a‘u e tusa ma lana fetalaiga.” ‘Ona alu ‘ese ai lea o le agelu ‘iā te ia.

O le Asiasiga a Maria ‘iā Elisapeta

39. ‘Ua tula‘i Maria i ia ona aso, ‘ua fa‘atelevave atu i le atu mauga, i le tasi ‘a‘ai o Iuta;

40. ‘ua ulu atu fo‘i o ia i le fale o Sakaria, ma alofa atu ‘iā Elisapeta.

41. ‘Ua fa‘alogo mai Elisapeta i le alofa o Maria, ‘ona osooso ai lea o le tama i lona manava; ‘ua fa‘atumuina fo‘i Elisapeta i le Agaga Pa‘ia;

42. ‘ua ‘alaga ia, ‘ua leo tele, ‘ua fa‘apea mai, “‘Amu‘ia oe i fafine, ‘amu‘ia fo‘i lē a fānau mai ‘iā te oe.

43. Pe fa‘apefea fo‘i lenei mea, ‘ina ‘ua sau le tinā o lo‘u Ali‘i ‘iā te a‘u nei?

44. Fa‘auta fo‘i, ‘ua o‘o mai le leo o lou alofa i o‘u taliga, ‘ona osooso ai lea o le tama i lo‘u manava ma le ‘oli‘oli.

45. E manuia fo‘i le fafine e talitonu, e taunu‘u mea ‘ua fetalai mai ai le Ali‘i ‘iā te ia.”

O le Pese a Maria

46. ‘Ona fai ane lea o Maria, “‘Ua vivi‘i atu lo‘u loto i le Ali‘i.

47. ‘Ua ‘oli‘oli fo‘i lo‘u agaga i le Atua lo‘u Fa‘aola;

48. auā ‘ua silasila mai o ia i lana ‘au‘auna fafine ‘ua fa‘amaulaloina; auā e amata mai nei ‘ona fa‘a‘amu‘ia mai ‘iā te a‘u o tupulaga uma.

49. Auā o Lē e ona le mana ‘ua faia e ia mea silisili mo a‘u;e pa‘ia fo‘i lona suafa.

50. O lona alofa fo‘i i ē matata‘u ‘iā te ia,e āu tupulaga lava lea.

51. ‘Ua ia fa‘aalia le malosi i lona ‘a‘ao,‘ua fa‘ata‘ape‘apeina e ia o ē fa‘amaualuluga i manatu o o latou loto.

52. ‘Ua tulei ifo e ia o ali‘i nai o latou nofoāli‘i, a ‘ua fa‘aeaina e ia o ē fa‘amaulalo.

53. ‘Ua fagaina e ia i mea lelei ē sa fia ‘a‘ai,a o ē mau mea ‘ua aufuaina atu e ia.

54. ‘Ua fesoasoani o ia i lana ‘au‘auna o Isaraelu,

55. ‘ina ‘ua manatua lona alofa ‘iā Aperaamo,mā ana fānau e fa‘avavau, pei ‘ona fetalai mai o ia i o tatou tamā.”

56. ‘Ua nofo Maria ma ia, pe tolu masina, ‘ona fo‘i ai lea o ia i lona ‘āiga.

O le Fānau mai o Ioane le Papatiso

57. ‘Ua o‘o i le masina o Elisapeta e fānau ai, ‘ona fānau ai lea e ia o le tama tane.

58. ‘Ua fa‘alogo ē ‘ua latou tuā‘oi ‘atoa ma lona ‘āiga, ‘ua alofa tele mai le Ali‘i ‘iā te ia ‘ona ‘oli‘oli ai lea o i latou fa‘atasi ma ia.

59. ‘Ua o‘o i le aso valu, ‘ona ō mai lea o i latou e peritome ai le tama, o le a fa‘aigoa e i latou ‘iā te ia i le igoa o lona tamā, o Sakaria.

60. A ‘ua fai atu lona tinā ‘ua fa‘apea atu, “‘Aua; e igoa lava o ia ‘iā Ioane.”

61. ‘Ona latou fai mai lea ‘iā te ia, “E leai se tasi o lo‘u ‘āiga e igoa i lea igoa.”

62. ‘Ua latou genogeno atu i lona tamā, pe se a lona loto i sona igoa.

63. ‘Ona fai ane lea o ia i se papatusi e ‘aumai, ‘ona tusi ai lea e ia, ‘ua fa‘apea, “O Ioane lona igoa.” ‘Ona latou ofo uma ai lea.

64. ‘Ona matala loa lea o lona gutu ma lona laulaufaiva, ‘ua tautala lea o ia, ma fa‘afetai i le Atua.

65. ‘Ua o‘o ai le mata‘u i ē ‘ua latou tuā‘oi uma, ‘ua so‘o fo‘i le atu mauga uma, o Iutaia i le tala i nei mea uma.

66. O i latou uma na fa‘alogo ai ‘ua mānatunatu i ai, ‘ua fa‘apea ane, “Pe i‘u la ‘ina fa‘apefea lenā tama?” Auā ‘ua ‘iā te ia le ‘a‘ao o le Ali‘i.

O le Perofetaga a Sakaria

67. ‘Ua fa‘atumuina Sakaria lona tamā i le Agaga Pa‘ia, ‘ona perofeta ane ai lea o ia, ‘ua fa‘apea ane:

68. “‘Ia vi‘ia le Ali‘i le Atua o Isaraelu,‘ina ‘ua asiasi mai o ia ma togiolaina lona nu‘u.

69. Ma ‘ua fa‘atūina le fa‘aolataga mamanamo i tatou i le ‘āiga o lana ‘au‘auna o Tavita.

70. Fa‘apei ‘ona fetalai mai o ia i fofoga o ana perofeta pa‘ia talu mai anamua,

71. ‘ina ‘ia fa‘aolaina i tatou mai ē ‘ua fai i tatou ma fili,mai lima fo‘i o ē ‘ino‘ino mai ‘iā te i tatou.

72. E faia le alofa ‘ua folafolaina mai i o tatou tamāe manatua fo‘i lana feagaiga pa‘ia;

73. le tautoga na ia tautō ai,‘iā Aperaamo lo tatou tamā.

74. E foa‘i mai ‘ina ‘ia lavea‘iina i tatou mai lima o ē ita mai,tatou te lē fefefe ai, ‘ae ‘au‘auna ‘iā te ia,

75. ma le pa‘ia ma le amiotonu,i ona luma i aso uma o lo tatou ola.

76. O oe fo‘i le tama, e tā‘ua oe o le perofeta o le Silisili‘ese, auā ‘e te muamua atu i luma o le Ali‘i,e sauni i ona ala;

77. e fa‘ailoa atu le fa‘aolataga i lona nu‘u,i le fa‘amāgaloina o a latou agasala.

78. ‘Ona ‘ua mutimutivale le alofa o lo tatou Atua,‘ua asiasi mai ai le malamalama mai lugā,

79. e fa‘amalamalama ai i ē nonofo i le pouliuli ma le ata o le oti, e ta‘ita‘i i o tatou vae i le ala o le manuia.”

80. ‘Ua tupu le tama, ma ‘ua malosi lona loto; sa i le vao o ia, ‘ua o‘o i le aso na fa‘aalia ai o ia ‘iā Isaraelu.