Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Iób 22 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Agallamh a Trí

Cúitíonn Dia

1. Ansin d'fhreagair Eilífeaz ó Théamán agus dúirt:

2. An féidir d'aon duine tairbhe a dhéanamh do DhiaLe go ndéanfadh an t‑eagnaí tairbhe dó?

3. An aon bhuntaiste é don Uilechumhachtach thú a bheith fíréanta?Nó an aon mhaith dó thú a bheith gan locht i do bhearta?

4. An de bharr do dhúthrachta a chuireann sé pionós ortAgus a théann sé chun breithiúnais leat?

5. Nach mór í d'urchóid,Agus nach bhfuil do choireanna gan teorainn?

6. Bhítheá ag éileamh geall gan chúis ar do bhráithre,Agus ag sciobadh a gcuid éadaigh ón mbocht.

7. Níor thug tú deoch uisce don tuirseach,Agus dhiúltaigh tú arán don ocrach.

8. Ach is ag an tréan atá seilbh ar an talamh,Agus tá cónaí ar an gcumasach ann.

9. Lig tú na baintreacha uait folamhAgus bhasc tú géaga na ndílleachtaí.

10. Uime sin tá gaistí i do thimpeallAgus uafás tobann do do sceimhliú.

11. Dorchaíodh do sholas agus dalladh thú,Agus tá an díle do do bhá.

12. Nach bhfuil cónaí ar Dhia in uachtar neimhe[Ag féachaint anuas] ar na réaltaí is airde?

13. Ach deir tú: “Cén t‑eolas atá ag Dia?Agus an féidir leis breith a thabhairt tríd an dorchadas?

14. Tá na néalta mar bhrat tiubh dó agus ní féidir leis feiceáil,Agus siúlann sé ar stua na speire.

15. An gcloífidh tusa leis an seanchosán,A ghabh na hurchóidigh?

16. Sciobadh iadsan ar shiúl in antráth,Agus scaoileadh abhainn thar a láithreacha boinn.

17. Dúradar le Dia: “Imigh uainn!”Agus “Cad is féidir don Uilechumhachtach a dhéanamh linne?”

18. Líonann sé a dtithe le hiolmhaitheasaí,Agus is cian uaidh comhairle na n‑urchóideach.”

19. Feiceann na fíréin an méid sin agus bíonn áthas orthu,Agus bíonn na neamhchiontaigh ag fonóid fúthu:

20. “Scriosadh a [réim] go dearfa,Agus loscadh a gconách le tine!”

21. Déan réiteach le Dia agus bíodh síocháin agatAgus rachaidh sin go mór i dtairbhe duit.

22. Cuir fáilte roimh bhriathra a bhéil,Agus taiscigh a theagasc i do chroí

23. Más áil leat filleadh ar an Uilechumhachtach agus tú a thógáil aníos,Díbir an urchóid ó do bhoth,

24. Agus caith an t‑ór sa luaithreach,Agus ór Óifír ar ghrinneall na habhann;

25. Ansin beidh an tUilechumhachtach agat mar ór,Nó mar airgead ina charnáin.

26. Beidh an tUilechumhachtach agat mar ábhar lúcháire,Agus ardóidh tú do ghnúis chun Dé.

27. Guífidh tú chuige, agus éistfidh sé leat,Agus comhlíonfaidh tú do mhóide.

28. Má bheartaíonn tú cúrsa, rithfidh leat,Agus lonróidh solas ar do bhealaí.

29. Óir leagann sé ar lár lucht na mbriathar uallach,Agus slánaíonn sé lucht na súl uiríseal.

30. Fuasclaíonn sé an neamhchiontach,Agus tiocfaidh [tusa] slán trí ghlaine do lámh.