глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Старият Завет

Новият Завет

Притчи 2 Цариградски (BG1871)

1. Сине мой, ако приемеш думите ми, И скриеш заповедите ми при себе си,

2. Ако имаш ухото си внимателно в мъдрост, Сърдцето си склонно в разум,

3. И ако призовеш благоразумието, И възвисиш глас към разума,

4. Ако го потърсиш като сребро, И го подириш като съкровища,

5. Тогаз ще разумееш страха Господен, И ще намериш Божието познание.

6. Защото Господ дава мъдрост; Из устата му излазят знание и разум.

7. Съкровиществува спасение за правите Щит е на ходещите в цялост.

8. Защищава пътищата на правдата, И съхранява пътя на преподобните си.

9. Тогаз ще разумееш правда и съд И правота, - всеки добър път.

10. Ако влезе мъдрост в сърдцето ти, И знание услаждава душата ти,

11. Разсъждение ще те пази, Благоразумие ще те съхранява;

12. За да те освобождава от лош път, От человека който говори строптиво,

13. От онези които оставят пътищата на правостта, За да ходят в пътищата на тъмнината,

14. Които се наслаждават за да правят зло, Радват се за строптивостите на злите,

15. На които пътищата са криви И пътеките им строптиви;

16. За да те избави от людска жена, От чужда която ласкае с думите си,

17. Която е оставила другаря на младостта си, И е забравила завета на Бога своего;

18. (Защото домът й низводи при смъртта, И стъпките й при мъртвите;

19. Всички които влазят при нея не се връщат, Нито стигат пътищата на живота);

20. За да ходиш ти в пътя на добрите, И да пазиш пътеките на праведните.

21. Защото правите ще се населят на земята, И непорочните ще останат на нея.

22. А нечестивите ще се отсекат от земята, И законопрестъпниците ще се изкоренят от нея.