глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Старият Завет

Новият Завет

Притчи 12 Цариградски (BG1871)

1. Който обича поучение обича знание; Но който мрази обличение безумен е.

2. Добрият намира благоволение от Господа; А ще осъди Той коварния.

3. человек не ще се утвърди чрез беззаконие; А коренът на праведните не ще се поклати.

4. Добродетелната жена е венец на мъжа си; А която докарва срам, като гнилост е в костите му.

5. Мислите на праведните са справедливост; А намеренията нанечестивите са коварство.

6. Думите на нечестивите са засада за кръв; А устата на правите ще ги избавят.

7. Нечестивите се съсипват, и няма ги; А домът на праведните ще пребивава.

8. человек се похвалява според разума си; А строптивий в сърдце ще бъде в поругание.

9. По-добър е презираемий който има слуга От тогоз който се тщеслави и няма хляб.

10. Праведний се грижи за живота на скота си; А утробите на нечестивите са немилостиви.

11. Който работи земята си ще се насити с хляб; А който следва суетните оскуден е от разум.

12. Нечестивият търси корист както злите; Но коренът на праведния дава плод.

13. От греха на устните се впримча нечестивият; А праведният ще излезе от утеснение.

14. От плода на устата си человек ще се насити с добрини; И според делата на ръцете на человека ще се върне въздаянието нему.

15. Пътят на безумния е прав в очите му; А който слуша съвети, той е мъдър.

16. Безумният явява тутакси гнева си; А благоразумният покрива укора.

17. Който говори истина възвестява правото, А лъжесвидетелят лъст.

18. Понякога несмисленото говорене пронизва като с нож; А езикът на мъдрите е изцеление.

19. Устните на истината ще бъдат постоянни винаги; А лъжливий език ще бъде само минутен.

20. Лъст има в сърдцето на тези които изхитруват зло, А веселие на тези които съветват за мир.

21. Никаква повреда не ще се случи на праведния; А нечестивите ще се изпълнят със зло.

22. Лъжливите устни са мерзост Господу; А които правят истината приятни са нему.

23. Благоразумний человек покрива знанието си; А сърдцето на безумните изказва глупост.

24. Ръката на прилежливите ще властвува; А ленивите ще бъдат подданни.

25. Скръбта в сърдцето на человека го смирява; А добрата дума го весели.

26. Праведният пътеводи ближния си; А пътят на нечестивите ги въвожда в заблуждение.

27. Ленивият не пече лова си; А на радивия человек имотът е многоценен.

28. В пътя на правдата има живот; И шествието на пътя й не завожда в смърт.