глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Старият Завет

Новият Завет

Притчи 28 Цариградски (BG1871)

1. Нечестивите бягат без да ги гони някой; А праведните имат дързновение като млад лъд.

2. Поради престъпленията на местото мнозина биват началниците му; Но чрез умен и вещ человек жителството му ще бъде трайно.

3. Сиромах человек и да насилва нищите Като пороен дъжд е който не дава хляб.

4. Които оставят закона хвалят нечестивите; Но които пазят закона противят се темъ.

5. Лошите человеци не разумяват правосъдие; Но тези които търсят Господа разумяват всичко.

6. По-добър е онзи сиромах който ходи в целостта си, Нежели развращений в пътищата си, ако и да е богат.

7. Който пази закона е разумен син; А който прави приятелство с разкошните посрамя баща си.

8. Който умножава имота си с лихва и лакомство Събира го за тогоз който помилва сиромасите.

9. Който уклонява ухото си да не слуша закона, И самата му молитва ще бъде мерзост.

10. Който заблуждава правите в лош път, Той ще падне в ямата си; Но непорочните ще наследят добрини.

11. Богатий человек се има за мъдър; Но сиромах разумен го обличава.

12. Когато праведните тържествуват слава е голяма А когато се превъзносят нечестивите человек се крие.

13. Който крие престъпленията си няма да успее: А който ги изповядва и оставя ще бъде помилван.

14. Блажен человек който се бои винаги; А който ожесточава сърдцето си ще падне в злощастие.

15. Нечестив управител над бедни люде Е лъв рикаещ и гладна мечка.

16. Княз лишен от разум умножава насилствата; А който мрази грабителството ще продължи дните си.

17. человек който е повинен на кръвта на человека Ще поспеши в ямата: никой да го не удържи.

18. Който ходи в цялост ще се спаси; А развратен който ходи в два пътя ще падне в един.

19. Който работи земята си ще се насити с хляб; А който следва суетните ще се насити със сиромашия.

20. Верний человек ще има много благословение; Но който бърза да се обогати не ще да остане ненаказан.

21. Да е някой лицеприемник не е добро; Защото такъв человек за един уломък хляб ще направи престъпление.

22. Който има лукаво око бърза да се обогати, А не знае че скудост ще го стигне.

23. Който обличава человека после ще намери по-голяма благодат, Нежели този що ласкае с език.

24. Който краде баща си или майка си и дума: Не е грях, Той е другар на разбойника.

25. Гордият в сърдце подига свари; А който уповава на Господа ще отлъстее.

26. Който уповава на сърдцето си безумен е; А който ходи с мъдрост, той ще се спаси

27. Който дава на сиромасите не ще да достигне в скудост; А който отвраща очите си ще има много клетви.

28. Когато се нечестивите превъзносят человек се крие; Но когато те погинват праведните се умножават.