глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Старият Завет

Новият Завет

Притчи 11 Цариградски (BG1871)

1. Лъжливи къпони са мерзост Господу; А прави драмове са благоугодни нему.

2. Дойде ли гордост, дохожда и срам; А мъдростта е съ смирените.

3. Целостта на правите ще ги ръководи; А развратността на коварните ще ги погуби.

4. Богатството не ползува в ден на гняв; А правдата избавя от смърт.

5. Правдата на непорочния ще оправи пътя му, А нечестивият ще падне чрез нечестието си.

6. Правдата на правите ще ги избави; А беззаконните ще се хванат в злобата си.

7. Когато нечестивий человек умира, ожиданието му погинва; Погинва и надеждата на беззаконните.

8. Праведният се отървава от утеснение; А вместо него влазя нечестивият.

9. Лицемерът с уста погубя ближния си; Но праведните ще се избавят със знанието.

10. Когато праведните успяват градът се весели; И когато нечестивите погинват радост става.

11. чрез благословението на праведните градът се възвишава; А чрез устата на нечестивите съсипва се.

12. Скодоумний презира ближния си; А благоразумний человек мълчи.

13. Одумникът обхожда и открива тайните; А верний духом потаява работата.

14. Дето няма смотрение народът пада; А в многото съветници има спасение.

15. Който се поручава за другиго ще пострада зло; А който мрази поръчителството безопасен е.

16. Благодатната жена придобива чест; И силните придобиват богатство.

17. Милостивий человек благотвори на душата си; А жестокият смущава плътта си.

18. Нечестивият работи лъжлива работа; А който сее правда ще има истинна заплата.

19. Както правдата е близу до живот, Така който се стреми към злото близу е до смъртта си.

20. Развращените в сърдце мерзост са Господу; А непорочните в пътя си угодни са нему.

21. Ръка на ръка и да се рисъедини, нечестивият не ще остане ненаказан; А семето на праведните ще се избави.

22. Както е златна обеца на свиня на носа, Така е хубава жена без разсъждение.

23. Желанието на праведните е само добро; Ожиданието на нечестивите е гняв.

24. Един разпръсва, но повече изобилва; А друг пастри без мяра, но пак достига в скудост.

25. Благотворителната душа ще се огои; И който пои, ще бъде напоен и той.

26. Който задържа жито ще бъде проклет от народа; А който продава, благословение ще бъде на главата му.

27. Който има усърдие за доброто ще придобие благоволение; Но който иска злото, то ще и да дойде върх него.

28. Който се надее на богатството си ще падне; А праведните като леторасъл ще прозябнат.

29. Който смущава дома си ще наследи вятър; И безумният ще бъде раб на мъдрия в сърдце.

30. Плодът на праведния е дърво на живот; И който придобива души мъдър е.

31. Ето, праведният приима въздаяние на земята, - Колко повече нечестивият и грешният!