глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Старият Завет

Новият Завет

Притчи 20 Цариградски (BG1871)

1. Виното е присмивател и сикерата крамолница; И който се завлича от тях не е благоразумен.

2. Устрашаването царево е като рикание на лъв: Който го раздразня съгрешава против живота си.

3. чест е на человека да престава от прение: А всеки безумен се вплита в него.

4. Ленивият не ще да оре поради зимата: Ще проси в жетва, и няма да намери.

5. Съветът в сърдцето на человека е като дълбока вода: Но разумний человек ще го извади.

6. Много человеци проповедат всеки милостта си: Но кой може да намери верен человек?

7. Праведний ходи в целостта си; И чадата му след него са блажени.

8. Цар който седи на съдебний престол Разпръсва с очите си всяко зло.

9. Кой може да рече: Очистих сърдцето си; чист съм от греховете си?

10. Двойни драмове и двойни мерки, И двете са мерзост Господу.

11. Познава се и самото дете от деянията си Да ли са делата му чисти, и да ли прави.

12. Ухото слуша и окото гледа, Господ е направил и двете.

13. Не обичай спането, за да не осиромашееш; Отвори очите си, и ще се наситиш с хляб.

14. Лошо е! Лошо е! казва купувачът; Но като си отиде, тогаз се хвали.

15. Има злато и множество многоценни камене; Но устните на знанието са скъпоценно украшение.

16. Вземи дрехата на тогоз който се поручава за странен; И вземи залог от оногоз който би се поручил за чужда жена.

17. Хлябът на лъжата е сладък человеку; Но след това устата му ще се напълнят с камичета.

18. Намеренията се утвърдяват чрез съвет; И с разсмотрение да правиш бран.

19. Одумникът обхожда и открива тайни; За то не се смисай с оногоз който разширява устните си.

20. Светилникът на тогоз който злослови отца си или майка си Ще угасне в дълбока тъмнина.

21. Наследие бързо придобито из начало, Сетнината му не се благославя.

22. Да не речеш: Ще въздам зло Почакай Господа; и ще те избави.

23. Двойни драмове са мерзост Господу; И лъстивите къпони не са добри.

24. Стъпките на человека се оправят от Господа, А как би познал человек пътя си?

25. Сеть е человеку да говори несмислено за посвещение, И подир обричанията да предиря.

26. Мъдрий цар развява нечестивите, И връща колелото върхъ тях.

27. Духът на человека е светило от Господа: Изпитва вътрешностите на сърдцето.

28. Милост и истина упазват царя; И с милост той поддържа престола си.

29. Похвала на младите е силата им, И слава на старците седината.

30. Посиненията от удари и биения които стигат до вътрешностите на утробата Са очищение за злия.