Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Eperu 13 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O Apoapoa‘iga i Mea ‘Ese‘ese

1. ‘Ia tumau le fealofani o le ‘au uso.

2. ‘Aua le galo le alofa i tagata ‘ese; auā o lea ‘ua talia ai e isi o agelu ma le lē iloa.

3. ‘Ia manatua ē ‘ua noanoatia, peiseaī ‘ua noanoatia ‘outou fa‘atasi ma i latou; ‘ia manatua fo‘i ē ‘ua agaleagaina, auā o lo‘o i le tino fo‘i ‘outou.

4. ‘Ia fa‘amamaluina le fa‘aipoipoga e tagata uma, o le moega fo‘i o le ulugali‘i ‘ia leai sona leaga, auā e fa‘amasinoina e le Atua o ē faita‘aga ma ē mulilulua.

5. ‘Ia aunoa a ‘outou amio ma le matape‘ape‘a; ‘ia gata ‘iā o ‘outou mana‘o i mea ‘ua ‘iā te ‘outou; auā ‘ua fetalai mai o ia, “‘Ou te lē tu‘ua lava oe, ‘ou te lē tu‘ulafoa‘i lava ‘iā te oe.”

6. O le mea lea tatou te mafai ai ‘ona fai atu ma le fa‘amalosi,“O le Ali‘i o lo‘u fesoasoani ia,‘ou te lē fefe lava,i se mea e faia e tagata ‘iā te a‘u.”

7. ‘Ia ‘outou manatua o ‘outou ta‘ita‘i, o ē ‘ua folafola atu le afioga a le Atua ‘iā te ‘outou; ‘ia ‘outou fa‘aa‘oa‘o i lo latou fa‘atuatua, ma ‘ia mafaufau i le i‘uga o a latou amio.

8. O Iesu Keriso e lē liu lava ia, o ananafi, ma le asō, e o‘o fo‘i i le fa‘avavau.

9. ‘Aua le fe‘avea‘iina ‘outou i a‘oa‘oga ‘ese ma uiga ‘ese‘ese; auā e lelei ‘ina fa‘atumauina o le loto i le alofa tunoa, e lē o mea e ‘ai, ‘ua leai se aogā i ē ‘ua tāofi i ai.

10. ‘Ua ‘iā i tatou le fatafaitaulaga, e lē tatau ‘ona ‘ai i mea o i ai ē o ‘au‘auna i le fale fetāfa‘i.

11. Auā o ia manu, ‘ua ‘ave o latou toto i le mea pa‘ia o le ositaulaga sili e fai ma taulaga mo agasala, ‘ua susunu o latou tino i tua o le toagalauapi.

12. O lea na tigā ai Iesu i tua o le faitoto‘a o le ‘a‘ai, ‘ina ‘ia fa‘apa‘iaina ai ē ia o le nu‘u i lona lava toto.

13. O le mea lea ‘inā tatou ō atu ai ‘iā te ia i tua o le toagalauapi, ma ‘ia tatou ‘onosa‘i i le ‘upu fāifai pei o lona fāifāiga.

14. Auā ‘ua leai so tatou ‘a‘ai tumau ‘i‘inei, a ‘ua tatou sā‘ili i le atalī.

15. O lenei, o ‘iā tatou te avatu so‘o ai le taulaga o le vi‘iga i le Atua, o le fua lea o tatou laugutu, o lo‘o fa‘afetai atu i lona suafa.

16. ‘Aua le galo ‘iā te ‘outou ‘ona agalelei ma alolofa atu; auā o taulaga fa‘apenā e fiafia ai le Atua.

17. ‘Ia ‘outou usiusita‘i i o ‘outou ta‘ita‘i ma ‘outou gaua‘i i ai; auā o lo‘o leoleo i latou mo o ‘outou agaga, latou te tala atu le tala i ai, ‘ina ‘ia faia ma le ‘oli‘oli, ‘ae ‘aua ma le tigā; auā e lē aogā lea ‘iā te ‘outou.

18. ‘Ia ‘outou tatalo mo i matou; auā o lo‘o tāofi i matou ‘ua ‘iā te i matou le loto fuatia ifo lelei, o lo‘o loto i matou e amio lelei i mea uma lava.

19. ‘Ua atili lo‘u ‘ai‘oi atu ‘iā te ‘outou e fai lenā mea, ‘ina ‘ia vave ‘ona toe tu‘uina atu ai o a‘u ‘iā te ‘outou.

O le Tatalo Fa‘ai‘u

20. A o le Atua e ona le manuia, o lē na toe fa‘atūina mai nai ē ‘ua oti le Leoleo mamoe sili, o lo tatou Ali‘i o Iesu, ‘ona o le toto o le feagaiga fa‘avavau.

21. ‘Ia fa‘a‘ato‘atoaina ‘outou e ia i galuega lelei uma lava, ‘ina ‘ia ‘outou faia lona finagalo, ‘ia galue o ia i totonu ‘iā te ‘outou le mea e mālie i ona luma, ‘ona o Iesu Keriso; ‘ia ‘iā te ia le vi‘iga e fa‘avavau fa‘avavau lava. Amene.

O le ‘Upu Mulimuli

22. Le ‘au uso e, ‘ou te ‘ai‘oi atu ‘iā te ‘outou, ‘ia ‘outou talia lenei ‘upu apoapoa‘i; auā fo‘i ‘ua ‘ou tusi fa‘asa‘asa‘a atu ‘iā te ‘outou.

23. ‘Ia ‘outou iloa ‘ua tu‘uina atu lo tatou uso o Timoteo, ‘āfai e vave sau ia, ma te asiasi atu ‘iā te ‘outou ma ia.

24. ‘Ua ‘ou alofa atu i o ‘outou ta‘ita‘i uma, ‘atoa ma le ‘au pa‘ia uma lava. O lo‘o alolofa atu i latou o i Italia ‘iā te ‘outou.

25. ‘Ia ‘iā te ‘outou uma le alofa tunoa. Amene.