Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Eperu 1 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

‘Ua Fetalai mai le Atua e Ala i lona Alo

1. O le Atua, na fetalai mai anamua i o tatou tamā e ala mai i perofeta, na auaua‘i mai i faiga ‘ese‘ese.

2. A ‘ua fetalai mai o ia ‘iā i tatou i nei ona aso e gata ai e ala mai i le Alo, o lē ‘ua tofia e ia e fai mea uma lava mōna tofi, na ia faia fo‘i mea uma e ala ‘iā te ia.

3. O ia o le pupula o lona mamalu ma ‘ua matuā tusa lava ma ia, o lo‘o o fa‘atumauina e ia mea uma lava i lana afioga mana, na fa‘amamāina e ia lava a tatou agasala, ‘ona nofo ai lea o ia i le itū taumatau o lē Silisili‘ese o i lugā.

O le Silisili ‘ese o Iesu i Agelu

4. ‘Ua fa‘apea ‘ona silisili ‘ese o ia i agelu, pei ‘ona sili o lona suafa ‘ua maua i o latou.

5. Auā o anafea ‘ea na fetalai atu ai o ia i se tasi o le ‘au agelu,“O lo‘u Atali‘i oe,‘ua ‘ou fānaua oe i le aso nei.”“E fai a‘u mōna Tamā,e fai fo‘i o ia mo‘u Atali‘i?”

6. ‘Ua fa‘apea mai fo‘i o ia i lona toe ‘aumai o lana ulumatua i le lalolagi,“Ma ‘ia ifo agelu uma lava a le Atua ‘iā te ia.”

7. O agelu fo‘i ‘ua fetalai mai ai o ia,“‘Ua faia e ia ana agelu o matagi,ma ana ‘au‘auna o le afi mumū.”

8. A ‘ua fa‘apea mai i le Alo,“O lou nofoāli‘i, le Atua e, e fa‘avavau fa‘avavau lava lea.O le to‘oto‘o o lou mālō, o le to‘oto‘o o le amiotonu lea.

9. ‘Ua e fiafia i le amiotonu, a ‘ua e ‘ino‘ino i le amio leaga.O le mea lea, ‘ua fa‘au‘uina ai oe e le Atua,o lou lava Atua i le suāu‘u o le ‘oli‘oli e sili,i ē tou te fa‘atasi.”

10. I le ma lea,“Le Ali‘i e, na e fa‘avaeina le lalolagi i le amataga,o lagi fo‘i o galuega ia a ou ‘a‘ao.

11. E fa‘aumatia ia mea, a o oe ‘e te tumau pea;e pala ia mea uma lava pei o se ‘ofu.

12. Pei o se ‘ie pulupulu ‘e te ta‘ata‘aia,e liua fo‘i ia,a o oe, ‘e te lē liliu lava,e leai fo‘i se i‘uga ou tausaga.”

13. A o anafea na fetalai atu ai o ia i se tasi o le ‘au agelu,“‘Inā nofo ia oe i lo‘u itū taumatau,se‘ia ‘ou faia ē ‘ua fai oe mo latou filima mea e tu ai ou vae?”

14. E lē o agaga e ‘au‘auna ‘ea i latou uma, ‘ua ‘a‘auina e ‘au‘auna ‘ona o i latou o ē a maua le ola?#