Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Eperu 5 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O le Mamalu o le Faiva o le Ositaulaga ‘ua i le Mesia

1. Auā o ositaulaga sili uma lava ‘ua filifilia mai i tagata, ‘ua tofia i latou mo tagata i mea a le Atua, ‘ina ‘ia faitaulaga i latou i mea alofa ma taulaga ‘ona o agasala.

2. Latou te mafaia ‘ona agamalū i ē ‘ua vālelea ma ē ‘ua sesē, ‘ina ‘ua si‘osi‘omia fo‘i i latou i le vaivai.

3. ‘Ona o lenei mea fo‘i e tusa ‘ona faitaulaga ai o i latou e totogi a‘i agasala a le nu‘u, ‘ia fa‘apea fo‘i ‘ona fai mo i latou lava.

4. E lē fai fua fo‘i e se tasi lenei faiva mamalu, tau o lē ‘ua filifilia e le Atua, e fa‘apei o Arona fo‘i.

5. E fa‘apea fo‘i Keriso na lē fa‘amaualugaina o ia e ia ‘ina ‘ia fai o ia ma ositaulaga sili, a o ia sa fetalai mai ‘iā te ia,“O lo‘u atali‘i oe,‘ua ‘ou fānaua oe i le aso nei.”

6. E pei ‘ona fetalai mai ai fo‘i o ia i le tasi ‘upu,“O le ositaulaga oe e fa‘avavau,e uiga fa‘atasi ma Mekisateko.”

7. O ia lenei sa tatalo atu i ona po na tino tagata mai ai, ma ‘ai‘oi atu ma le tagi tele ma loimata i le na mafaia ‘ona fa‘aola ‘iā te ia nai le oti, na fa‘afofogaina fo‘i o ia ‘ona o lona migao.

8. E ui lava o ia o le Alo, a o mea sa tigā ai o ia na a‘oa‘oina ai o ia ‘ia usiusita‘i.

9. ‘Ua fa‘a‘ato‘atoaina fo‘i o ia, ‘ona ‘avea ai lea o ia ma tupuga, o le ola e fa‘avavau ‘iā i latou uma o ē usiusita‘i ‘iā te ia.

10. ‘Ua ta‘ua e le Atua o le ositaulaga sili, e uiga fa‘atasi ma Mekisateko.

O le Lapata‘iga ‘ina ‘ia ‘Aua ne‘i Lafoa‘iina le Fa‘atuatua

11. ‘Ua ‘iā i matou ‘upu e tele i lenei matā‘upu, e faigatā fo‘i ‘ona fa‘amatalaina, ‘ina ‘ua ‘avea ‘outou ma tagata a‘oa‘ogatā.

12. Auā fo‘i ‘ana fai ‘outou ma a‘oa‘o po ‘ua tatau ai ‘ina ‘ua leva, ‘ae ao ‘ina toe a‘oa‘oina ‘outou e se tasi i matā‘upu muamua o le afioga a le Atua; ‘ua ‘avea fo‘i ‘outou ma ē o tusa i ai i le suāsusu, ‘ae lē o mea ‘a‘ano.

13. Auā o i latou uma ‘ua fa‘asusuina i le suāsusu, e lē atamamai i latou i le ‘upu o le amiotonu; auā o tama meamea i latou.

14. A o mea ‘a‘ano mā ē matutua ia, o i latou ‘ua masani ‘ona lagona ‘ina ‘ua a‘oa‘oso‘oina e iloa ai le lelei ma le leaga.#