Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Eperu 10 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

E Tasi Lava le Taulaga ‘ua Lelei ‘Ato‘atoa

1. Auā o le tulafono ‘ua i ai le ata o mea lelei atalī, ‘ae lē o le matuā tusa o ia mea, e lē mafaia lava i ia taulaga o lo‘o avatua so‘o lava i lea tausaga ma lea tausaga ‘ona fa‘a‘ato‘atoaina o ē fa‘alatalata i ai.

2. ‘Ana mafaia po ‘ua tu‘ua ia taulaga, auā ‘ana uma ‘ona fa‘amamāina o ē na ‘au‘auna ai, po ‘ua lē toe iloa agasala i le loto fuatia ifo.

3. A o ia taulaga na fa‘amanatu ai agasala i lea tausaga ma lea tausaga;

4. auā e lē mafai ‘ona ‘ave‘eseina o agasala i le toto o povi po‘a ma ‘oti.

5. O le mea lea ‘ua fetalai mai ai o ia i lona maliu mai i le lalolagi,“O manu fasia ‘atoa ma taulaga ‘ua e lē finagalo i ai,a ‘ua saunia e oe le tino mo a‘u.

6. O taulaga mū ma taulaga mo agasala,‘ua e lē fiafia i ai.

7. ‘Ona ‘ou fai ane lea, ‘Le Atua e, silasila mai ia,‘ou te alu atu e faia lou finagalo,pei ‘ona tusia ‘iā te a‘u i le tusi ta‘ai.’”

8. ‘Ua muamua ‘ona fetalai mai, “O manu fasia, o taulaga fo‘i, ma taulaga mū, ma taulaga mo agasala ‘ua e lē finagalo i ai, ma e lē fiafia i ai,” o mea ia ‘ua faia e tusa ma le tulafono;

9. ‘Ona toe fetalai mai lea, “Le Atua e, silasila mai ia, ‘ou te alu atu e faia lou finagalo.” ‘Ua ‘ave‘eseina ai e ia le mea na muamua, ma ia fa‘atumauina o lona lua.

10. O le finagalo lea ‘ua fa‘apa‘iaina ai i tatou i le taulaga i le tino o Iesu Keriso na fai fa‘atasi.

11. ‘Ua tutū fo‘i ositaulaga uma ‘ua ‘au‘auna i lea aso ma lea aso, o lo‘o avatu so‘o ia lava taulaga e lē mafaia lava ‘ona ‘ave‘eseina ai o agasala.

12. Peita‘i ane o ia, na avatua e ia le taulaga e tasi mo agasala, “‘ona nofo lea o ia i le itū taumatau o le Atua e fa‘avavau.”

13. O lo‘o fa‘atalitali atu ai pea, “se‘ia ‘avea i latou o ē fai o ia mo latou fili ma mea e tu ai ona ‘a‘ao.”

14. Auā o le taulaga e tasi ‘ua fa‘a‘ato‘atoaina ai e ia e fa‘avavau o ē ‘ua fa‘apa‘iaina.

15. O lo‘o molimau mai ai fo‘i le Agaga Pa‘ia ‘iā i tatou; auā ‘ua uma ‘ona mua‘i fetalai mai o ia.

16. “O le feagaiga lava lenei ‘ou te faia ma i latou,pe a mavae atu ia aso, o lo‘o fetalai mai ai le Ali‘i,‘ou te tu‘uina atu a‘u tulafono i o latou loto,ma ‘ou tusi ai i o latou mafaufau.”

17. ‘Ona ia toe fetalai mai ai lea, “O a latou agasala fo‘i ma o latou solitulafono ‘ou te lē toe manatua lava.”

18. O lenei, o le mea o i ai le fa‘amāgaloina o ia mea, ‘ua leai se toe taulaga mo le agasala.

‘Ia Tatou Fa‘alatalata atu i le Atua

19. O lenei, le ‘au uso e, ‘ua tatou sa‘oloto e ulu atu i le mea e sili ‘ona pa‘ia ‘ona o le toto o Iesu,

20. i le ala fou e ola ai, ‘ua fa‘aavanoaina e ia mo i tatou i le ‘ie puipui, o lona lava tino lea,

21. mōna ‘ua ‘iā i tatou le ositaulaga sili e pule i le fale o le Atua.

22. ‘Inā tatou fa‘alatalata atu ia ma le loto fa‘amaoni i le fa‘atuatua ‘ua mautinoa lava, o sausauina o tatou loto nai le manatu ifo ‘ua leaga, o tā‘elea fo‘i o tatou tino i le vai manino.

23. ‘Inā tatou tāofi mau ia i le fa‘amoemoe ‘ua tatou ta‘utino atu ma le lē fefo‘ifo‘ia‘i; auā e fa‘amaoni o ia ‘ua folafola mai.

24. ‘Ia tatou mānatunatu fo‘i le tasi i le tasi, ‘ina ‘ia taufa‘atupu ai le alofa ma galuega lelei.

25. ‘Aua le lafoa‘iina le fa‘apotopotoina o i tatou, pei o le masani o isi, a ‘ia fēfa‘amafanafana a‘i; ‘ia atili ai fo‘i ‘ona fa‘apea ‘ina ‘ua ‘outou iloa o le Aso o lo‘o taulata mai.

26. Auā ‘āfai tatou te agasala ma le loto i ai pe a uma ‘ona talia o le malamalama o le ‘upu moni, ‘ua lē toe lava se taulaga mo agasala.

27. Na o le fa‘atali ma le mata‘u tele i le fa‘amasinoga, ma le to‘asā e mumū e susunu ai i ē o tete‘e atu.

28. O lē na fa‘alēaogāina le tulafono a Mose na oti o ia i le “mau a le to‘alua po o le to‘atolu,” ‘ua lē alofagia.

29. O le a la ‘outou manatu, i le sili o le mamafa o le taui e ta‘utatauina ai lē ‘ua soli le Alo o le Atua, ma ‘ua ta‘ulēpa‘iaina e ia le toto o le feagaiga na fa‘apa‘iaina ai o ia, ‘ina ‘ua ‘upu leaga i le Agaga o le alofa tunoa?

30. Auā ‘ua tatou iloa lē na fetalai mai, “O ‘iā te a‘u le taui ma sui, ‘ou te taui atu.” I le ma lea, “E fa‘amasino e le Ali‘i lona lava nu‘u.”

31. O le mea e mata‘u tele ai ‘ona maua e ‘a‘ao o le Atua soifua.

32. A ‘ia ‘outou manatu i aso anamua, ‘ina o fa‘amalamalamaina ‘outou, na ‘outou ‘onosa‘i ai i le tau‘a tele o tigā.

33. ‘Ina ‘ua faia ‘outou ma mata‘aga i ‘upu fāifai ma puapuagā, tasi lea mea; i le ma lenei, ‘ina ‘ua fa‘atasia ‘outou ma ē na fa‘apeaina.

34. Auā na ‘outou alolofa mai i ē na noanoatia, ma ‘outou ‘onosa‘i i le vetega o a ‘outou ‘oloa ma le ‘oli‘oli, ‘ina ‘ua iloa e ‘outou, ‘ua ‘iā te ‘outou le ‘oloa e sili ‘ona lelei ma le tumau.

35. O le mea lea ‘aua le lafoa‘i ai lo ‘outou loto tele, auā ‘ua i ai le taui e tele.

36. Auā ‘ua aogā ‘iā te ‘outou le ‘onosa‘i, ‘ina ‘ia maua e ‘outou le mea na folafolaina, pe a uma ‘ona faia e ‘outou le finagalo o le Atua.

37. Auā,“E toe itiiti itiiti lava,‘ona o‘o mai ai lea o lē maliu mai,e lē fa‘atuai mai lava.

38. ‘Ae ola lē amiotonu i le fa‘atuatua;i le ma lea, a tu‘umuli,e lē fiafia lava lo‘u loto ‘iā te ia.”

39. A o i tatou e lē o ni ē tu‘umuli i le malaia, a o ni ē fa‘atuatua e ola ai le agaga.