Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Eperu 12 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O le Atua lo Tatou Tamā

1. O lenei, o i tatou fo‘i, o lo‘o ‘ua vagavagaia e le fa‘apotopotoga o ē matamata mai o fa‘apea ‘ona to‘atele, ‘ina tatou tu‘u ‘ese ia o mea mamafa uma, ‘atoa ma le agasala e fa‘alavelavegofie ai i tatou, ‘ia tatou taufetuli ma le ‘onosa‘i i le ala tanu o i o tatou luma.

2. Ma ‘ia va‘ava‘ai atu ‘iā Iesu o lē na te ta‘ita‘iina ma lē na te fa‘a‘ato‘atoaina le fa‘atuatua; o lē na ‘onosa‘i i le satauro, na fa‘atauva‘a ‘iā te ia le mā, ‘ona o le ‘oli‘oli sa tu‘u i ona luma, ‘ua nofo fo‘i o ia i le itū taumatau o le nofoāli‘i o le Atua.

3. Auā, ‘ia ‘outou mafaufau i lē na ‘onosa‘i i le fa‘atu‘i ‘ese fa‘apenā ‘iā te ia o ē agasala, ne‘i fa‘avaivai o ‘outou loto ma ‘outou lē lavātia.

4. ‘Ua o‘o i nei ona po ‘ua ‘outou lē tete‘e atu e o‘o i le fa‘asasa‘aina o ‘outou toto i lo ‘outou tete‘e atu i le agasala.

5. ‘Ua galo fo‘i ‘iā te ‘outou le apoapoa‘iga o lo‘o fetalai mai ‘iā te ‘outou pei ‘ona tautala i fānau, “Lo‘u atali‘i e, ‘aua le fa‘atauva‘a i lou manatu le a‘oa‘iga a le Ali‘i,‘aua fo‘i le fa‘avaivai pe a a‘oa‘iina oe e ia.

6. Auā o lē ‘ua alofagia e le Ali‘i, ‘ua a‘oa‘i atu o ia ‘iā te ia; ‘ua sasaina fo‘i e ia atali‘i uma ‘ua talia e ia.”

7. ‘Āfai e talia e ‘outou le a‘oa‘iga, o lo‘o tausi mai le Atua ‘iā te ‘outou pei ‘ona tausi i atali‘i; auā o ai se atali‘i ‘ua lē a‘oa‘iina e lona tamā?

8. ‘Ae ‘āfai e aunoa ‘outou ma le a‘oa‘iga, ‘ua tofusia ai le fānau uma, o tama tō i fale ‘outou, ‘ae lē ni atali‘i.

9. Auā fo‘i sa ‘iā i tatou tamā o tatou tino ē na a‘oa‘i mai ‘iā i tatou, sa tatou fa‘alogo i ai; ‘ae lē sili ‘ea i se a ‘ona tatou usiusita‘i i le Tamā o tatou agaga tatou te ola ai?

10. Auā o i latou na latou a‘oa‘i mai ‘iā i tatou i nai aso itiiti i lo latou faitalia; peita‘i ane o ia, ‘ua a‘oa‘i mai o ia e aogā ‘iā i tatou, ‘ina ‘ia tofusia i tatou i lana amio lelei.

11. O a‘oa‘iga uma fo‘i a o i ai, e lē manatu i ai o se mea e ‘oli‘oli ai, a o le mea e fa‘anoanoa ai; ‘ae mulimuli ane e fua mai ai le fua o le amiotonu ē manuia ai ē ‘ua a‘oa‘oina ai.

O Fa‘atonuga ma Lapata‘iga

12. O le mea lea ‘inā fa‘amalosi ai, ‘ia i lima ‘ua gagase ma tulivae ‘ua vaivai.

13. I le ma lea, ‘inā fai ia o ala laulelei mo o ‘outou vae, ne‘i mapeva le vae ‘ua pipili ‘ae lelei ‘ina fa‘amālōlōina.

14. ‘Ia ‘outou tausisi i le filemū ma tagata uma lava, i le ma le amio lelei a aunoa ma lea, e leai se tasi na te iloa atu le Ali‘i.

15. ‘Ia ‘outou fa‘aeteete ‘iā te ‘outou, e i ai se tasi e lē maua atu le alofa tunoa o le Atua; ne‘i ai se a‘a ‘o‘ona e tupu a‘e e fa‘asoesā ‘ia te ‘outou ‘ina leaga ai nisi e to‘atele,

16. ne‘i ai se faita‘aga, po o se fa‘atalalē i mea pa‘ia, pei o Esau, o lē na avatu lona tofi o le ulumatua e fa‘atau a‘i le ‘ai e tasi.

17. Auā ‘ua ‘outou iloa e mulimuli ane, ‘ina ‘ua mana‘o o ia ‘ia maua le fa‘amanuia, ‘ua te‘ena o ia; auā e ui lava ‘ina ‘ua matuā fa‘atoga ma loimata, a ‘ua lē maua e ia se mea e liliu ai le loto o lona tamā.

18. Auā ‘ua ‘outou le o‘o mai i le mea e mafai ‘ona pa‘i i ai, ma le afi mumū, ma ao uliuli ma le pogisā, ma le afā,

19. ma le ta‘alili o le pū, ma le si‘ufofoga ‘ua fetalai mai, sa ‘ai‘oi atu ē na fa‘alogo i ai, ‘aua le toe fa‘aopoopo i ai se ‘upu.

20. Auā na lē lavātia i latou i le mea na poloa‘iina, “‘Āfai fo‘i o se manu e papa‘i atu i le mauga, e fetogia i ma‘a.”

21. Na fa‘apea fo‘i ‘ona mata‘utia o le mea na iloa, na fai mai ai Mose, “‘Ou te fefe lava ma ‘ou gatete.”

22. A ‘ua o‘o ‘outou i le mauga o Siona, ma le ‘a‘ai o le Atua soifua, o Ierusalema fa‘alelagi, ma agelu e manomānō i le fa‘atasiga fiafia.

23. Ma le fa‘apotopotoga ‘ato‘atoa ma le ekalesia o le ‘au ulumatua ē na tusia i le lagi, ma le Atua o le fa‘amasino aoao, ma agaga o ē ‘ua amiotonu ‘ua fa‘a‘ato‘atoaina.

24. Ma Iesu le puluvaga o le feagaiga fou, ma le toto e sausau ai, o lo‘o tala mai i mea e sili ‘ona lelei i lo le toto o Apelu.

25. ‘Ia ‘outou, ne‘i liliu ‘ese ‘outou ‘iā te ia o lo‘o fetalai mai. Auā ‘āfai na lē sao i latou ē na liliu ‘ese i lē na fetalai i le lalolagi, e matuā lē sao lava i tatou pe a liliu ‘ese ‘iā te ia o lo‘o fetalai mai mai le lagi.

26. O lona si‘ufofoga na lūlūina ai le lalolagi i ia ona po; a ‘ua folafola mai nei e ia, ‘ua fa‘apea mai, “E toe tasi ‘ona ‘ou lūlūina, e lē na o le lalolagi, ‘ae ‘atoa fo‘i ma le lagi.”

27. O lenei ‘upu fo‘i, “E toe tasi,” ‘ua fa‘ailoa mai ai le ‘ave‘esega o ia mea e mafai ‘ona lūlūina e pei o mea ‘ua faia, ‘ina ‘ia tūtūmau o mea e lē mafai ‘ona lūlūina.

28. O lenei, ‘ua maua e i tatou le mālō e lē mafai ‘ona lūlūina, ‘ia tatou fa‘afetai ai, tatou te ‘au‘auna ai i le Atua ma le migao, ma le mata‘u ‘ia fiafia mai ai o ia.

29. Auā fo‘i o lo tatou Atua o le afi ma‘ama‘ai ia. #