Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Eoin 14 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

1. Ná bíodh buaireamh ar bhur gcroí:creideann sibh i nDia; creidigí ionamsa leis.

2. Is iomaí áras i dteach m'Athar.Mura mbeadh, d'inseoinn daoibh é.Óir táim ag dul ag cur áite i gcóir daoibh,

3. agus má théim agus áit a chur i gcóir daoibh,tiocfaidh mé arís agus tógfaidh mé sibh chugam féin;i dtreo, an áit ina mbeidh mise,go mbeidh sibhse chomh maith.

4. Tá eolas na slí agaibh mar a bhfuilim ag dul.”

5. Dúirt Tomás leis: “A Thiarna, ní eol dúinn cá bhfuil tú ag dul agus cén chaoi is féidir dúinn eolas na slí a bheith againn?”

6. Dúirt Íosa leis:“Is mise an tslí, an fhírinne agus an bheatha.Ní thagann aon duine go dtí an tAthair ach tríomsa.

7. Dá mbeadh aithne agaibh ormsa,d'aithneodh sibh m'Athair chomh maith.Tá aithne agaibh air feasta,agus tá radharc faighte agaibh air.”

8. Dúirt Pilib leis: “A Thiarna, taispeáin dúinn an tAthair agus is leor dúinn sin.”

9. Dúirt Íosa leis: “An bhfuilim an fad sin aimsire, a Philib, in bhur measc agus gan aithne agat orm?An té a chonaic mise, chonaic sé an tAthair.Conas, mar sin, a deir tú:‘Taispeáin dúinn an tAthair’?

10. Nach gcreideann tú go bhfuilimse san Athairagus an tAthair ionamsa?Na briathra a labhraímse libh,ní uaim féin a labhraím iad,ach an tAthair atá ina chónaí ionamsa,eisean a dhéanann na hoibreacha.

11. Creidigí uaimse é go bhfuilimse san Athairagus an tAthair ionamsa.

12. Nó murab é sin, creidigí mar gheall ar na hoibreacha féin.Amen, Amen, a deirim libh,an té a chreideann ionamsa,na hoibreacha a dhéanaimse,déanfaidh seisean iad chomh maith,agus déanfaidh sé oibreacha is mó ná iad;mar táimse ag dul chun an Athar.

13. Cibé ní a iarrfaidh sibh i m'ainm déanfaidh mé é,i dtreo go dtabharfaí glóir don Athair tríd an Mac.

14. Má iarrann sibh aon ní orm i m'ainm,déanfaidh mé é.

15. Má tá grá agaibh dom, coinneoidh sibh m'aitheanta.

16. Agus iarrfaidh mé ar m'Athair é,agus tabharfaidh sé Abhcóide eile daoibhchun fanacht faraibh go deo -

17. Spiorad na Fírinne,nach féidir don saol a ghlacadh,mar ní fheiceann sé é ná ní aithníonn sé é.Ach aithníonn sibhse émar fanann sé faraibh, agus beidh sé ionaibh.

18. Ní fhágfaidh mé in bhur ndílleachtaí sibh;tiocfaidh mé ar ais chugaibh.

19. Tamall beag eile agus siúd é an saolagus gan radharc aige ormsa feasta;ach tá radharc agaibhse orm,óir táimse beo agus beidh sibhse beo chomh maith.

20. An lá sin aithneoidh sibh go bhfuilimse i m'Athair,agus go bhfuil sibhse ionamsa, agus mise ionaibh.

21. An té a bhfuil m'aitheantasa aige agus a choinníonn iad,sin é an té a bhfuil grá aige dom.An té a bhfuil grá aige dom,beidh grá ag m'Athair dó,agus beidh grá agam dó,agus taispeánfaidh mé mé féin dó.”

22. Dúirt Iúdás - níorbh é fear Isceiriót é: “A Thiarna, cad é seo? Nach bhfuil tú chun tú féin a thaispeáint don saol, ach dúinne?”

23. D'fhreagair Íosa:“Má bhíonn grá ag duine dom,” ar sé leis,“coinneoidh sé mo bhriathar,agus beidh grá ag m'Athair dó,agus tiocfaimid chuige,agus déanfaimid cónaí mar aon leis.

24. An té nach mbíonn grá aige dom,ní choinníonn sé mo bhriathra.Ach an briathar a chluineann sibh, ní liom féin é,ach leis an Athair a chuir uaidh mé.

25. Tá an méid sin inste agam daoibh,fad a bhí mé ag fanacht agaibh,

26. ach an tAbhcóide, an Spiorad Naomh,a chuirfidh an tAthair uaidh i m'ainmse,múinfidh seisean an uile ní daoibh,agus cuirfidh sé i gcuimhne daoibh,ar inis mise daoibh.

27. Fágaim síocháin agaibh;tugaim mo shíocháin daoibh.Ní thugaim daoibh í mar a thugann an saol í.Ná bíodh bhur gcroí buartha agus ná bíodh eagla air.

28. Chuala sibh mé á rá libh:‘Táim ag imeacht uaibh,agus tiocfaidh mé ar ais chugaibh.’Dá mbeadh grá agaibh dom,bheadh áthas oraibh,óir táim ag dul go dtí an tAthair,mar is mó an tAthair ná mise.

29. Agus anois, tá sé inste agam daoibh,sula dtiocfaidh sé chun críche,ionas, nuair a thiocfaidh sé chun críche,go gcreidfidh sibh.

30. Ní labhróidh mé mórán eile libh,mar tá prionsa an tsaoil seo ag teachtagus níl neart ar bith aige ormsa.

31. Ach caithfidh an saol a aithintgo bhfuil grá agam don Athair,agus go ndéanaim de réir mar a d'ordaigh an tAthair dom.Éirígí, agus téimis as seo.