Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Eoin 17 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

An Sagart Íosa ag Guí

1. Dúirt Íosa an chaint sin agus ar thógáil a shúl chun na bhflaitheas dúirt sé:“A Athair, tá an uair tagtha.Tabhair glóir do do Mhac,ionas go dtabharfadh do Mhac glóir duit:

2. faoi mar a thug tú cumhacht dó ar an uile dhuine,ionas, gach duine a thug tú dó,go dtabharfaidh sé an bheatha shíoraí dóibh.

3. Is í seo an bheatha shíoraí:iad a chur aithne ortsa, an t‑aon Dia fírinneach amháin,agus ar Íosa Críost, a chuir tú uait.

4. Thug mise glóir duit ar talamh;tá an obair déanta agam a thug tú dom le déanamh.

5. Agus anois mar sin, a Athair,tabhair-sé glóir domsa i do láthairleis an nglóir chéanna a bhí agam i do láthair,sula raibh an domhan ann.

6. D'fhoilsigh mé d'ainmdo na daoine a thug tú dom as an saol;ba leatsa iad, agus thug tú domsa iad,agus tá do bhriathar coinnithe acu.

7. Tá a fhios acu anois gur uaitse,gach ní dár thug tú dom;

8. óir na briathra a thug tú dom, thug mé dóibh iad,agus ghlac siad iad agus thuig siad go fíorgur uaitse a tháinig mé,agus chreid siad gur tú a chuir uait mé.

9. Ar a son atáim ag guí; ní ar son an tsaoilatáim ag guí ach ar son na muintirea thug tú dom, mar is leatsa iad.

10. Leatsa gach ní is liomsaagus liomsa gach ní is leatsa,agus tá glóir faighte agam iontu.

11. Nílim ar an saol feastaach tá siadsan ar an saolagus táim ag dul ag triall ortsa.A Athair naofa coinnigh iad i d'ainm -an t‑ainm a chuir tú faoi mo chúram,ionas go mba aon iad faoi mar is aon sinne.

12. Fad a bhí mé faru,choinnigh mé iad i d'ainm- an t‑ainm a chuir tú faoi mo chúram,agus thug mé aire dóibh,agus níor imigh íde ar aon duine acu,ach ar mhac na híde,ionas go gcomhlíonfaí an scrioptúr.

13. Ach anois táim ag teacht ag triall ort,agus tá an chaint seo á rá agam ar an saol,ionas go mbeadh an lúcháir is liomsago hiomlán acu iontu féin.

14. Thug mé dóibh do bhriathar,agus thug an saol fuath dóibh,óir ní den saol iad, faoi mar nach den saol mise.

15. Nílim á ghuí go dtógfá as an saol iad,ach go gcoinneofá ón Olc iad.

16. Ní den saol iad, faoi mar nach den saol mise.

17. Déan iad a naomhú san fhírinne.Is fírinne do bhriathar.

18. Faoi mar a chuir tusa mise uait isteach sa saol,chuir mise iadsan isteach sa saol.

19. Naomhaím mé féin ar a son,ionas go mbeidh siadsan, chomh maith,naomhaithe san fhírinne.

20. Ní ar a son-san amháin atáim ag guí,ach, mar an gcéanna, ar son na ndaoinea chreidfidh ionam trína mbriathar;

21. ionas go mba aon iad go léir,faoi mar atá tusa, a Athair, ionamsaagus mise ionatsa;go mbeidís seo ina n‑aon ionainni dtreo go gcreidfidh an saol gur chuir tú uait mé.

22. Agus an ghlóir a thug tú dom,thug mise dóibhsean é,ionas go mba aon iad faoi mar is aon sinne;

23. mise iontu-san, agus tusa ionam-sa,ionas go mba aon iad go foirfe,agus go mbeadh a fhios ag an saolgur chuir tú uait mé,agus gur thug tú grá dóibh seofaoi mar a thug tú grá domsa.

24. A Athair, an mhuintir a thug tú dom,is mian liom, an áit ina bhfuilimse,iadsan a bheith ann mar aon liom,ionas go bhfeicfidh siad mo ghlóir,an ghlóir a thug tú dom;mar gur thug tú grá dom roimh chruthú an domhain.

25. A Athair na córa, ní raibh aithne ag an saol ort;ach bhí aithne agamsa ort,agus bhí a fhios acu seo gur chuir tú uait mé.

26. Agus thug mé dóibh, agus tabharfaidh, eolas ar d'ainm,ionas, an grá a thug tú dom,go mbeadh sé iontu seo, agus mise iontu.”