глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27

Старият Завет

Новият Завет

Левит 9 Цариградски (BG1871)

1. И в осмия ден Моисей повика Аарона, и синовете му, и Израилевите старци;

2. и рече Аарону: Вземи си теле от говедата в приношение за грях, и овен за всесъжение, безпорочни, и принес ги пред Господа.

3. И на Израилевите синове да говориш и да речеш: Вземете яре от козите в приношение за грях, и теле, и агне, еднолетни, безпорочни, за всесъжение,

4. и юнец и овен за примирително приношение да пожъртвувате пред Господа, и хлебно приношение месено с елей; защото днес ще се яви Господ вам.

5. И донесоха онова което заповяда Моисей пред скинията на събранието; и приближи всичкото събрание та застана пред Господа.

6. И рече Мойсей: Това е което заповяда Господ да направите; и ще ви се яви славата Господня.

7. И рече Моисей Аарону: Пристъпи при олтаря, и направи приношението си за грях и всесъжението си, и направи умилостивение за себе си и за людете; и принес приноса за людете, и направи умилостивение за тях, както заповяда Господ.

8. И пристъпи Аарон при олтаря, и закла телето на приношението за грях което беше за него.

9. И Аароновите синове донесоха кръвта нему; и натопи пръста си в кръвта и тури върх роговете на олтаря, и изля кръвта в основанието на олтаря.

10. А тлъстината, и бъбреците, и булото на дроба от приношението за грях изгори на олтаря, както бе заповядал Господ Моисею.

11. А месото и кожата изгори на огън вън от стана.

12. И закла всесъжението; и Аароновите синове му представиха кръвта, и поръси с нея олтаря наоколо.

13. И донесоха му всесъжението на късове, и главата; и изгори ги на олтаря;

14. и изми вътрешностите и нозете, и изгори ги на олтаря върху всесъжението.

15. И принесе приноса за людете; и взе ярето на приношението за грях което беше за людете, и закла го, и принесе го за грях, както и първото.

16. И принесе всесъжението, и направи го според наредбата.

17. И принесе хлебното приношение, и напълни ръката си от него, и изгори го на олтаря, освен утренното всесъжение.

18. Закла още юнеца и овена на примирителната жертва която беше за людете; и Аароновите синове му представиха кръвта, (и поръси с нея олтаря изоколо,)

19. и тлъстините от юнеца, и от овена опашката, и тлъстината която покрива вътрешностите, и бъбреците, и булото на дроба;

20. и туриха тлъстините върх гръдите и той изгори тлъстините върху олтаря.

21. А гръдите и дясното бедро подвижи Аарон за приношение движимо пред Господа, както бе заповядал Мойсей.

22. И подигна Аарон ръцете си към людете и благослови ги; и като принесе приношението за грях, и всесъжението, и примирителните приношения, слезе.

23. И влезе Моисей и Аарон в скинията на събранието, и като излязоха благословиха людете; и яви се славата Господня на всичките люде.

24. И излезе огън от лицето Господне и пояде всесъжението и тлъстините върху олтаря; и като видяха това всичките люде възкликнаха и паднаха на лице.