глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27

Старият Завет

Новият Завет

Левит 27 Цариградски (BG1871)

1. И говори Господ Моисею и рече:

2. Говори на Израилевите синове и кажи им: Когато някой направи обричане, ти да направиш оценението на лицата за Господа.

3. И оценението ти да бъде така на мъжко от двадесет години до шестдесет години оценението ти да бъде петдесет сребърни сикли според сикъла на светилището.

4. Ако ли е женско, оценението ти да бъде тридесет сикли.

5. И ако е от пет години до двадесет години, оценението ти да бъде за мъжкото двадесет сикли, а за женското десет сикли.

6. Ако ли е от един месец до пет години, оценението ти да бъде за мъжко пет сикли сребърни, а за женско оценението ти да бъде три сикли сребърни.

7. Ако ли е от шестдесет години и нагоре, ако е мъжки пол оценението ти да бъде петнадесет сикли, ако ли е женски пол, десет сикли.

8. Но ако е по-сиромах от оценението ти, да се представи пред свещеника, и свещеникът да го оцени: според силата на оногоз който е направил обричането свещеникът да го оцени.

9. И ако обричането е за скот от онези които се приносят принос Господу, от тях всичко що се дава Господу ще бъде свето.

10. Да го не промени, нито да замени доброто с лошо или лошото с добро: ако ли някога замени скот за скот, тогаз и той и промененото му ще бъдат свети.

11. Ако ли е някой скот нечист, от онези които се не приносят Господу принос, тогаз да представи скота пред свещеника,

12. и да го оцени свещеникът или добър или лош: според оценението ти, о свещениче, така ще бъде.

13. И ако някой поиска да го изкупи, то да придаде петата му част върх твоето оценение.

14. И когато някой посвети къщата си за посвещение Господу, то свещеникът да я оцени била тя добра или лоша: както оцени свещеникът така ще стане.

15. И ако онзи който я посвети поиска да изкупи къщата си, да придаде петата част от среброто на оценението ти, и ще бъде негова.

16. И ако някой посвети Господу от нивата на стяжанието си, оценението ти да бъде според посяването й, един кор от ечимено семе ще се цени за петдесет сребърни сикли.

17. Ако от годината на юбилея посвети нивата си, то по твоето оценение ще стане.

18. Но ако след юбилея посвети нивата си, свещеникът да му сметне среброто според годините които остават до юбилейната година, и да се спадне от оценението ти.

19. И този който е посветил нивата, ако поиска някога да я изкупи, да й придаде петата част от среброто на оценението ти, и ще стане негова.

20. И ако не изкупи нивата, или ако е продал нивата другиму, да се не изкупува вече.

21. Но когато нивата се освободи в юбилея ще бъде света Господу като нива с клетва посвещена ще бъде стяжание на свещеника.

22. И ако някой посвети Господу нива която е купил, която не е от нивите на стяжанието му,

23. свещеникът да сметне цената й по твоето оценение до годината на юбилея, и да даде оценението от тебе в истия ден то е свето Господу.

24. В годината на юбилея нивата да се върне на оногоз от когото се е купила, който има стяжанието на тази земя.

25. И всичките твои оценения да биват според сикъла на светилището: двадесет гери да бъде сикълът.

26. Но първородното между скотовете, което като първородно принадлежи Господу, никой да го не посвещава говедо или овца Господне е.

27. И ако е от нечисти скотове, да го изкупи според твоето оценение, и да придаде петата му част върх него, или ако се не изкупува да се продаде според твоето оценение.

28. Но никое посвещение което би посветил някой с клетва Господу от онова що има, человек или скот или нива от стяжанието си, нито да се продаде нито изкупи: всяко с клетва посвещение пресвето е Господу.

29. Никое посвещение посветено с обричане от человек да се не изкупи непременно ще се умъртви.

30. И всеки десетък от земята, от семето на земята, и от плода на дървята Господен е свет е Господу.

31. И ако някога поиска някой да изкупи десетъка си, да му придаде петата му част.

32. И всеки десетък от чреда и от стадо на всяко животно което минува на чет под жезъла, десетъкът ще бъде свет Господу.

33. Да не различава или добро или лошо, нито да го промени; и ако го някога промени, и то и промененото му ще бъде свето да се не изкупи.

34. Тези са заповедите които заповяда Господ Моисею за Израилевите синове на Синайската гора.