глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27

Старият Завет

Новият Завет

Левит 14 Цариградски (BG1871)

1. И говори Господ Моисею и рече:

2. Този е законът на прокажения в деня на очищението му да се приведе при свещеника;

3. и да излезе свещеникът вън от стана и да прегледа свещеникът; и ако е оздравял прокаженият от раната на проказата,

4. тогаз да заповяда свещеникът да вземат за очищаемия две живи чисти птичета, и кедрово дърво, и червена вълна, и исоп;

5. и да заповяда свещеникът да заколят едното птиче в пръстен съсъд, над жива вода;

6. а той да вземе живото птиче, и кедровото дърво, и червената вълна, и исопа, и да натопи тях и живото птиче в кръвта на птичето закланото над живата вода;

7. и да порси очищаемия от проказата седем пъти, и да го обяви чист; и да изпусне живото птиче на полето.

8. И очищаемият да изпере дрехите си, и да обръсне всичките си косми, и да се омие с вода, и ще бъде чист; и след това да дойде в стана, но да остане вън от шатъра си седем дена.

9. И в седмия ден да обръсне всичките си косми, главата си, и брадата си, и веждите си, и всичките си косми да обръсне; и да изпере дрехите си, и да омие тялото си с вода, и ще бъде чист.

10. И в осмия ден да вземе две безпорочни мъжки агнета, и едно безпорочно женско агне еднолетно, и три десети части от чисто брашно за хлебно приношение, месено с елей, и един лог елей;

11. и свещеникът който очищава да представи очищаемия человек и тях пред Господа в дверите на скинията на събранието.

12. И да вземе свещеникът едното мъжко агне и да го принесе в приношение за престъпление, и лога елей, и да ги подвижи за движимо приношение пред Господа.

13. И да заколи агнето на мястото дето колят приношението за грях и всесъжението, на светото място; защото приношението за престъпление, както и приношението за грях, принадлежи на свещеника: то е пресвето.

14. И да вземе свещеникът от кръвта на приношението за престъпление, и да тури свещеникът на края на дясното ухо на очищаемия, и на палеца на дясната му ръка, и на големия пръст на дясната му нога.

15. И да вземе свещеникът от лога елей и да го излее в дланта на лявата си ръка;

16. и да натопи свещеникът десния си пръст в елея който има в лявата си длан, и да поръси от елея с пръста си седем пъти пред Господа;

17. и от останалия елей който има в дланта си да тури свещеникът на края на дясното ухо на очищаемия, и на палеца на дясната му ръка, и на големия пръст на дясната му нога, върху кръвта на приношението за престъпление;

18. а останалия елей който е в дланта на свещеника да тури на главата на очищаемия, и да направи свещеникът умилостивение за него пред Господа.

19. И да принесе свещеникът приношението за грях, и да направи умилостивение за очищаемия от нечистотата му; и после да заколи всесъжението.

20. И да принесе свещеникът всесъжението и хлебното приношение на олтаря; и да направи умилостивение за него свещеникът; и ще бъде чист.

21. Ако ли е сиромах и не му стига ръката, то нека вземе едно агне в движимо приношение за престъпление за да се направи умилостивение за него, и една десета част от ефа чисто брашно месено с елей за хлебно приношение, и един лог елей,

22. и две гъргорици или две гълъбчета, каквото би намерил; и едната да бъде приношение за грях, а другата всесъжение.

23. И в осмия ден да ги донесе за очищението си при свещеника у дверите на скинията на събранието пред Господа.

24. И да вземе свещеникът агнето на приношението за престъпление, и лога елей, и да ги подвижи свещеникът за движимо приношение пред Господа.

25. И да заколи агнето на приношението за престъпление; и да вземе свещеникът от кръвта на приношението за престъпление, и да тури на края на дясното ухо на очищаемия, и на палеца на дясната му ръка, и на големия пръст на дясната му нога.

26. И да излее свещеникът елея в дланта на лявата си ръка;

27. и от елея който има в лявата си ръка да поръси свещеникът с десния си пръст седем пъти пред Господа;

28. и да тури свещеникът от елея който има в дланта си на края на дясното ухо на очищаемия, и на палеца на дясната му ръка, и на големия пръст на дясната му нога, на туй място дето е кръвта от приношението за престъпление;

29. а останалото от елея което е в дланта на свещеника да тури на главата на очищаемия, за да направи умилостивение за него пред Господа.

30. И да принесе едната от гъргориците или от гълъбчетата, каквото би намерил:

31. каквото би намерил, едното приношение за грях, а другото всесъжение, наедно с хлебното приношение; и да направи свещеникът умилостивение за очищаемия пред Господа.

32. Този е законът на оногози който има рана от проказа, и му не стига ръка за очищението му.

33. И говори Господ Моисею и Аарону и рече:

34. Когато влезете в Ханаанската земя която ви давам аз за владение, и туря рана от проказа в някоя къща в земята на вашето притежание,

35. и онзи на когото е къщата дойде та яви на свещеника и каже: Видя ми се като язва в къщата,

36. тогаз да заповяда свещеникът да изпразднят къщата, преди да влезе свещеникът да прегледа язвата, за да не стане нечисто всичко що е в къщата; и след това да влезе свещеникът да прегледа къщата;

37. и като разгледа язвата, ако е язвата по стените на къщата с зеленикави или червеникави трапчинки, и видът им е по-дълбок от лицето на стената,

38. тогаз да излезе свещеникът из къщата до дверите на къщата, и да затвори къщата седем дни.

39. И да се върне свещеникът в седмия ден и да прегледа; и раната ако се е разпростряла по стените на къщата,

40. то свещеникът да заповяда да извадят каменете на които е язвата, и да ги хвърлят вън от града на нечисто място,

41. и да направи да остържат къщата извътре околовръст, и да хвърлят остърганата пръст вън от градът на нечисто място,

42. и да вземат други камене и да ги вложат вместо онези камене, и да вземат друга пръст и да помажат къщата.

43. И ако дойде пак язвата и се покаже в къщата след когато извадят каменете, и като остържат къщата и я помажат,

44. тогаз да влезе свещеникът и да прегледа; и ако се е разпростряла язвата в къщата, това е гнилотворна проказа в къщата: нечиста е.

45. И ще съборят къщата, каменете й, и дървето й, и всичката пръст на къщата; и да ги изнесат вън от града на нечисто място.

46. И който влезе в къщата през всичкото време в което е била затворена да бъде нечист до вечер.

47. И който спи в къщата да изпере дрехите си; и който яде в къщата да изпере дрехите си.

48. Но ако влезе свещеникът та прегледа, и, ето не се е разпростряла раната в къщата от когато се е помазала къщата, тогаз свещеникът да обяви къщата за чиста, защото е изцеляла язвата.

49. И за да очисти къщата, нека вземе две птичета, и кедрово дърво, и червена вълна, и исоп.

50. И да заколи едното птиче в пръстен съсъд, над жива вода.

51. И да вземе кедровото дърво, и исопа, и червената вълна, и живото птиче, и да ги натопи в кръвта на закланото птиче и в живата вода, и да поръси къщата седем пъти.

52. И да очисти къщата с кръвта на птичето, и с живата вода, и с живото птиче, и с кедровото дърво, и с исопа, и с червената вълна.

53. И да пусне живото птиче вън от града на полето, и да направи умилостивение за къщата; и ще бъде чиста.

54. Този е законът за всяка рана от проказа и от кел,

55. и за проказа на дреха и на къща,

56. и за оток, и за краста, и за лъскави петна,

57. за да показва кога е нещо нечисто и кога чисто: този е законът за проказата.