глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27

Старият Завет

Новият Завет

Левит 16 Цариградски (BG1871)

1. И говори Господ Моисею, след смъртта на двамата Ааронови синове когато пристъпиха с чужд огън пред Господа и умряха,

2. и рече Господ Моисею: Кажи на Аарона брата си да не влиза всяко време в светилището което е отвътре завесата, пред очистилището което е върху ковчега, за да не умре; защото в облак ще се явявам върх очистилището.

3. Така да влезе Аарон в светилището с юнец от говедата в приношение за грях, и овен за всесъжение.

4. Да се облече с ленен осветен хитон, и ленени гащи да има на тялото си, и с ленен пояс да е опасан, и ленен кидар да носи на главата си: те са свети облекла; и да омие с вода тялото си, и да се облече с тях.

5. И от събранието на Израилевите синове да вземе два ярца от козите в приношение за грях, и един овен за всесъжение.

6. И да приведе Аарон юнеца на приношението за грях което ще принесе за себе си, и да направи умилостивение за себе си и за дома си.

7. И да вземе двата ярца и да ги постави пред Господа до дверите на скинията на събранието.

8. И да хвърли Аарон жребия за двата ярца, едно жребие за Господа, и едно жребие за отпущаемия ярец.

9. И да приведе Аарон яреца на който е паднало жребието Господне, и да го принесе в приношение за грях.

10. А яреца на който е паднало жребието на отпущение, да го представи жив пред Господа, за да направи с него умилостивение и да го преводи в пустинята на отпущение.

11. И да приведе Аарон юнеца на приношението за грях което ще принесе за себе си, и да направи умилостивение за себе си и за дома си; и да заколи юнеца на приношението за грях което приноси за себе си.

12. И да вземе кадилницата пълна с разпалени въглища от олтаря който е пред Господа, и пълни две шепи с благовонен темян счукан дребно, и да го внесе отвътре завесата.

13. И да тури темяна на огъня пред Господа, и димът на темяна да покрие очистилището което е на свидетелството, за да не умре.

14. И да вземе от кръвта на юнеца и да поръси с пръста си очистилището към изток; и пред очистилището да поръси седем пъти от кръвта с пръстта си.

15. Тогаз да заколи яреца на приношението за грях което е за людете; и да внесе кръвта му отвътре завесата, и да направи с кръвта му както направи с кръвта на юнеца, и да поръси с нея над очистилището и пред очистилището.

16. И да направи умилостивение за светилището, заради нечистотите на Израилевите синове, и заради престъпленията им и всичките им грехове: така да направи и за скинията на събранието която стои помежду им всред нечистотите им.

17. И никой человек да се не намери в скинията на събранието когато влиза той в светилището да направи умилостивение, доде излезе като направи умилостивение за себе си, и за дома си, и за всичкия Израилев събор.

18. Тогаз да излезе към олтаря който е пред Господа и да направи умилостивение за него; и да вземе от кръвта на юнеца, и от кръвта на яреца, и да тури наоколо по роговете на олтаря.

19. И да поръси върх него от кръвта с пръста си седем пъти, и да го очисти от нечистотите на Израилевите синове, и да го освети.

20. И като свърши да прави умилостивение за светилището, и за скинията на събранието, и за олтаря, да приведе живия ярец.

21. И да тури Аарон двете си ръце на главата на живия ярец; ида изповяда над него всичките беззакония на Израилевите синове, и всичките им престъпления, и всичките им грехове, и да ги тури на главата на яреца; и да го проводи в пустинята с ръката на приготвен человек.

22. И да понесе яреца на себе си всичките им беззакония в ненаселяема земя: така да пусне яреца в пустинята.

23. И да влезе Аарон в скинията на събранието, и да съблече ленените одежди с които се е облякъл когато е влязъл светилището, и да ги остави там,

24. и да омие телото си с вода на свето място, и да облече дрехите си, и да излезе, и да принесе своето си всесъжение и всесъжението на людете, и да направи умилостивение за себе си и за людете.

25. И тлъстината на приношението за грях да изгори на олтаря.

26. И онзи който откара отпущаемия ярец да изпере дрехите си, и да омие телото си с вода, и след това да влезе в стана.

27. А юнеца на приношението за грях, и яреца на приношението за грях, на които кръвта се е внесла за да бъде умилостивение в светилището, да изнесат вън от стана, и да изгорят в огня кожите им, и месото им, и лайната им.

28. И онзи който ги изгори да изпере дрехите си, и да омие телото си с вода, и след това да влезе в стана.

29. И това да ви бъде за вечно узаконение: в седмия месец, в десетия ден на месеца, да смирите душите си, и да не вършите никоя работа, ни туземец, нито пришлец който се е населил между вас;

30. защото в този ден свещеникът ще направи умилостивение за вас, да ви очисти от всичките ви грехове, та да сте чисти пред Господа.

31. Това ще бъде за вас събота на покой, и да смирите душите си: то е узаконение вечно.

32. И да направи умилостивението онзи свещенник който е помазан и посветен за да свещенствува вместо баща си, и да се облече с ленените одежди, светите одежди.

33. И да направи умилостивение за светото светилище, и да направи умилостивение за скинията на събранието и за олтаря, и да направи умилостивение за свещенниците и за всичките люде на събора.

34. И това ще бъде вам вечно узаконение, да направите умилостивение заради Израилевите синове за всичките им грехове еднъж в годината. И направи така както заповяда Господ Моисею.