глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27

Старият Завет

Новият Завет

Левит 18 Цариградски (BG1871)

1. И говори Господ Моисею и рече:

2. Говори на Израилевите синове и кажи им: Аз съм Иеова Бог ваш.

3. Според както правят в Египетската земя в която живеехте да не правите; и според както правят в Ханаанската земя в която ви аз завождам да не правите; и по техните повеления да не ходите.

4. Съдбите ми да правите, и повеленията ми да пазите, за да ходите в тях. Аз съм Иеова Бог ваш.

5. Пазете повеленията ми и съдбите ми, които ако прави человек ще живее чрез тях. Аз съм Иеова.

6. Никой человек да се не приближи при някоя своя сводница по плът за да открие срамотата й. Аз съм Иеова.

7. Срамотата на отца си, или срамотата на майка си, да не откриеш: майка ти е: да не откриеш срамотата й.

8. Срамотата на бащината си жена да не откриеш: тя е срамота на отца ти.

9. Срамотата на сестра си, бащината ти дъщеря, или майчината ти дъщеря, която се е родила в къщата, или се е родила вън, срамотата им да не откриеш.

10. Срамотата на синовата си дъщеря, или на дъщерината си дъщеря, срамотата им да не откриеш; защото тяхната срамота е твоя.

11. Срамотата на дъщерята на бащината ти жена, родена от баща ти, (сестра ти е,) да не откриеш срамотата й.

12. Срамотата на бащината си сестра да не откриеш: ближна роднина е на баща ти.

13. Срамотата на майчината си сестра да не откриеш; защото е ближна роднина на майка ти.

14. Срамотата на бащиния си брат да не откриеш: при жената му да се не приближиш: стрина ти е.

15. Срамотата на снаха си да не откриеш: жена е на сина ти: да не откриеш срамотата й.

16. Срамотата на братовата си жена да не откриеш: тя е срамота на брата ти.

17. Срамотата на жена и на дъщеря й да не откриеш, нито да вземеш на сина й дъщерята, или на дъщеря й дъщерята, за да откриеш срамотата й: ближни нейни роднини са: това е нечестие.

18. И да не вземеш жена наедно с сестра й. та да стане вражда като откриеш срамотата й наедно с другата доде е тя жива.

19. И при жена когато е разлъчена за нечистотата си да не пристъпиш да откриеш срамотата й.

20. И с жената на ближния си да се не съвъкупиш за да се оскверниш с нея.

21. И никого от семето си да не прекараш през огън за Молоха, и да не оскверниш името на Бога твоего. Аз съм Иеова.

22. И с мъжки пол да не легнеш като с жена: то е мерзост.

23. И с никой скот да се не съвъкупиш за да се оскверниш с него, нито жена да застане пред скот за съвъкупление с него: мърсота е това.

24. Не се осквернявайте ни с едно от тези; защото с всички тези се оскверниха езичниците които аз изпъждам пред лицето ви.

25. И оскверни се земята; за това въздавам беззаконието й върх нея, и земята ще избълва жителите си.

26. А вие пазете повеленията ми и съдбите ми, и не правете ни една от всички тези гнусоти, туземец или пришлец преселен между вас;

27. (защото всички тези гнусоти правеха человеците на тази земя които бяха пред вас, и оскверни се земята;)

28. за да ви не избълва земята когато я осквернявате, както избълва езичниците които бяха преди вас.

29. Защото всеки който прави каква да е от тези гнусоти, душите които би ги направили ще се изтребят отсред людете си.

30. И тъй, пазете поръчванията ми, за да не направите от тези гнусни обичаи които се правеха преди вас, и да се не оскверните в тях. Аз съм Иеова Бог ваш.