глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27

Старият Завет

Новият Завет

Левит 2 Цариградски (BG1871)

1. И когато някой ще принесе принос Господу, хлебно приношение, да бъде приносът му чисто брашно; и да възлее на него елей, и да тури на него ливан.

2. И да го донесе на Аароновите синове, свещениците; и свещеникът да вземе от чистото му брашно и от елея му една пълна шепа, и всичкия му ливан, и да ги изгори на олтаря за помен: жертва е, ухание благовонно Господу.

3. А остатъкът от хлебното приношение да бъде на Аарона и на синовете му: то е пресвето от Господните жертви.

4. И когато принесеш принос хлебно приношение печено в пещ, да бъде безквасни пити от чисто брашно месени с елей, или безквасни кори мазани с елей.

5. И приносът ти ако е хлебно приношение на сковрадата, да бъде безквасно от чисто брашно месено с елей.

6. Да го наломиш на уломъци, и да полееш на него елей: то е хлебно приношение.

7. Ако ли е приносът ти хлебно приношение в гърне, да бъде от чисто брашно с елей.

8. И направеното от тях хлебно приношение, да го донесеш Господу; и когато се представи на свещеника, той да го приближи при олтаря.

9. И от хлебното приношение да отдели свещеникът колкото е за помен, и да го изгори на олтаря: това е жертва за ухание благовонно Господу.

10. А остатъкът от хлебното приношение да бъде на Аарона и на синовете му: то е пресвето от Господните жертви.

11. Никое хлебно приношение което приносите Господу да се не прави с квас; защото ни квас нито мед да не изгорите в жертва Господу.

12. Тях като принос от начатките да ги приносите Господу; но да се не изгорят на олтаря за ухание благовонно.

13. И от хлебното приношение всеки принос да посолиш със сол: да не оставиш да липса от хлебното ти приношение солта на завета на Бога твоего: с всеки твой принос да приносиш сол.

14. И ако принесеш Господу хлебно приношение от начатките, за хлебното приношение от начатките си да приносиш класове пържени на огън, жито очукано от пресни класове.

15. И да излееш на него елей, и да туриш на него ливан: то е хлебно приношение.

16. И свещеникът да изгори колкото е за помен от очуканото му жито и от елея му, заедно с всичкия му ливан: това е жертва Господу.