Старият Завет

Новият Завет

Откровение 19:4-18 Цариградски (BG1871)

4. И паднаха двадесетте и четири старци и четирите животни и поклониха се Богу седещому на престола, и казваха: Амин! Алилуйя!

5. И излезе от престола глас който казваше: Хвалете Бога нашего, всички раби негови, и вие които му се боите, и малки и големи.

6. И чух като глас от много народ, и като глас от много води, и като глас от силни гръмежи които казваха: Алилуйя! защото се въцари Господ Бог Вседържител.

7. Да се радваме, и да се веселим, и да въздадем нему слава; защото дойде свадбата на Агнето, и неговата жена е приготвила себе си.

8. И даде й се да се облече с висон чист и светъл; защото висонът е оправданията на светиите.

9. И казва ми: Напиши: Блажени които са призовани на вечерята на свадбата на Агнето. И казва ми: Тези са истинните думи Божии.

10. И паднах пред нозете му да му се поклоня; и рече ми: Внимавай да не сториш това: аз съм съслужител твой и от братята ти които имат свидетелството Исусово: поклони се Богу; защото свидетелството Исусово е духът на пророчеството.

11. И видях небето отворено, и ето кон бял, и онзи който седеше на него наричаше се Верен и Истинен, и с правда съди и воинствува;

12. а очите му бяха както пламък огнен, и на главата му корони много, и имаше име написано което никой не знаеше тъкмо сам той;

13. и облечен беше в дреха обагрена в кръв; и зовеше се името му СЛОВО БОЖИЕ.

14. И войските небесни идеха след него на бели коне, облечени с висон бял и чист.

15. И из устата му излязва сабя остра да удря с нея езичниците; и той ще ги упасе с жезъл железен; и той стъпкува жлеба на виното на яростта и на гнева на Бога Вседържителя.

16. И на дрехата си и на бедрото си имаше написано името: ЦАР НА ЦАРЕТЕ И ГОСПОД НА ГОСПОДАРИТЕ.

17. И видях едного ангела че стоеше в слънцето; и извика с голям глас и казваше на всичките птици що летят по сред небето: Елате и събирайте се на вечерята на Бога великаго,

18. да ядете плътта на царе, и плътта на тисящници, и плътта на юнаци, и плътта на коне и на тези които седят на тях, и плътта на всички, свободни и роби, и малки и големи.

Прочетете пълната глава Откровение 19