Старият Завет

Новият Завет

Откровение 19:19 Цариградски (BG1871)

И видях звяра и царете земни и войските им събрани да направят бой със седещият на коня и с неговата войска.

Прочетете пълната глава Откровение 19

Изглед Откровение 19:19 в контекст