глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Старият Завет

Новият Завет

Откровение 19 Цариградски (BG1871)

1. И след това чух като глас голям от много народ на небето, който казваше: Алилуйя! Спасение, и слава,и почест, и сила подобава Господу Богу нашему;

2. защото истинни и праведни са неговите съдби, защото осъди великата блудница която разтля земята с блудодеянието си, и отмъсти от ръката й кръвта на своите раби.

3. И втори път рекоха: Алилуйя! И димът й възлязва във веки веков.

4. И паднаха двадесетте и четири старци и четирите животни и поклониха се Богу седещому на престола, и казваха: Амин! Алилуйя!

5. И излезе от престола глас който казваше: Хвалете Бога нашего, всички раби негови, и вие които му се боите, и малки и големи.

6. И чух като глас от много народ, и като глас от много води, и като глас от силни гръмежи които казваха: Алилуйя! защото се въцари Господ Бог Вседържител.

7. Да се радваме, и да се веселим, и да въздадем нему слава; защото дойде свадбата на Агнето, и неговата жена е приготвила себе си.

8. И даде й се да се облече с висон чист и светъл; защото висонът е оправданията на светиите.

9. И казва ми: Напиши: Блажени които са призовани на вечерята на свадбата на Агнето. И казва ми: Тези са истинните думи Божии.

10. И паднах пред нозете му да му се поклоня; и рече ми: Внимавай да не сториш това: аз съм съслужител твой и от братята ти които имат свидетелството Исусово: поклони се Богу; защото свидетелството Исусово е духът на пророчеството.

11. И видях небето отворено, и ето кон бял, и онзи който седеше на него наричаше се Верен и Истинен, и с правда съди и воинствува;

12. а очите му бяха както пламък огнен, и на главата му корони много, и имаше име написано което никой не знаеше тъкмо сам той;

13. и облечен беше в дреха обагрена в кръв; и зовеше се името му СЛОВО БОЖИЕ.

14. И войските небесни идеха след него на бели коне, облечени с висон бял и чист.

15. И из устата му излязва сабя остра да удря с нея езичниците; и той ще ги упасе с жезъл железен; и той стъпкува жлеба на виното на яростта и на гнева на Бога Вседържителя.

16. И на дрехата си и на бедрото си имаше написано името: ЦАР НА ЦАРЕТЕ И ГОСПОД НА ГОСПОДАРИТЕ.

17. И видях едного ангела че стоеше в слънцето; и извика с голям глас и казваше на всичките птици що летят по сред небето: Елате и събирайте се на вечерята на Бога великаго,

18. да ядете плътта на царе, и плътта на тисящници, и плътта на юнаци, и плътта на коне и на тези които седят на тях, и плътта на всички, свободни и роби, и малки и големи.

19. И видях звяра и царете земни и войските им събрани да направят бой със седещият на коня и с неговата войска.

20. И уловен биде звярът и с него лъжовният пророк който бе правил знамения пред него, с които прелъсти тези които приеха белега от звяра и които се поклониха на неговия образ: двамата живи бидоха хвърлени в езерото огнено което гори със жупел.

21. И останалите бидоха убити със сабята на седещия на коня, която излязваше из устата му; и всичките птици се наситиха от плътта им.