Старият Завет

Новият Завет

Откровение 19:9 Цариградски (BG1871)

И казва ми: Напиши: Блажени които са призовани на вечерята на свадбата на Агнето. И казва ми: Тези са истинните думи Божии.

Прочетете пълната глава Откровение 19

Изглед Откровение 19:9 в контекст