Старият Завет

Новият Завет

Откровение 19:14 Цариградски (BG1871)

И войските небесни идеха след него на бели коне, облечени с висон бял и чист.

Прочетете пълната глава Откровение 19

Изглед Откровение 19:14 в контекст